TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİNİN SAVAŞI


Türk milliyetçiliğinin temeli, aile sevgisidir. Ailemizin bu dünyada yükselmesini, acı çekmemesini, muhtaç olmamasını ve en nihayet yaptıklarıyla gururlanmak isteriz. Milletler camiasında seçkin bir yer işgal etmek bu demektir.

Seçkin bir millet olmanın yolu bilimi ve eleştirel aklı önder olarak kabul ederek, katma değer üretmektir.

Bilim ve eleştirel aklı kabul etmeyenler Türk milliyetçisi değillerdir. Kendilerine ne sıfat verirlerse versinler, kendilerince milletlerini ne kadar "sevdiklerini" söylerse söylesinler Türk modernleşmesine itirazı olan, karşı çıkan hiç kimse Türk milliyetçisi olamaz.

Cehaletle savaşmak; eleştirmeyen, dogmaları olan akılla savaşmaktır.

Türkiye cumhuriyetini, Türk modernleşmesi prensipleri dahilinde kurduk. Kısmi başarılar elde ettik. Nihai hedefimize ulaşamadık.

Bugün, yönetim makamında bulunan hemen hemen herkes açık bir cehalet içerisindedir. Hepsi bariz dogmalara, delilsiz bilgilere sahipler. Siyasi, iktisadi, ziraii, içtimaii insana dair hangi kurum, kuruluş, parti, örgüt benzeri ne varsa istisnalar hariç durum bu merkezdedir.

Haklı olanlar dahi tesadüfen haklıdır. Şans eseri pozisyonları doğrunun tarafında denk gelmiştir. Haklılıkları bir metodun eseri değildir.

Türk milliyetçilerine düşen cehaletle topyekun savaşmaktır.
Vatan bellediğimiz bu topraklarda cehaletle savaşan herkes şüphesiz Türk milliyetçisidir.

İzzetimiz, onurumuz, şerefimiz, vakarımız, haysiyetimiz boş propagandalarla, anlamsız çığırtkanlıklarla, önümüze gelene hakaret ederek değil insanlık ortak medeniyetine katkılarımızla korunur.

Cehaletle savaş, kültür dairesinde bulunduğumuz Türk milletinin bir neferi olduğumuz kadar insanlık geniş ailesinin bir ferdi olarak da vazifemizdir.

"Yüksel Türk; senin için yüksekliğin hududu yoktur." cümlesi ancak "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir." bağlamında anlam kazanır.

Öyleyse; lidere, şeyhe, başkana koşulsuz itaati şerefi ve vazifesi olarak addeden, başında kim varsa mürşidi kabul eden hastalıklı; düşkün; eleştirmeyen akıllılarla Türk milliyetçiliğinin uzaktan yakından alakası yoktur.

Türk milliyetçiliğinin savaşı kendi içimizdeki cahillerle değil cehaletledir.

Halil Ibrahim Bayrakçı

Hanım Eli
ŞEYH SÂİD VE KÜRDİSTAN FİKRİ
 

Yorumlar (0)

Henüz Yorum Yapılmamış