tahtapod.com | Blog

SİYASETÇİLER NEDEN BAĞIRIR? 

Siyasetçiler neden öfke ile bağırırlar? Neden her sözlerini küfürle süslemek(!) zorundadır bu kişiler? Kendilerine karşı bir söz söylendiği anda sükûnetlerini kaybediyor bu insanlar niçin? 30 dakikalık bir konuşmaya 130 hakaret içeren söz yerleştirmek hangi ruh halinin tezahürüdür?  Oysa derdini anlatacak insanlar hemen yanı başındayken neden yüksek sesle konuşulur?  Derdimizi düşüncemizi istediklerimizi daha alçak bir ses tonu ile de duyurabilecek ve demek istediklerimizi rahat aktarabilecekken niye avazımız çıktığı kadar boğazımızı yırtarak bağırırız?  Bir zat bu konuda şöyle der: " İki insan birbirine öfkelendiği zaman, kalpleri birbirinden uzaklaşır. Bu uzak mesafeden birb...
Devamını okuyun
  0 yorum

DİKEN YETİŞTİREN ADAM 

Adamın biri herkesin gelip geçtiği işlek bir yolun üzerine diken ekmişti.  Bu yolu kullananlar, bu durumdan sıkıntı çekmeye başladılar. Gelip geçerken ayakları kanıyor, elbiseleri paramparça oluyordu.  Diken eken adama defalarca: "Bu dikenleri buradan sök," dediler. Adam, bu istekleri dikkate almadı.  "Bugün sökerim, yarın sökerim" diyerek insanları oyaladı. Durumdan şikâyetçi olanlar, sonunda adamı valiye şikâyet ettiler. Vali, adama dikenleri hemen sökmesini emretti. Adam valiye de "bugün yarın sökerim" dedi ama sökmedi. Dikenler ise her gün biraz daha kökleşmekteydi.  Vali adama en sonunda: "Acele hareket et," dedi. "Bilmiyorsun ki gün geçtikçe dikenler daha da kökleşi...
Devamını okuyun
  0 yorum

SİYASET VE ASALET

Sarayda padişah ve vezir sohbet ediyorlarmış.  Bir ara padişah; söyle bakalım kıymetli vezirim. "Bir insanda eğitim mi yoksa asalet mi önemlidir?" Vezir düşünmüş taşınmış yanlış cevap vermek istememiş. "Eğitim daha önemlidir padişahım" demiş. Padişah "Bilemedin vezir asalet daha önemlidir". Vezir itiraz eder "hayır sultanım eğitim daha önemlidir" der.  Asaletti, eğitimdi derken tartışma uzar. En sonunda veziri ikna edemeyenpadişah; "madem öyle sana üç ay mühlet bunu bana ispat edeceksin eğer ikna edemezsen kelleni alırım ona göre". Huzurdan ayrılan veziri bir korku almış. Doğru konağına gitmiş kara,kara düşünmeye başlar. Ne yapsam da padişahı ikna edecek bir şey bulurum diye. Ve bi...
Devamını okuyun
  0 yorum

ÜLKÜDAŞ DEĞİLİZ!!!

ulkudasdegiliz
 Bu yazı 28 Aralık 2015 tarihinde yazıldı. Peşinen söyliyeyim de sonra 'Ne demek istedin?', 'Kime demek istedin?' olmasın; Siz benim ülküdaşım falan değilsiniz. Ülküdaş aynı ülküye inanan, aynı ülküye hizmet eden, yani kısacası aynı ülküyü paylaşanlara denir. Ben bugüne dek elimde ülkümetreyle kimsenin ülküsünü ölçmeye kalkmadım! Fikrimizle alakası olmayan, saçma sapan kriterler uydurarak bunlara göre kimseye ' Ülkücü böyle yapmaz, şöyle olmaz... ' demedim! Hala da sizin ülkücülüğünüz sorgulamıyorum. Sadece artık aynı ülküye inanmadığımızdan ve hizmet etmediğimizden eminim. Ben Türk Milliyetçisiyim. Dolaysıyla ülküm Dünya Türklüğü'nün manevi ve maddi refaha ulaşması, ulaştığı zaman bu r...
Devamını okuyun
  0 yorum

MEMLEKETİN DURUMU

Memlekete gidersin, yaylaların tadı yok
Baharda yeşerecek elması yok, dutu yok
Eski günün neşesi, gölgesi yok, adı yok
    Ahırından çıkarıp köylünün danasını
    Ağlattınız sonunda milletin anasını.

Devamını okuyun
  0 yorum

SÖVDÜNÜZ BİZE!..

sovdunuz_bize

Zalimin zulmüne, nefrete, kine
Alışmıyoz diye sövdünüz bize
Saraya kulların zalim beyine
Yılışmıyoz diye sövdünüz bize

Devamını okuyun
  0 yorum

EKONOMİK GÜÇ

Kendine hayrı olmayanın kimseye olmaz. Kişinin önce ayakta kalması,temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi gerek. Bu kural toplum örgütleri için de geçerlidir. Önce ekonomik olarak güç olmak zorundasınız ki söz sahibi olmalısınız. Ekonomik olarak güç sahibi olmayanlar mutlaka köleleşir. Unutmayın ki kölelerin de söz söyleme hakkı sadece isyanlarında olur. Yoksul toplumlar örgütlenemez. Örgütlenemeyen toplum siyaset kurumunun oyuncağı olur. Bu gün olduğu gibi. Siyasî güç kimin elinde ise toplum oraya kanalize oluyor ve çıkarları için de " eyvallah" diyor. Yaşadığımız süreç budur. Türk milliyetçileri olarak örgütlenme sorunu yaşıyorsak bunun temel nedenlerinden biri de ekonomik gücü elimize almam...
Devamını okuyun
  0 yorum

BOZULUR

Bu düzen ki laf tutmaz
Sır bozulur burada.
Namussuzu aratmaz
Ar bozulur burada.

Devamını okuyun
  0 yorum

DOĞRUYU SÖYLEMEK

Eskiden gemilerde fareleri yok etmek için ingiliz gemilerinde uygulanan bir metottur bu hikaye. Bir tfareyi canlı olarak yakalayıp boş bir tenekeye koyarlar ve günlerce aç bırakırlar. Sonra bir gün yakaladıkları küçük bir fareyi bu farenin yanına koyarlar. Günlerce aç kalmış olan fare yeni koyulan fareyi yer. Sonra bir daha bir daha derken yamyam bir fare elde ederler. Bu fare artık iyice de semirmiş ve kuvvetlenmiş olur. Sonra bu fareyi geminin içine salarlar, şimdi ortada tebdil kıyafet gezen güçlü kuvvetli bir yamyam fare vardır ve bu fare rahatlıkla diğer farelerin yanına sokulur ve yakaladığını yer. Böylece gemi farelerden temizlenir. Bir nesli yok etmek için uyguladıkları bu metodu, şi...
Devamını okuyun
  0 yorum

DUA

Tarlamız yok, suyumuz yok
Gömülecek kuyumuz yok
Hükümette dayımız yok
Koru bizi ey Allah'ım!

Devamını okuyun
  0 yorum