POLİTİK DÜŞÜNSE İDİK...

Politik düşünse idik; Politika düşünür, politik yazar, politik tavır sergiler, politik yaklaşım öngörür, politik manevra yolu açar, politik söylem ezberler, politik gündem takip eder, politik çevre edinir, politik adımlar atar, politik medyatiklik kazanır, politik yemeğe gider, politik nefes alır, politik yıldızımızı patlatır sonra da politika bataklığına batıp politik bir foseptikte rögar kapağından dünyaya bakardık.

Yani diyorum ki: Derdimiz politikada yer almak olsaydı, sisteme uyar sistemin adamı olurduk. Sistemde de sağlam bir yer işgal ederdik...  

Oysa biz: Sistemin adamı olmayı istemek yerine, sistemin adam olmasını istemeyi tercih ettik! Sistem hatasından ötürü, sistemin hatalı gördüğü insanlar olduk.

Politik olan günlüktür. Oysa bizim dertlerimiz memkıbevi zamanlarla muhayyel günler arasını tutar. 

Günü, politik olanlar belirliyor gibi görünebilir. Esasta memkıbevi zamanların hakimlerini yakından tanıyan bizler muhayyel günlerin yapısını çiziyoruz gönüllere... 

Size düşen: Kadim ile ikbal arasında bir noktayı işletmek sadece. Kadim olanla barışıp onunla bir ittihat kurmazsanız terakkinin sahibi ikbale erişemezsiniz. İkbalde var olmak için kadimde yer alanları; hem ittihadı hem terakkiyi kabul edeceksiniz...


Deli

Bu yalan dünyadan Safiye APAYDIN geçti.
Çay Üzerine
 

Yorumlar (0)

Henüz Yorum Yapılmamış