Oğuz /Türkmen Oymaklarının Listeleri

Oğuz /Türkmen Oymaklarının Listeleri
Dr.Muhtar Fatih BEYDİLİBu listelerdeki isimler Türkmen oymaklarının serüvenini daha iyi anlamak için gereklidir. Kayseri bölgesindeki Türkmen oymaklarını anlayabilmek için başta Maraş, Sivas, Yozgat ve Adana olmak üzere civar illerin kayıtlarına bakmak, hatta Doğu Anadolu, İran ve Azerbaycan Türkmenleri ile Hazar ötesi Türkmenleri hakkında da bilgi sahibi olmak şarttır. Türkmen oymaklarının isimlerinin insanı şaşırtan bir şekilde birçok yerleşim yerinde karşımıza defalarca çıkmaktadır. Bu da göstermedir ki, yurdumuzun doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine uzanan her bölgede Türkmen oymaklarından parçalar yerleşik hayata geçmekte ve hatta Irak, İran, Azerbaycan, Afganistan, Balkanlar ve Türkmenistan'a kadar büyük bir coğrafyada Türkmen topluluklarının birbirleriyle akraba olduğu gerçeği önümüze çıkmaktadır. Kayseri yöresi Yörük-Türkmenlerin listesinde bulduğunuz ve ilgilendiğiniz bir obayı bu listelerden takip ederek yurdumuzun nerelerine yerleştiğini ve hatta şu an ülkemiz dışında olan ülkelerin hangisinde aynı obaların parçalarının bulunduğunu takip edebilirsiniz.

1.Halil Zahiri'nin Listesi (Gazze'den Diyarbakır'a kadar Türkmenlerin listesi- 15. yüzyılın ilk yarısı)

1.Kut Beği Oğulları

2.Köpek Oğulları 

3.Sakalsız Oğulları

4.Dülkadir Oğulları

5.Ramazan Oğulları

6.Özerliler

7. Beğdililer

8.Bayatlar

9.Bozcalılar

10.Maraşlular

11.Üreğirler

12.Üç Oklu

13.Boz Oklu

14.İnallular

15.Harbendeliler

16.Gündüzlüler

17.Kınıklar(Bunların çıkardıkları asker sayıları 180.000 atlıdır.)

2. Katip Çelebi'nin Listesi (Cihannüma adlı coğrafya kitabında17. yüzyıl ortalarında Halep Türkmenlerinin listesini verir.)

1. Dulkadirli (Elbistan'da)

2.Özerliler (Davud b. Özer oymağından, Misis'te)

3.Zekeriyye (Döğerler, salim-i Zekeri (Döğeri) oymağı Çakıt'ta)

4.Ramazan Oğulları (Adana'da)

5.Avşarlar (Caber'de)

6.Varsaklar (Tarsus'ta)

7.Bayatlar8.Köpekliler (Halep dolaylarında idiler, bunlar değişti ve şimdiki oturanlar)

1.Pehlivanoğlu

2.Bayatlar

3.Kaçarlar

4.Avşarlar (Recep Oğulları)

5.Eymir

6.Köçeklü

7.Cerit'ten Silsüpür

8.Abalu

9.Ördeklü

10.Kara Kayunlu

11.Ak Koyunlu

3. Seyyah Nieburh'un Listesi: (1764 yılı Halep Türkmenleri)

1.Beğdili (12 bin ev, Urfa'da oturur.)

2.Mehmelenli (500 çadır)

3.Bayındır (300 çadır, Urfa'da oturur.)

4.Pehlivanlı (15 bin çadır, Sivas-Ankara arası)

5.Köpeklü (10 bin çadır, Sivas-Ankara arası)

6.Avşar (500 çadır, Sivas- Ankara arası)

7.Cerit (500 çadır, Sivas-Ankara arası)

8.Lek (1000 çadır, Sivas –Ankara arası)

9.Beberli (1000 çadır, Sivas-Ankara arası)

10.Ağcakoyunlu (500 çadır, Sivas-Ankara arası)

11.Şam Bayadı (500 çadır, Sivas-Ankara arası)

12.Barak (1000 çadır, yazın Sivas'ta, kışın Zor'da)

13.Çağırganlı (200 çadır, yazın Sivas'ta, kışın Zor'da

14.Reyhanlı (2000 çadır, yazın Sivas'ta, kışın Halep'te)

15.Kınık (200 çadır, kışın Adana'da, yazın Kayseri'de)

16. Dadlı(Tatılı) (200 çadır, yazın Kayseri'de, kışın Urfa'da)

17.Ulaşlı (200 çadır, Halep'te)

18.Ceceli (1000 çadır, Antep'te)

19.Kızık (2000 çadır, Antep'te)

20.Dede Karkın (1000 çadır, Antep'te)

21.Kabalı (1000 çadır, Şam'da)

22.Kara Koyunlu (500 çadır, Şam'da)

23.Sofular (500 çadır, Sivas bölgesinde)

24.Kuluncuklu (500 çadır, Sivas bölgesinde)

25.Pürnek (12.000 çadır, Ankara bölgesinde)

26.İl Beğlü (2000 çadır, yarısı Sivas'ta, yarısı Halep'te)

27. Karaca Kerd (500 çadır, Kayseri bölgesinde)

28.Şerefli (500 çadır, Şam bölgesinde)

29.Ayalı (1000 çadır, Şam bölgesinde)

30. Kıçlı (belki de Kılıçlı) (200 çadır, Şam eyaletinde)

31.Eymir (500 çadır, Şam eyaletinde)

32.Toktemürlü (500 çadır, Şam eyaletinde)

33.Sarıcalar (500 çadır, Şam eyaletinde)

34.Geyikli (2000 çadır, Şam eyaletinde)

35.İzzeddinlü (500 çadır, Şam eyaletinde)

36.Özerli (1000 çadır, Şam eyaletinde)

37.Musa Beğli (500 çadır, Antep yöresinde)

38.Ditimli (3000 çadır, Antep yöresinde)

4. Langlois'in Çukurova'daki Oymalara dair listesi (1857)Tarsus

1. Menemenci (3.000 ev)

2. Tekeli (600 ev)

3.Sortan ve Küçü Oğlu (500 çadır)

4.Kara Kahyalu (700 çadır)

5.Tor-Oğlu (300 ev)

6.Bahşiş ve Hacı Hasan Oğlu (300 ev)

7.Kara Tekeli (150 ev)

8.Puran ve Mustafa Bey (200 çadır)

9.Kalavunlu (30 ev)AdanaKara Hacılı (500 ev)Dündarlı (200 çadır)Cerit (1200 çadır)Sırkıntılı Oğlu (800 çadır)Kerimoğlu (2500 çadır)Karıntılu /Kırıntılı (100 çadır)Kozanoğlu (500 ev)Bozdoğan (1400)Tecirli (1200 çadır)Farsak/ Varsak (800 çadır)[

5. Dr. Çakır Oğlu'nun Listesi : (İzmirli Rum asıllı doktor Çakıroğlu'nun listesi – 19. yüzyılın ikinci yarısı)Batı Anadolu'da Yörük Oymakları:1.Ahmedli (Kula, Simav)2.Altcı (Attala'dan At Alan'a kadar)3.Anamaslu (Karacalı) (Demirci'de, 50 çadır, 70 ev)4.Araplı (Salihli- Bursa arasında)

5.Çakal (Saruhan sancağında-Manisa)

6.Çarık (Kula'da)

7.Farsak (Aydın'da 1200 aile)8.Gök Musalı (Demirci'de İncikler köyünde 50 çadır, 50 ev)

9.İvatlı(Kamet civarında 22 çadır)

10.Kaçar (Selge'de, Alaşehir ve Nazilli'de geniş bir oymak)

11.Kara Tekeli (İzmir)

12.Horzum (Aydın ve Bursa)

13.Kızıl keçili (Selinti-Kula- Pınarköy'de yaşarlar, 800 çadır)

14.Manavlı (Alaşehir, Salihli, Bursa)

15.Narincelü (Kula, Denizli)

16.Saraç (Uşak ve Eşme)

17.Sarı Tekelü (Nazilli, Denizli ve Bursa arası)

18.Şebidli (Kula'da 60 ev)

19.Şeybli (Uluborlu, Afyon arasında 70-80 çadır ve 200 ev)20.Yağcı Bedirli (Soma, Bursa)Aydın Vilayetinin Güney-Batısında ve Diğer Yörelerdeki Oymaklar:Abdal (Uluborlu)Akdağlı (Nazilli)Ak KozalıAlaca Koyunlu (Konya'ya kadar)Allah Abeli (saruhan)BeylikliBoynu İncelüBurhan (Bursa)Çambar (Aydın-Bursa)Çepni (Aydın)ÇitmiDede Karkınlı (Saruhan)Derici (Aydın-Bursa)Dosuti AraplıEski YörükEşpekGeygelGerinisli (Nazilli Muğla arası)Göşçi (Nazilli)HarmandalıHutalGüzel Beyli (Nazilli)İğneci (Saruhan)İmir harici (Saruhan)Cerit (Nazilli)Kara Fakı Oğlu (Aydın-Bursa)Karamanlı (Nazilli-Isparta arasında)Kara yağcılıKöseler (Nazilli)KılazKirtişKıslilerli (Saruhan)Kızıl Işıklı (Bursa)Kocabeyli (Aydın- Bursa)Musalarlı (Saruhan)Muzan (Bursa)OmurluRahman39.Şaçı Karalı (Nazilli)

40.Taş Evli

41.Tekeli (Nazilli)

42.Tereci

43.Yatağanlı (Kara Ağaç yakınlarında)

44.Yel Aldı 

6. A.Dupre'nin Listesi (19. yüzyıl başlarında Azerbaycan ve İran Türkmenleri)

1. Afşar

2. Kaçar

3.Mukaddem

4. Türkmen

5.Kengerlü6.Taliş

7.Kara Çorlu

8.Şah Dullu

9. Kara Gözlü1

0. Aynallu

11.Bayat

12.Beğdilli

13. Kurt Beçe

14. Türk Mafi

15.Kocavend

16. Abdülmeliki

17.Rahimlü

18.Fars Medanlu (Farsadan)

19. Nasır Baharlu

20.Muğanlu

21.Hüda Bendelü

22.Dumbelü (Dümbülü)

23. Hacılar

24. Şah Seven

25.Emranlu

26.Kara Hamzalu

27.Emvarlu

28.Ustacalu

29.Sarıcalu

30.Han Çobanlu

31.Civanşir

32.Koyunlu

33.Celayir

34.Halaç

35.Sa'dlu

36.Bulverdi

37. Kaşkay

38.Kurd

39. Acırlu

1. Afşarlar (Azerbaycan ve Urmiye bölgesinde Kasımlı ve Araçlu obalarına bağlı, Karaçlu, İmamlu, davudlu, Haydarlu, Kilelü, Yeberla, Tutmaklu, Adaklu, Kuhguelu, Kara Hasanlu, Ali Beklü, terzilü, Şah Buranlı oymaklarının toplam kişi sayısı ortalama 25 bin kişi, İran'ın değişik yerleriyle birlikte toplam 88 bin kişi)

2. Kaçarlar (Kacarlar) : Kavallar, Develü, Kikyalu, Dabanlu, Suçanlu, Kerlü, İzzeddünlü gibi oymakları vardır. İran'ın değişik yerlerinde toplam nüfus 3800 kişidir.

3. Mukaddem : Megara2da yaşarlar. Toplam 5000 kişidirler.

4.Dumbelü: Azerbaycan'ın batısında Hoy ve Selmas yakınlarındadırlar. 1200 aileye yakın.

5.Türkmen: değişik yerlerde toplam 38000 kişidirler.

6.Kengerlü: Aras kıyılarında 5000, Kum dolaylarında 1000 kişi

7.Taliş: Mazenderan ve taliş'te 5000 kişi

8.Kara Çorlu: Karabağ, Aras-Kür, Horasan, 12000 kişi

9.Şah Dullu : Erivan- 8000 kişi

10.Kara Gözlü : Hemedan- 12000 kişi

11.Aynallu : İsfahan- 5000 kişi

12.Bayat : Azerbaycan-Tahran-Şiraz- Nişabur, toplam 

19.000 kişi13.Beğdili: Azerbaycan-Save- Kum, 5000 kişi14.Kurd Beçe : Azerbaycan ve Irak'ta 6000 kişi15.Türk Mafi: 2000 kişi16.Kocavendi: Gilan ve Mazenderan 5000 kişi)17.Abdulmeliki: 6000 kişi18.Rahimlü: Yezd-Kast 3000 kişi19.Fars-Medanlu : Fars- 10 000 kişi20.Nasır-Baharlu Fars- 12 000 kişi21.Muğanlu : Tebriz, Aras – 6 000 kişi22.Huda Bendelü : Kirman şah- hamse; 6 000 kişi23.Hacılar : Mazenderan 4 000 kişi24.Şah seven : Erdebil, Rey ve fars'ta, 14 000 kişi25.Emranlu : Esterabad , 4000 kişi26.Kara Hamzalu : İsfahan, Kezzaz; 3000 kişi27.Emvarlu: Kazvin 5000 kişi28.Sarıcalu : Azerbaycan, 5000 kişi29.Han Çobanlu : Azerbaycan, 10000 kişi30.Civanşir: Azerbaycan, 8000 kişi31. Koyunlu: Azerbaycan'da, Hoy ve Erivan'da, 8000 kişi32.Celayir: Horasan- Nüfusları bilinmiyor.33.Halaç: Kum, Save ve Azerbaycan'da 8000 kişi34.Sa'dlu(Seyidlü): Halbal'da 5000 kişi35.Bulverdi: Fars'ta 5 000 kişi36.Kaçkay: Fars'ta 15 000 kişi37.Kurd : Mezanderan ve Irak'ta 4000 kişi38. Acırlu : İsfehan, serawend'de 6 000 kişi[6]7. Lady Shell'in Listesi: (İran ve Azerbaycan'daki oymakların listesini verir, 19. yüzyılın ortası)A. Azerbaycan Oymakları:1. Şah Seven: Mişkin ve Erdebil, 1000 çadır2. Hacı Alili: Karadağ, 800 çadır ve ev3.Beğdili: Karadağ, 200 çadır ve ev4.Şeyhlü: Karadağ, 150 çadır ve ev5.Mukaddem: Megara, 5 000 ev6.Mahmudlu: Megara, 2500 ev7.Baharlu: 2000 ev8.Avşar: Urmiye, 7000 ev9.Kara Papak: Sulduz, 1500 evB.Mazenderan Oymakları:1.Kaçar: 2000 ev2.Can Beğlü: 50 ev3.İmamlu: 50 ev4.Usanlu: 50 ev5.Afşar: 100 evc.Tahran Oymakları:1.Şah Seven: Kum-Tahran, 9 000 çadır2.Hara Kanlu: Kazvin-Zencan3.Bacmanlu:4.Kündeşlü /Gündeşlü: Tahran, 400 ev5. Halaç: Tahran6.Hüda Bendelü: Tahran7.Afşar: Tahran-Kazvin, 900 çadır8.Türk Mafi: 100 çadır ve ev9.Kengerlü: 1000 çadır ve ev10. Kale-küp Govbaz: 150 ev11.Ebül Hasani. 320 çadır ve ev12.Cihan Beglü Şadlu:13.Usanlu: Har ve Demavend, 1500 çadır ve evD.Hamse Oymakları:1. Gerrus : 5000 ev2. Afşar şah Sevenleri: 2500 çadır3.Hüda Bendelü: 600 ev4.Dodanga: 150 ev5.Zulkadir: 200 ev6.Mukaddem: 150 ev7.Afşar: 200 ev8.Kurt Beglü: 1500 evE. Kirman Oymakları:1. Afşar: 1500 ev2.Karacı: 700 evF.Hemedan Bölgesi Oymakları:1. Kara Gözlü: 4 000 ev2.Hallaç: Nüfusu bilinmiyor.G.Fars Bölgesi Oymakları:1.Bayat: 120 ev2.Berguşadi: 50 ev3.Kacar-Afşar: 100 ev4.Ebülverdi: 300 çadır5.Tevelili: 40 ev6.Şah Seven: 60 çadır7.Kara Gözlü: 100 ev8.Amele: 40 ev9. Kaşkay: 40 000 çadır10. İnanlu: 4800 çadır ve ev11.Ağaç eri /Çağatay Keştil: 1000 çadır12.Nefer: 850 çadır13.Baharlu: 1230 çadırI. Horasan Oymakları:1.Merdi: 70 ev2.Çalai: 2000 ev3.Turk-i Celayir: 1500 ev4.Bayat ve Hurşabi: Nişabur'da 10 000 ev5.Karışık: 1000 ev6.Kelicei: 200 evİ.Kirmanşah Oymakları:1. Hudabendelü: 200 ev [7]8. Gunnar Jarring'in Listesi:The Distribution of Turk Tribes in Afganistan (Lund, 1939) adlı eserinde Afganistan'daki Türkmenleri beş gruba ayırmaktadır:1. Salur Ogurcik'in neslinden gelenler: 140 kola ayrılan Yomutlar, 110kola ayrılan Salurlar, Sarıklar ve Tekeler bu gruba girmektedir.2. Oğuz Kağan'ın neslinden gelenler: 78 kola ayrılan Göklenler, 50 kolaayrılan Çavdurlar, Hataplar, Mukriler, Karkınlar, Ersarılar, Bayatlar,Agarlar, Ogurcaliler bu gruba girmektedir.3. Türkmenleşmiş olanlar: Bu gruptakiler 55 kola ayrılmaktadır.4. Sunçı, Nuhurlı, Anaulı, Murça aşiretleri.5. Oğuz menşeinden gelmeyen yeni teşekkül etmiş aşiretler.Bu Türkmen aşiretlerinin pek çoğu Türkmenistan ve Türkiye'deki Türkmenaşiretleri ile aynı adı taşımaktadır. Nüfuslarının 600 bin ile 1 milyon arasında değiştiği sanılmaktadır.[8]9. Irak Türkmenlerinin İskan yerleri: Irak Türkmen Cephesinin internet sitesinden alınmıştır. Kısaltılarak verilmiştir, tabidir ki bütün Türkmen yerleşimini gösteren bir liste değildir.Musul ve çevresindeki yüzlerce köy, Erbil, Altunköprü, Kerkük ve çevresindeki köyler, Tazehurmatu, Tavuk, Tuzhurmatu ve çevresindeki Bayat Köyleri, Kifri, Karatepe, Hanekin, Kızlarbat (Sadiye), Karağan (Celevla) ve çevre köyleri, Şahraban (Mikdadiye), Bedre, Kazaniye ve Mendeli gibi il, ilçe, kasaba ve köyler;Bağdat'ın yoğun olarak Karakol, Azamiye, Rağibe Hatun semtlerinde yaşıyan Türklerin nüfusu 300 bine yaklaşır.Musul'un çevresindeki kırsal alanda yüzlerce Türk köyü vardır. Şebek oymağı, Sarılı ve diğer Türk aşiretlerinin yaşadığı Musul bölgesindeki köyler, yoğun biçimde Türk nüfusunu barındırır. Musul'un çevresinde yer alan önemli Türk köyleri: Abbasiye, Abzah, Akkoyun, Albek, Alireş, Alkuş, Arpacı (Arpaciye), Babıniyet, Ba'hamza, Basahra, Ba'şika, Baştutmaz, Ba'vize, Baybuğ, Bazvaya, Bedene, Bektaş, Besan, Bılavat, Bısatlı, Bi'rhallan, Cilevhan, Çinçi, Deraviş (Dervişler), Ebucerbu'a, Eskişehir, Fazılıye, Gazekân (Gazihan), Gökçeli, Hamdaniye, Haraba, Harabasultan, Havar,Haznebent, Haznetepe, Hıdır (ilyas), Horsabad, Isteh, Kadıköy (Kaziyye), Karakoyun, Karakuş, Karaşor, Karatepe, Karatepe Şebek, Karayatağ, Keberli, Kehriz, Kelek, Kelete, Kepresor, Kızfahre, Körgariban, Minara Şebek, Mişerfe (Müşerrefiye), Mahallebiye, Ortaharap, Ömergân (Ömerkân), Ömer Kayacı, Reşidiye, Rezzakıye, Selamiye, Seyyidler, Şebek, Şemsiyyat, Şennif, Şeyhemir, Şirehan (Aşağı ve Yukarı Şirehan), Tahrava, Telagub, Tercile, Tevfikiye, Tezharap, Tilyara, Toprakziyaret, Topzava, Verdek, Yarımca, Yengi Bısatlı, Zehrahatun, Zeynelabidin dir.Musul'un 60 km. batısında yer alan Telafer, Irak'taki Türklerin yoğun biçimde yaşadığı en büyük ve en halis bir Türk ilçesidir. Telafer yöresinde bulunan Türk köylerinin başlıcaları şunlardır:Ağbuğa, Ağbulağ, Ağtepeler, Antallavi, Arpatepe, Avkenni (Efkenni), Azzotepesi, Buhur, Ceddu', Cegen Harabı, Ciheşler Tosnuğu, Cubara, Cuma, Çardağtepe, Çeti(y)liler Tarrı(Tar, tarla, tarrı, tarlası demektir), Damlamaca, Daşlıdere, Deveboynu (2 köy), Efkenni (Bucak merkezidir), Faka, Hamra, Harala, Harna, Irfî, Kırmızı, Kızılkuyyu (Kızılkuyu), Kızıl Tar, Körkuyyu, Kubbuk, Kuyyu (Kuyu), Malviren, Mıstah, Miççe ,Mahallebiye, Sanbar, Sec'a, Sopan (Sapan) Harabesi (arkeolojik sit alanıdır), Sualtı, Şeh (Şehy) İbrahim, Turmu, Üçtepeler (arkeolojik sit alanıdır), Viranşehir. Ayrıca Telafer'in batısında bulunan Sincar'ın güneyinde de Türk köyleri vardır. Bu köylerin en önemlileri arasında Meydankulu, Sibate, Sino ve Tellavi anılabilir.Kerkük ilinin 1975 yılına kadarki idarî taksimatında 4 ilçe vardı. Bunlardan biri merkez ilçe olan Kerkük'tür. Kifri, Tuzhurmatu ve Çemçemal ise diğer üç ilçenin adlarıdır.Kerkük merkez ilçesine bağlı nahiyeler Karahasan, Şıvan, Altunköprü ve Havice'dir. Kifri'ye bağlı nahiyeler Karatepe, Şirvan ve Bebaz adları ile tanınır. Tuzhurmatu ilçesinin iki nahiyesi Tavuk ile Kadir kerem'dir. Çemçemal'ın nahiyeleri ise Ağçalar ve Sengav'dır.Yoğun Türk nüfusuna sahip olan Kerkük, Irak Türklerinin kalbi ve kültür merkezidir.Kerkük'e bağlı nahiye ve köylerin tamamı da Türk nüfusuna sahiptir. Kerkük'e bağlı nahiye ve köylerin belli başlıları şunlardır:Badava, Beşir, Bılava, Çardağlı, Göktepe, Ilıncak, Karaincir, Kızılyar, Kuştepe, Kümbetler, Leylan, Ömermenden, Tazehurmatu, Tercil, Tirkalan, Tirkeşkan, Tokmaklı, Topzava, Yahyava, Yayçı. (Bunların bir kısmı Bağdat yönetimi tarafından yıkılarak, Türkmen halkı başka yerlere sürülmüştür.)Tuzhurmatu ilçesinin Tavuk nahiyesi ve yakınındaki İmam Zeynelabidin köyü, halis birer Türk yerleşme merkezleridir. Tuzhurmatu da, Telafer'den sonra Irak'taki en önemli Türk ilçesi durumundadır. Bu ilçenin sınırları içinde yaşıayan Bayat boyunun oturduğu köyler, bölgedeki Türk nüfusunun önemli bir sahasını oluşturur. Bayat boyunun yaşadığı bu köylerin en önemlileri şunlardır: Abbud, Amirli (Emirli), Bastamlı, Biravcılı, Çardağlı, Hasadarlı, Karanaz, Muratlı (Süleymanbeg), Pîrahmetli, Şahseven, Yengice, Zengülü.Tarihi bir Türk ilçesi olan Kifri'ye bağlı Karatepe de önemli bir Türk nahiyesidir. Çoğu Bayat boyuna mensup olan bölgedeki Türk nüfusu, ayrıca o yörede bulunan köylerde yaşarlar. Bunların arasında konar-göçer hayatı sürdüren Aştöken, Birefekire, İlancı, Tatran ve Sındıç, ilgi çeken belli başlı Türk köyleridir.iyale ilinin idari taksimatında yer alan 5 ilçe vardır. Bunlar Bakuba, Halis, Hanekin,Mendeli ve Şahraban (şimdiki adı Mikdadiye)'dir. Bu beş ilçenin hemen hemen hepsinde Türk nüfusu olarak karşımıza çıkar. Ayrıca bu ilçelere bağlı Türk kasabaları vardır. Bu kasabalar arasında Bakuba'yşa bağlı Kazaniye; Halis'e bağlı Mansuriyet Çebel: Hanekin'e bağlı merkez Hanekin, Karağan (Celevla), Kızlarbat (Sadiye), Koratu ve Meydan; Mendili'ye bağlı Kazaniye ve Beledruz; Şahraban (Mikdadiye) ilçesinin aynı adı taşıyan merkez nahiyesi, Türk yerleşimlerinin önemli birer merkezi sayılır. Bu arada bölgede yer alan Bacalan, Bahruz, Deliabbas, İbrahim Semin, Karacıva, Karaulus ve Kenaniye adlı kasabalarda da Türk nüfusu yaşar.Türklerin aralıklı olarak geliş ve yerleşmeleri sonucu, Irak'ta önemli ve büyük bir Türk varlığı ortaya çıkmıştır. Abbasi döneminde bir Türk kolonisi olarak, henüz bölgede yerleşik bir düzen içinde varlık göstermeyen Türkler, Abbasi ordusunda görev yapmışlardır. Irak'a ilk olarak gelen bu Türkler, çeşitli boy ve oymaklara mensuptular. Bunların isimlerinden ve lakaplarından hangi Türk boyuna aid oldukları kolayca tesbit edilebiliyor. Mesela İbni Kayıglıg'ın Kayığlı; Kıbcakhî'nin Kıpçaklı; Khallukhî'nin Karluklu; İbni Azgiş'in Azgışoğlu ve İbni Yemak'ın Yemakoğlu olduğunu anlamak mümkündür. Bunların bazılarının Oğuzlardan ve diğerlerinin de, örnek olarak Beni Tulun (Tulunoğulları)'un Tokuzoğuz'lardan oldukları, dikkatlice incelendiği takdirde kolayca anlaşılır. Eski yazıda Arap imlasına göre değişik biçimlerde okunmaları mümkün olan birçok Türk adının, bu bakımdan zaman zaman İranlı veya başka kökenli olmaları düşüncesini uyandırmıştır. Bunun gibi Afşin, Sacoğulları, Kara Buğra ve Büyük Buğra gibi Türk kökenli birçok komutanın varlığı ortaya çıkmaktadır. Abbasi halifelerinin hizmetindeki orduda, bazı Türk boylarının büyük sayılarda temsil edildikleri de görülmektedir. Bunların başında al-İvaiye yani Oğuzların Yıva boyu ile Hazarlar ve Halac oymakları gelmektedir. Akkoyunlular da başlıca Pürnek ve Musullu boylarına dayanmışlardır. Bu iki önemli boyu Hamza-Hacılu, Kara-Hacılu, Emîrlu, İzzeddin-Hacılu gibi ikinci derecede boylar takip etmekte idi.Suphi Saatçi, Irak Türkmenlerinin Bayat, Yıva, Karakoyunlu, Döğer, Çepni, Eymür, Harbendelü, Şebek, Salur, Beğdili, Ulaşlu, Ocuşlu, Biravcılı, Karanaz, Muratoğlu, Bacalan, Ulus-tatar, Karaboga, Yağmur Tatalı, Mavili ve Sarılı gibi boylara dayandığını ifade etmektedir.[9]10. Kayseri'ye komşu il Yozgat'ta Yörükler ve Türkmenlerin Listesi:Karatatarlar'ın Bozok bölgesinden gitmesi sonucunda bölge, Sivas'ın güneyinde ve Kayseri'nin doğusunda (bilhassa Uzunyayla) yaylaya Dulkadırlı Türkmenleri tarafından iskan edilmiştir. 15. yüzyılda Yozgat ve komşu mahallere yerleşen, Bozok adıyla anılan oymaklar ve yerleştikleri bölgeler şöyledir:a. Kızılkocalu: Topluca yaşadıkları yer; Yozgat, Şefaatli, Yerköy ve Musabeyli ile çevrili saha olup, Elmahacılı, Musa Beglü, Aziz Beglü, Yusuf Abdal, Dokuz, Hasancı gibi obalarla Topaç, Erkekli ve İğdeli gibi ekinlikler de bu sahanın içinde bulun- maktadır. 1529 – 1530 yıllarında küçük bir köy olan Yozgat da bu sınırın içindedir. Ayrıca, Ballı Saray, Yassı Kışla, İğde Kışla, Arık Asan, Ağca Saz, Dere Kışla, Köse Yusuflu, Ali Şarlu, Sekilü, isa Hacılu ve Köşler de bu oymağa bağlı olanların yerleşip isim verdikleri yerleşim birimleridir.b. Salmanlu: Bu oymak Yozgat'ın batısında bulunan Salmanlı'da yerleşmiştir.c. Ağaçalu (Ağcalu: Bu oymak Karadere'de yaşamaktaydı. Bu bölgede tamamen Agaçalu'larca doldurulmus, Aşağı Kanak da bu boya mensup kişilerce iskan edilmiştir. Ayrıca Sokun, Emlak, Karça, Alilü, Hacılar, Hamzalu, Haşer, Çakır ve Cedük'te de Ağaçlu obaları bulunmaktadır.d. Çiçeklü: Bu boy Boğazlıyan çevresinde oturmaktaydı.e. Zakirlü: Bu oymak Sorgun civarında yaşamakta ve Yayla Hacılu, Ramazanlu, Orhan Hacılu, Emir Gazili ve daha bir çok obalara ayrılmaktadır.f. Mes'udlu: Bölgenin en eski oymaklarındandı. Buna rağmen pek fazla nüfusu olmayan oymaklardan meydana gelmiştir.g. Ağça Koyunlu: Bunların kalabalık bir kısmı Gedük'te bir kısım obaları da Kara Dere'de yaşamaktadır.h. Kavurgalu: Yozgat'ın doğusunda kendi adını taşıyan Kavurgalı Köyü ve çevresinde yaşamaktadırlar.i. Demircülü: En tanınmış obaları, Sarım Beglü olup Merkeze bağlı Sarımbey bu obanın adını taşımaktadır.j. Şam Bayadı: Bunlar Bozok'un sınırları içinde bulunan o zamanki ismi Gedük olan şar Kışla'da yaşamaktadırlar.k. Söklen: Yurtları Yukarı Kanak olup, burada bulunan; Ayrancı, Yağmur Kışlası, Kümber Kışla, Karaca Üyük, Akarca, Arpalık, Küpeli, Karaevli Kışlası, Dere Yağsın, Alembeg Kışlası, Emirbeg Kışlası, Baraklu, Akbenlü, çukurviran ve ekinliklerde 1542 – 1543 yıllarında 33 obaya ayrılmış bir halde yasıyorlardı.l. Hisar Beglü: Yurtalır Hasbek ve çevresi olup, Hisarbeyli köyü ile Baş Kışla'nın Kışla, Eynelli (Topal Abdal Kışlası), Hasbek, Ozan, Kemal Fakihlü, Ağcadam, Çanakçı, Ramazanlu, Boyalık, Kayacık, Ağıl Kayalu), Çorak, Edik, Alın Pınarı, Musa Fakih, Çağlalı gibi ekinlikler de bunlara aittir. [10]11. BOZOK TÜRKMENLERİ[11]: 998 sayılı muhasebe icmaline (1530) göre Bozok Kazasında Türkmen oymaklarının nüfusları:1. Şam Bayadı : 2596 hane2. Kızıl Kocalı: 1279 hane3. Süleymanlu: 1683 hane4. Ağcalu: 1584 hane5. Selmanlu: 813 hane6. Karamanlu-i Dinik: 531 hane7. Ağaca Koyunlu: 383 hane8. Ali Beylü: 348 hane9. Demircilü: 347 hane10. Zakirlü: 334 hane11. Sekilü: 267 hane12. Tecirlü: 122 hane13. Deli Alili: 179 hane14. Mesudlu: 199 hane15. Kavurgalu: 29 hane12. Anadolu bulunan Ulu Yörük Bölükleri: (1574 yılı itibariyle)[12]1. Ağca koyunlu (2.068) çadır2. Akkuzulu (1.226)3. Koyunculu (1.037)4. Ak Salurlu (2.359)5. Alibeylü (1.785)6. Ballu (4.311)7. Çabanlu (2.694)8.Çakır Alili (1.668)9. Çavurcu (1.045)10. Çepni (7.757)11.Çomaklu (291)12.Çungar (15.860)13.Ekizli (688)14.Geranpa (475)15. İlbeylü (12.546)16. İnallu (7.682)17.İzzedlü ve İdrislü (1.166)18.Kaba sakallu (438)19.Kara Fakihlü(1.574)20.Kara keçili ( 12.018)21.Kınıklu (5.159)22.Kulağuzlu (2.874)23.Kuru Göllü (5.854)24.Pir Evlek (555)25.Özlü (5.574)26.Saraclu (478)27.Tatılu (7.098)28.Şerafeddinlü (Tatılı'ya bağlı) (2.571)29.Todurga (3.063)30.Turgutlu (1.133)31.Ulu Kamanlu (2.213)32.Ustaclu (317)33.Ütüklü (705)34.Kabil (1.429)35.Şarki Pare (620)13. Tarsus Türkmenleri / Varsakların Listesi: Liste Ali Sinan Bilgili'nin aynı adı taşıyan tebliğinden alınmıştır.[13]1. Abdal Atalu2. Ahar Aşıklı3.Akça Köy4. Ak Boğalu5.Ali Beğlü6. Alişarlu7.Arıklı8.Aşık İbrahimli9.Aşıklar10.Aşık Menteşlü11.Aygünlü12. Balıklı13.Başmakçılı14.Beğdilli15.Beğen Aşıklu16.Benlilü17. Beziziler18.Bıçkıcı19.Boğalu20.Bozkırlı21.Böğrüdelik/Hacı Bozan22.Börçlüce23.Budaklu24.Bulgar Şeyhlü25. Bulurcanlu26. Celallü27. Çaylak Yörükleri28. Çeçelü29. Çirdavi30.Çok Kocalu31. Dadaklu32.Danepayculu33.Danişmendlü34.Devletşahlu35.Emir İlyaslu36.Enbiya Yabcılu37.Evciler38.Evsun Beylü39. Fenklü40.Garplu / Simavun41.Gezce Garplu42. Girgit Ahmedlü43.Güçlü Beğlü44.Hacılar45.Hamidlü46.Hayat Hatun47.Hızır Aşıklu48.Hun Beğlü49.Hüseyin Oğlanları50.İskeliç51.Kaba Ağaç / Tataklu52.Kabaklar /Malki53.Kabarsalu54.Kaplancı55.Kaplanoğlu56.Kapuk İn57. Kara Ali Aşık Oğulları58. Kara Bekirlü59. Karacalılar60.Karakayalu61.Kara Musalı62.Kara Yahyalı63.Karkın64.Kemerlü65.Kıllu66.Kırklılar67.Kızıl Aşıklı68.Koca Ahmetli69.Koca Buşaklu70.Koçi Şeyhlü71.Koçlular72.Koyunculu73.Köselü74.Kuşuraşa75.Küçüklü / Keçili76.Küçüklü / Dudkeçili77.Kürk78.Mandalu79.Mazılı80.Mescidlü81.Menteşeli82.Mesudlu83.Mikaillü84.Muzudulu /Mühnetlü85.Mürsellü86.Okçı Demircilü87.Okçular88.Alpı b. Kusun89.Ordu-yu Hasan beğ90. Ordu-yu Mukaddem91.Orkutlu92.Rahmanlu93.Salihlü94.Sapa Çeken95.Saraç96.Sarı Beğlü97.Saru Şeyhlü98.Selçuklu99.Sofular100.Solak101.Şabanlu102.Şeyhler /Musa Seydili103.Taşçılar104.Tebberük Hacılı105.Tekelü106.Tekirler / Kafir Türk107. Tekrek / Kurtkan108.Tekvurlu109.Toguz110. Tolu Kocalu111.Turak112.Uçarı113.Ulaşlı114.Uşak Aşıklu115.Yahşi Beğlü116.Yahyalı117. Yenice Köy118. Yıkık Kiliselü119. Zebilli14. Ulaş Oymaklarının Listesi:[14] Oğuzların Bayındır ve Salur boyundan gelen bu oymakların adları şöyledir.1.Ahi Oğlu2.Ahmet Fakihlü3.Ali Bey Köylü4.Avcı Hamzalu5.Avcı Kocalı / Akarcalu6.Bahşayışlı7.Bayram Oğlu8.Beğce Şeyhlü9.Bektaşlı10.Çakırlı11.Çapanlar12.Çaparlu13.Çirdavi14.Çorak15.Çöğlü Musa16.Dadalu17.Davudlar18.Değirmenci19.Demircili20.Direndi21.Emre hacılı22.Eymir İlyaslı23.Eski Ulaşlı24.Evliyalı25.Evrenlü26.Fazıllı / Çakıllı27.Fermanşahlı28.Hacılı29.Hacı Yusuflu30.Hamidlü31.Hasıllık32.Haydarlu33.Hüseyinlü34.İmane35.İvazlu36.Kaplancı37.Kara Aşıklı38.Kara Avcılı Oğlu39.Kara Bekirli40.Karaca Dağlı41.Kara Hüseyinli42.Kara İn43.Kara İshak Oğlu44.Kara Koçlu45.Kara Mesudlu46.Kızıl Ahmetli47.Kızıl Muratlı48.Kızıl Muratlı /Karkın49.Koca Kız50.Kovazlu51.Kutlu hanlu52.Menteşelü53.Mezit Ahmetlü59.Mikaillü60.Muşyar61.Muytap62. Ordu-yı Hüseyin bin Ulaş63.Ordu-yı Rüstem Beğ bin Ulaş64.Ordu-yı Sevindik Beğ bin Mustafa Beğ65.Ordu-yı Temir Beğ bin Ulaş66.Ordu-yı Ulaş bin Alpı67.Orhanlu68.Öksüzlü69.Piri70.Resullu71.Sarı Beğlü72.Sarı İbrahimli73.Sarı Mustafalı74.Sazak Bağlü75.Sığırlı76.Sofiler77.Şamlular78.Şeyh Mahmud79.Turak80.Turak / Işıklı81.Tur Beğlü / Kaplancı82.Tur Ulular83.Yancık Kesenlü84.Yarı Beğ85.Yarı Beğlü / Kıfistan86.Yoldaş Oğlu87. Yortan Oğlu Manazı88. Yunuslar89.Zekzeklü15. Kuştemürlü Oymaklarının Listesi: [15]Tarsus, Larende ve Kırşehir'de bulunan Kuştemürlü Yörükleri adını Kuştemür Bey'den almış.1. Abdal Oğlanları2.Arpaçlu3.Aşağı Kargılı4.Aydoğanlı5.Badraş Oğlu6.Balluca7.Beğ Mehmetlü8.Bıyıksızlı9.Cumacık /Köpük Hacı10.Çakırlı11.Çarşaklu / Çatalca12.Çermikli13.Çıldırımlı14.Çoşmallu15.Çömlek Oğlu16.Çörekçi17.Dervişler18.Erçel19. Farsaklar20. Firenkünas21.Gökberlü22.Kara Çerçili23. Kara Çobanlı24.Kara Hamzalı25.Kara Hasanlı26.Kara Mahmutlu27.Kıllu28.Köse Hacılı29.Mamraş30.Mevdudlu / Kargılık31. Neşat Abdal32.Ordu-yı Baydak Bey33.Ordu-yı Murat Bey34.Ordu-yı Mehmed Çelebi35.Ordu-yı Mehmed Bey36. Ordu-yı İlyas Bey37.Peçeneklü38.Perakende-i Bozdoğan39.Perakende-i Kavaklar40. Salur Beğlü41.Sarı Fakihlü42.Sarı İlyaslı43.Sekiz Hacılı44.Şuk Viran45.Taceddinlü46.Tahirlü47.Türkmen Sablu48.Yaban Eri49.Yaramışlı16. Esenlü Oymaklarının Listesi: Tarsus ve Mersin arasında yaşayan obalar Oğuzların Todurga boyuna mensuplardı.1.Ahmedlü2.Alatalu3.Bornak4.Burhanlu5.Davud Fakihli6.Değeneklü7.Devlet Şah8.Duna Beğlü9.Esenlü-yi Eretna (Erdana) Beğ Dodurgası10. Gök İbrahimlü / Yassı dam11.Hacı Beğlü12.Hacı Fakihlü13.Hacı Şeyhlü14.Halife Köy15.Hayat Bük16.Hoca yunuslu17.Karaca İlyas18.Kara Hacılı19.Kara Hasan Oğlu20.Karatay21.Karşılayan22.Katırlı23.Kayacalı24.Koyunculu25.Kuyuri26. Melikşahlı27.Mesudlu28.Ordu-yı Esenlü-yi Bozca Dodurga29.Sakalın Alma30. Saraçlu31.Sarı Yarlu32.Şahinlü33.Taşan34.Tecelüler35.Tursun Aşıklu36. Zeyni17. GÖKÇELÜ OBALARI: Mersin'de Deliçay, Mezitli Deresi ve Bolkar Dağlarına kadar uzanan yörede yaşarlar.1. Ali Hanlu2.Arşunlu3.Arzular4.Asri / Yak5.Baltalu6.Boloklu7.Çimrilü8.Çaylak9.Çöğ Köylü10.Döğünlü11. Eski Mustafalı12.Hacı Gökçeli13.Hamza Beğlü14.Hurmacıklı15.İğdir16.Kalburcu17.Kapmazlu18.Kara Hamzalı19.Keser Oğlu20.Koca Oğlu21.Küçük Hacılı / Karıncık22.Mahmud Fakihlü23.Oğul Beylü24.Ordu-yı Gökçeli25.Sapan Derelü26.Sarı Beğlü27.Sarıca Orhanlu28.Savcılı29.Süleymanlı30.Uselü31.Tirmür32.Yakuplu18. Elvanlı Oymakları: Bolkar Dağı'nın güney yamaçlarında ve Mersin Erdemli arasında güney şeridinde Elvanlı köyü ve civar köylerde yaşarlar.1.Aşıklar2.Bor İni3.Derzi Mahmudlu4.Erbeği Seyyid Gencelüsi5.Gökçe Oğlanları6.Hamid Oğlanları7.İl Eminlü / İlamun8.Kal'a Beğlü9.Kılıçlı Gencelü10.Kıllu11.Küreci12.Ordu-yı Hızır Şah b. Elvan13.Ordu-yı Elvanlu14.Ödemiş / Sakız Viran15.Ömerlü16.Saru beğlü17.Sarı Musalı18.Sarı Karamanlu19.Yatu Dede20. Yaycılar19. ORHAN BEĞLÜ OYMAKLARI : Mersin, Kuzucu Belen (Erçel) Beldesi ve Erdemli bölgesinde yaşamaktadırlar.1.Ağalu2.Ali Kocalı3.Apsun4.Bazarlu5.Erçel6.Erdemli / Erdem Şalu7.Hacı Hüseyinli8.Halus9.Hüsameddinlü10.Kara İbrahimli11.Menteş12.Merdeşelü13.Mürsellü14.Orhan Beğlü15. Pömüklüler16.Sarı Oğlu17. Saru Beğlü18.Sümek19.Yalın Ayak20.Yaycılar20. MERSİN BÖLGESİNDEKİ DİĞER OYMAKLAR:1Mustafalu (İmançe- Kalkancı ve Mustafalı olmak üzere üç oba var.)2.Zekeriyalu (Bertek, Boz Oğuk, Kara Hacılı, Yunus Köyü / Yalu, Zekeriyalı, toplam altı oba)3.Yenicelü (Burçaklu ve Yenicelü, toplam iki oba)4.Haymana-i Karaman Obası ( Kaşıkçı Arabı, bir obadır)5.Ozanlar (Ozan Ahiler, Ozan Hasanlu, Ozan Eymür Hanlu, Ozan Perakende, dört oba)6.Gurbet (Gurbetan-ı Perakende)7.Boyu belli olmayanlar: (Boztaş, Budaklu, Caferlü, Değirmenci / Değirmenci Halil, Kafir Türk / Haydarlu, Kızıllar, Mamur, Muhsin Oğlu, Pazni, Sadat, Sakarlu, toplam 13 oba)21. BEYDİLİ OYMAKLARI: [16]Cevdet Türkay, "Başbakanlık arşiv belgelerine göre, Osmanlı İmparatorluğu'nda; oymak, Aşiret ve Cematlar" adlı araştırmasında, Beydili boyunun Oymak ve Obalarınların yerleşim yörelerini şöyle belirtmektedir:1) "Ağdöğer: Rakka Eyaleti, Türkman taifesinden, Ağdöğer Oymağı, Beğdili Aşiretindendir."2) "Beğdili (Beğdilü), Beğdilli (Beğdillü): Sivas, Rakka, Kangal (Sivas), Adana, Halep, Kaş Kazası (TekeSancağı), Tarsus Sancağı, Sis Sancağı (Adana Eyaleti), Ruha (Urfa),Trablus-u Şam Sancağı, HamaSancağı; Türkman Taifesi."3) "Sarac, Saraclı (Saraclu): Tokat, Kütahya, Manavgat Kazası (Alaiye Sancağı)4) "Uğurlu Şeyh Oğulları nam-ı diger Şeyhlü: Ankara Sancağı, Türkman taifesinden. Uğurlu ŞeyhOğulları nam-ı diger Şeyhlü Aşireti, Beğdili Aşiretindendir."5) "Akkaş: Hamid Sancağı, Aksaray Sancağı; Türkman taifesinden; Akkaş cemaati Beğdili Aşiretindendir."6) "Arab, Arablar, Arablı (Arablu): Sıvas, Meraş, Diyarbekir Eyaletleri, Menteşe Sancağı, Rakka Eyaleti, Anamur Kazası (İçel Sancağı), Adana, Edirne, Selanik Sancağı, Çorum Sancağı, Koçhisar Kazası (Aksaray Sancağı), Mardin Kazası (Diyarbekir Eyaleti), Zülkadiriye Kazası (Meraş), Bozok, İçel Sancağı, Alaiye Sancağı, Düşenbe Kazası (Alaiye Sancağı), Mağnisa Kazası (Saruhan Sancağı), Alaşehir Kazası (Aydın Sancağı), Erzurum, Adana havalisi, Saruhan Sancağı, Hezargrad Kazası (Niğbolu Sancağı), Antalya, Kütahya, Hama, Hums Sancakları, Çıldır Eyaleti, Gelibolu Sancağı, Şehirköy Kazası (Paşa Sancağı), Siverek Sancağı, Karaman, Uzuncaabad Hasköy Kazası (Çirmen Sancağı), Nevşehir Kazası (Niğde Sancağı), Aydın Sancağı, Adala Ovası (Saruhan Sancağı), Yeni İl Kazası (Sivas), Göynük Kazası (Hudavendigar Sancağı), Arapgir Sancağı (Sivas Eyaleti), Divriği Sancağı (Sivas Eyaleti), Kars Eyaleti, Uluborlu ve Gönan Kazası (Hamid Sancağı), Ürgüp Kazası (Niğde Sancağı); Konar-Göçer Türkman Yörükani taifesinden. Beğdilli Aşiretinden olan Arablar Cemaati, İçel Sancağında iskan olunmuştur."7) "Arablıibrahim (Arabluibrahim): Niğde,Halep, Ankara, Kengiri, Rakka Sancakları; Türkman taifesinden. Arablıibrahim cemaati, Beğdilü Aşiretindendir."8) "Arablımersin (Arablumersin): Niğde Sancağı; Türkman taifesinden. Arablımersin Cemaati, Beğdili Aşiretindendir."9) "Beğdili (Beğdilü-Beğdilli-Beğdillü); Halep Eyaleti, Yeni İl Kazası, Rakka Eyaleti, Gülnar Kazası (İçel), Adana, Kışehir, Canik, Karaman Sancakları, Danişmedli Kazası (Bolu Sancağı), Sivas, Çıldır, Kars Eyaletleri; Konar-Göçer Türkman taifesinden."10) "Beğmişli (Beğmişlü): Sivas, Rakka, Karahisar-ı Şarki Sancakları, Behisni Kazası (Malatya Sancağı), Deyr-i Ruhye ve Selimiye Sancakları (Rakka Eyaleti), Hama Sancağı (Trablus-u Şam Eyaleti), Yeni-İl Kazası (Sivas Sancağı); Türkman Taifesinden. Beğmişli Cemaati, Beğdilli Aşiretindendir."11) "Burak, Buraklı (Buraklu, Burak maa Çağıradak): Kars-ı Meraş Sancağı (Meraş Eyaleti), Yeni İl Kazası (Sivas Sancağı), Menbüc Kazası (Rakka Eyaleti), Haran Nahiyesi (Rakka), Sivas, Halep, Rakka Eyaletleri, Tokat Kazası (Sivas Sancağı), Kete Kazası (Hudavendigar Sancağı), Adana, Tarsus, Sis, Karahisar-ı Şarki Sancakları, Timurhisarı Kazası (Siroz Sancağı), Yüreğir ve Sarçam Kazaları (Adana Sancağı), Zülkadriye Kazası (Meraş Eyaleti); Türkman Yörükanı Taifesinden. Buraklı Cemaati, Beğdili Aşiretindendir."12) "Cece, Ceceli (Cecelü, Çeçeli Çeçelü): Çorum, Rakka, Aksaray Sancakları, Yeni İl Kazası (Sivas Sancağı), Adana, Halep Eyaletleri, Gülnar Kazası (İçel Sancağı), Kengiri, Niğde, Aksaray Sancakları, Katar Kazası (Çorum Sancağı), Nevşehir Kazası (Niğde Sancağı), Eyübeli Kazası (Aksaray Sancağı): Konar-Göçer Türkman Taifesiden. Ceceli (Çeçeli) Cemaati, Beğdili Aşiretindendir."13) "Cihanbeğli (Cihanbeğlü, Cihanbeğlü nam-ı diğer Yedi boy): Haymana Kazası (Ankara Sancağı), Harpırt (Harput) Kazası (Diyarbekir Eyaleti), Kengiri, Çorum, Kütahya, Arabgir Sancakları, Diyarbekir, Rakka, Meraş Eyaletleri, Ankara Sancağı, Bozok Eyaleti, Tokat Kazası (Sivas Sancağı), Eğin Kazası (Arabgir Sancağı), Koçgirli Sancağı (Bozok Eyaleti), Hısn-ı Mansur Kazası (Malatya Sancağı), Kırşehir Sancağı, Kars, Çıldır, Sivas Eyaletleri, Çerkez Kazası (Kengiri Sancağı), Malatya Sancağı, Erzurum Eyaleti, Kehta Kazası (Malatya Sancağı), Çermik Sancağı (Diyarbekir Eyaleti); Konar- Göçer Türkman Ekradı Taifesinden. Cihanbeğli (Canbeğli) Cemaati, Beğdil Aşiretindendir. Cihanbeğlü Cemaati, Kütahya Sancağında vaki Sarısu ve Karaçam nam mahallelerinde iskan etdirilmiştir.Nam-ı diğer Yediboy Cemaatidir."14) "Cırık, Cırıklı (Cırıklu): Rakka Eyaleti, Selmanlu-i Kebir Kazası (Bozok Sancağı), Anamur Kazası (İçel Sancağı), Düşünbe Kazası (Alaiye Sancağı), Adana Sancağı, Kars-ı Meraş ve Alaiye Sancakları; Türkman Taifesinden. Cırıklı Cemaati, Beğdili Aşiretindendir."15) "Dengiz, Dengizli (Dengilü), Dengüz, Dengüzlü, Dangizler (Denizli, Denizlü, nam-ı değer Kara Koğa), Denizler: Budaközü Kazası (Bozok Sancağı), Kütahya, Adana, Meraş, Sivas, Arabgir, Selanik, Halep ve Rakka Sancakları, Zülkadriye Kazası, Denizli, Baklan Kazaları (Kütahya Sancağı), Mangalya Kazası (Silistre Sancağı), Gümülcine, Yenice-i Karasu Kazaları (Paşa Sancağı); Yörükan Taifesinden. Dengizli (Denizli) Cemaati, Beğdili Aşiretindendir.16) "Diger Döğer; Rakka Eyaleti, Siverek ve Çemişgezek Sancakları, Adana, Sis ve Karahisar-ı Sahib Sancakları: Diger Döğer Cemaati, Beğdili Aşiretindendir."17) "Dimlek, Dimlekli (Dimleklü, Dimekli,Dimeklü): Raka, Erzurum, Kars, Ahıska, Sivas, Malatya, Arabgir, Divriği, Diyarbekir, Bozok, Karaman, Kütahya, Aydın, Saruhan, Haleb, Hama ve Hums Sancakları; Türkman Taifesinden. Dimekli Cemaati, Beğdili Aşiretindendir.18) "Elbeğli (Elbeğlü, İlbeğli, İlbeğlü, Meraş İlbeğlüsü ): Birecik Kazası (Biret-ül Fırat Sansağı), Haleb, Sivas, Rakka, Kilis, Meraş, Ayıntab, Adana Sancakları, Merzifon Kazası (Amasya Sancağı), Zile, Yüzde Pare, Tokat Kazaları (Sivas Sancağı), Rumkal'al Kazası (Rakka Sancağı), Manboc Ravendan Nahiyesi (Haleb Sancağı); Türkman Taifesinden. Beğdili Aşiretine tabi olan Elibeğlü (İlbeğlü) Cemaati, göçebe taifesinden olmayub, zer've hars ile meşgul olurlardı. Tokat Voyvodolığı aklamından Sivas'da sakin İlbeğli Kabilesi 39 adet ma'mur kışlak ve 14 adet hali kışlakda sakin idiler."19) "Göndüşlü (Gündüşlü), Gündeş, Gündeşli, (Gündeşlü, Güldeşli, Güldeşlü): Aydın, Saruhan, Kengiri, Menteşe, Meraş, Halep, Rakka, Erzurum, Kars, Ahıska, Çıldır, Sivas, Kırşehir, Teke Sancakları; Akhisar Kazası (Saruhan Sancağı), Sındırgı Kazası (Karesi Sancağı), İbsala, Malkara ve Keşan Kazaları (Gelibolu Sancağı), Kula Kazası (Kütahya Sancağı), Marmara-ı Aydın Kazası (Saruhan Sancağı), Yeni İl Kazası (Sivas Sancağı), Evreşe Kazası (Gelibolu Sancağı), Alaşehir Kazası (Aydın Sancağı), Kavak Kazası (Canik Sancağı), Güzelhisar, Mağnisa Kazaları (Saruhan Sancağı), Eşme Kazası (Kütahya Sancağı): Konar-göçer Türkman Yörükan Taifesinden. Beğdili Aşiretine tabi olan Göndüşlü, Gündeşli Cemaati , konar-göçer makulesinden olmağla, tekalif-i örfiye ve şakka'dan muaf ve müsellemdir."20) "Hubyar, Hubyarlı (Hubyarlu): Turgud Kazası (Konya Sancağı)21) "Kadirî, Kadirli (Kadirlü), (Kadirlioğlu), Kadrili (Kadrilü): Rakka, Niğde, Arabgir, Divriği, Sivas, Malatya, Hama, Ana, Hums Sancakları, Selmanlu-i Sağî Kazası (Bozok Sancağı), Kırşehri Sancağı: Konar-Göçer Türkman Taifesinden. Kadirli Cemaati, Beğdili Aşiretindendir. Kadirlioğlu Cemaati, Bozok Livası dahilinde Selmanlu-i Sağî Kazasında vaki Karagöl karyesine iskan olunmuştur. Mezkür cemaat, Kafirkıran Cemaatı içindedir."22) "Karaşeyh, Karaşeyhler, (Karaşeyhli, Karaşeyhlü, Karaşeyhli Avşarı, Karaşıh): Sivas, Maraş, Diyarbekır, Kütahya, Saruhan, Karaman, Haleb, Rakka, Niğde, Arabgir, Divriği, Malatya, Kengiri, Kilis, Ankara, Aydın, Hama ve Hums Sancakları, Yeni İl Kazası (Sivas Sancağı), Hısn-ı Mansur Kazası (Malatya Sancağı), Şiran Kazası (Erzurum Eyaleti), Selmanlu-i Kebir Kazası (Kırşehir Sancağı): Türkman Taifesinden. Karaşeyhli (Karaşıhlı) Cemaatı, Beğdili Aşiretindendir."23) "Kasım, Kasımlar (Kasımlı, Kasımlu): Rakka, Haleb Eyaletleri, Alacahan mevkii (Sivas Sancağının Kangal Kazasında), Kargı Kazası (Kengiri Sancağı), Mağnisa Kazası (Saruhan Sancağı), Saruhan Sancağı: Türkman Taifesinden. Kasım Cemaatı, Beğdili Aşiretindendir."24) "Kayas, Kayaslar, Kayaslı, "Kayaslu): Rakka, Aksaray, Niğde Sancakları, Koçhisar Kazası (Aksaray Sancağı): Konar-Göçer Türkman Taifesinden. Kayas Cemaatı, Beğdilli Aşiretindendir."25) "Kılıçbeğli (Kılıcbeğlü): Rakka, Erzurum, Kars, Ahıska ve Meraş Sancakları: Türkman Taifesinden. Beğdili Aşiretinden olan Kılıçbeğli Cemaati, bâ hatt-ı hümayun Rakka halalisine iskan olunmuşdur."26) "Kırgıl, Kırgıllı (Kırgıllu, Kargıl, Kargıllı, Kargıllı): Rakka, Aksaray, Hama, Hums, Adana, Sisi ve Meraş Sancakları: Konar-Göçer Türkman Yörükan Taifesinden. Kırgıllı Cemaatı, Beğdili Aşiretindendir."27) "Kızılkoyunlu: Rakka, Karaman, Kırşehir Sancakları, Haymana Kazası (Ankara Sancağı), Bolvadin Kazası (Karahisar-ı Sahib Sancağı), Şam Havalisi, Ankara cıvarı, Irak, Sabanca ve İznik-mid Kazaları (Kocaeli Sancağı), Ayazmend Kazası (karasi Sancağı), Bergama Kazası (Hudavendigar Sancağı), Mağnisa Kazası (Saruhan Sancağı), Süleymanlı Kazası (Kırşehri Sancağı), Nevşehir Kazası (Niğde Sancağı); Konar-Göçer Türkman Ekradı Taifesinden. Beğdili Aşiretinden olan Kızılkoyunlu Cemaati, senevi 300 guruş mal ile Ekrad-ı Lekvanik mukataası tevabiindendir."28) "Kömec, Kömenc, Könec, (Kömecli,Kömeclü, Gömec,Gömecli, Kgömeclü): Rakka Eyaleti, Mağnisa Kazası (Saruhan Sancağı); Türkman Taifesinden. Kömecli (Gömecli) Cemaatı, Beğdili Aşiretindendir."29) "Mîrzâ: Rakka ve Haleb Eyaletleri, Alacahan mevkii (Kangal Kazasında); Türkman taifesinden.Mîrzâ Cemaatı, Beğdili Aşiretindendir."30) "Perdeltacirlisi (Perdaltecerlisi): Rakka, Bilecik, Erzurum, Kırşehri, Bozok, Sivas, Karaman ve Dyarbekir Sancakları, Havran Ovası (Haleb Eyaleti); Türkman taifesinden. Perdel tacirlisi (Pardal tecirlisi) Cemaatı, Beğdili Türkman Aşiretindendir. 150 Hane olan cemaat-ı mezbure, Ruha (Urfa) ile Birecik beyninde vaki (Çermelik hanında iskan ve zer've hars ile meşgul iken, 120 senesinde firar ve Erzurum tarafına gidüb ve mirileri Rakka tarafından tahsil olunur iken, ahara malikane olmağla, bu tarafda olan bakiyyesi yankarına gitmişlerdir. Elyevm Kırşehir ve Bozok tarafında olurlar, deyu tahrir olunmuş."31) "Sarac, Saraclar, (Saraclı, Saraclu, Salac): Şarkpâre ve Tokat Kazaları (Sivas Sancağı), Ünye Kazası (Canik Sancağı), Kütahya, Hamideli, Aydın ve Karahisar-ı Şarki Sancakları, Mut Kazası (İçel Sancağı), Düşenbe Kazası (Alaiye Sancağı), Geyve Kazası (Kocaeli Sancağı), Uşak Kazası (Kütahya Sancağı): Konar-Göçer Yörükan taifesinden."32) "Tecerli-i Pardal, (Tecerlü-i Pardal): Karaman, Sivas, Kırşehir, Bozok ve Rakka Sancakları: Konar-Göçer Türkman Taifesinden. Tecerli-i Pardal Cemaatı, Beğdili Aşiretindendir."33) "Ulaş, Ulaşlı (Ulaşlu, Ulaşfakih), Ulaşlar: Adana, Tarsus, Meraş, Haleb, Karahiar-ı Şarki ve Rakka Sancakları, Yeni İl Kazası (Sivas Sancağı), Ordu Kazası ( Karahiar-ı Şarki Sancağı), Zülkadriye Kazası (Meraş Eyaleti), Çatalca Kazası (Hasha-i İstanbul Sancağı), Diyarbekir Eyaleti, Yalakabad Kazası (Kocaeli Sancağı), Rumkal'a Kazası (Rakka Eyaleti): Türkman Yörükan Taifesinden. Beğdili Türkman Aşiretinden olan Ulaş (Ulaşlı) Cemaatı, Çukurova'da Kurdkulağı ile Burnaz Köprüsü mabeyninde vaki, Karaküfiler nam mahalle iva ve iskan etdirilmeleri içün, Divan-ı Hümayun'dan emr-i Şerifi tahrir olunmuştur."34) "Yâdigârlar, Yâdigârlı (Yâdıgârlu): Rakka, Niğde, Sivas, Kütahya, Aydın, Saruhan, Karaman, Haleb, Hama ve Hums Sancakları, Avunya Kazası (Biga Sancağı), Keskin Kazası (Kırşehri Sancağı): Yâdigârlı Cemâatı, Beğdili Aşiretindendir."22. TOROSLAR'DAN IĞDIR'A DEĞİN BEĞDİLİ OYMAKLARIAli Rıza Yalman "Cenupta Türkmen Oymakları" adlı eserinde; 1922 senesinin Şubat'ından başlamak üzere 10 yılını Türkmenler arasında geçirerek araştırma yaptığını yazmaktadır. 200-250 Yıl önce Akdeniz bölgesine iskan edilmişlerdir.a)Yalman; Beydili Oymağı'nın 12 obasını şöyle sıralamaktadır: Türkiye'dekiler; 1) Ferhan'dinli (Kefer Sarı Köyü), 2) Tirkenli (İnkılap K.), 3) Şarkevi (Bostancık K.), 4) Karaşıhlı (Nizip Köyleri), 5) Ulaçlı (Arkık K.); Suriye'dekiler; 6) Kazlı veya Şahmanlı (Çeke Köyü), 7) Bekmişli (Belve K.), 8) Güneç-Bayraktar (Taşkapı K.), 9) Kadirli (Cübbin K.), 10) Hacı Mahlı (Tileyli K.),11) Haydarlı (Taşlı K.), 12) Çelebi (Kerpiçli Köyü). Ayrıca her obanında o dönemdeki reisini belirtmektedir. Toroslar'ın Aladağ bölgesi Yüreğin Ovası'daki Beydili Aşireti yerleşim yerlerini ise: "Sirkenli, Çakşırlı, Kesik, Çukurkamış, İncirli (burada Karakoyunlular çoktur), Adalı, Topraklı, Kırhasan, İsahacılı (bu köyde halkın çoğu Malatya'lıdır), Kırmıtlı köyleri. Maraş, Gaziantep, Çukurova ve İçel bölgesinde de yöre yöre Beydili obaları vardır.19.Yüzyılda Aydın'ın Alaşehir kasabasından Çukurova'ya gelen ve yazın Aladağ çıkan Horzum Oymağı için A.Yalman, "Bu oba sanki Türkistan'dan gelmiş yeni bir oymağı hatırlatmaktadır" diyerek; Maraş, Kozan, Niğde, Kayseri ve Sivas taraflarında da obalarının bulunduğunu belirtmektedir.[17] Bugün Beydili Sıraç topluluklarıda giyim kuşamdan, geleneklerine kadar aynı özellikleri taşımaktadır. Horzum ya da Harezm denen bu obalar Beydili boyundandırlar.b) Nihat Çetinkaya, "Iğdır Tarihi" adlı eserinde, Beğdili Boyu oymak ve obaları ile igili aşağıdaki bilgileri vermektedir:"Türkmneistan Türkmenlerinden Yavmut boyunun Ak oymağına bağlı kollarından biri "Sarıcalı" Türkmenleridir.– XVIII. Yüzyılda Azerbaycan'ın Karabağ Hanı Sarıcalu oymağındandır. Erdebil valisi Sarıcalı oymağındandır. Gence Vilayeti 1593 Tahrir Defteri'nde 24 Oğuz 8 Kıpçak boyundan biri Sarıcalıdır.-Gaziantep Beğ-Dili Türkmenlerinin Mürselli oymağına bağlı Saricalu adlı bir oba da bulunmaktadır.-Gaziantep'in Vasılı Köyünde oturan, Beğ-Dilli Türkmenlerinin Kara-Şıhlı adlı bir oymağı bulunmaktadır.-Diyarbakır'ın Karacadağ'ında yaşayan Türkân aşireti, Beğ-Dili Türkmenlerine mensuptur.-Osmanlı kaynaklarında, Türkâni göçebe yörük oymakları, Ankara, Kütahya, Karaman, Erzurum ve Bozok'da; Türkânlı ve Türkânelli aşireti Ankara, Erzurum ve Rakka'da yerleştikleri kaydediliyor.-Türkân aşireti 24 Oğuz boyundan Beğdililer'e bağlıdır. Siverek Karakeçili aşiretinin bir oymağının adı da Türkân' idir.-Türkân aşireti ile ilgili olarak, Ziya Gökalp görüşünü şöyle ifade eder: "Türkân gibi esasen Beğdili boyuna mensup Türk olduğunu bilen fakat Kürtçe konuşan bir Türk aşireti."23. TRABZON'DA YÖRÜKLER VE TÜRKMENLER:1.Çepniler2.Kürtünler3.Yüreğir4.Alayuntlu5.Döğer6.İsmail Beylü7.Oruç Beylü8.Çanakçılı9.Çandarlu10.Engizlü11.Firuzlu12.Umurlu13.Yakuplu14.Mürsellü15.Çalışlu16.Avcılı17.Başcalu18.Boğalu19.Çiçeklü20.Derelü21.El-Kerimlü22.Erikli23.Halkalu24.Karacalu25.Kasırcalu26.Kızılcalu27.Sakarlu28. Sazaklu29.Söküklü30.Sülmanlu31. Çağırganlı24. CANİK SANCAĞINDA TÜRKMENLER: Samsun,Ordu, Giresun ve çevresi1.Hacı Emiroğulları (Ünye-Fatsa)2.Bayramlu (Ordu-Giresun)3.Taceddin Oğulları (Çarşamba-Terme)4.Çepni5.Avşar6.Döğer7.Eymür8.Karkın9.Alayundlu10.Bayat11. Bayındır12.İğdir13.Abdilli14.Ahmedlü15.Akıncılı16.Alembeğlü17.Alibeğlü18.Alihocalı19.Arslanlu20.Artuklu21.Aruklu22.Balıklı23.Batanlu24.Bayraklu25.Bayram Gazili26.Bedirlü ( 2 adet)27.Beğlikli28.Beğmişli ( 2adet)29.Beğramlu30.Bekir beğlü31.Bostanlu32.Bozcalu33.Budaklu34.Buldanlu35.Çamaş36.Çepni Yusuf37.Çepnilü38.Çukurlu39.Danişmendlü40.Demircili41.Divanlu42.Döğnüklü43.Ebercili44.Ecelü45.Efirlü46.Esedlü47.Esen Beğlü48.Eyüplü49.Gazili50.Geçmişlü51.Gedik Ali Beğlü52.Gedüklü53.Göçerili54.Gökçe Alilü55.Gündüzlü56.Hacılı57.Halitlü58.Halifelü59.Hamidlü60.Hasan Beğlü61.Hüseyin Beğlü62.İdrislü63.İlişarlu64.İnebeğlü65.İslamlu66.Karabulaklu67.Kadılu68.Karaca Alilü69.Karaca Ömerli70.Kara Hamzalu71.Karalu72.Karasulu73.Karcılu74.Kayalu75.Kırlı76.Köselü (3 adet)77.Mecidlü78.Kutlucalu79.Kutlulu80.Kuyumculu81.Küçüklü ( 2adet)82.Lalelü83.Melikli84.Menteşe Beğlü85.Musacalu86.Musalu87.Muslu88.Oğuzlu89.Okçulu90.Osmanlu91.Örenlü92.Sağırlı93.Savcılı94.Saycalu95.Sevdeşlü96. Süleyman Beğlü97.Süleymanlu98.Şatırlu99.Şeyh Halil Beğlü100. Şeyhicalu101.Şeyhlü102.Taliblü103.Tamalu104.Tamlalu105.Taşanlu106.Taşoğlu107.Tatarlu108.Tavlalu109.Tayalu110.Toğdulu111.Tur Alilü112.Ulaşlı113.Ulucalu114.Uluğ Beylü ( Sevdeşlü)115.Uslulu116.Uzunlu117.Uzun Muslu118.Uzun İsalu119.Uzun Ömerlü120. Yavaşlu121.Yund Banlu122.Yund Bendlü123.Yusuflu124.Zekeriyalu125.Zengilü126. Beşlü (Kocakayası ve Vezirköprü)127.Etrak-i Saraycık " "128.Kılıç Veled-i Halil (Vezirköprü)129.Etrak-i Geçili (Kocakayası ve Vezirköprü)130.Dündar Evladı " "131.Hızır Veled-i Behşayiş " "132.Mehmed veled-i Pir Ahmet " "133.Narlu " "134.Şarkiyan " "135.Etrakiye (Türkler) (Samsun Kazası)136.Saraycık Yörükleri "137.Emir Koyun "138.Konur (Fatsa ve Korgan)139.Danişmenlü (Çarşamba)140. Kara Yusuf (Kavak)141.Karanto (Kavak)142.Ağcakilise (Kavak)143.Karacalu (Kavak)144.Başkent (Kavak)145.Behşayiş / Bahşayiş (Bafra)146.Haydar veled-i Ali Paşa (Bafra)147.Latif veled-i İsa (Bafra)148.Nasib veled-i Rasul (Bafra)149.Tur Ali veled-i Hüseyin (Bafra)150.Adalu (Çarşamba)151.Ahi Muratlı (Çarşamba)152.Akıncılı (Çarşamba)153.Ak Kuzulu (Çarşamba)154.Alibeğlü (Çarşamba)155.Alişarlu (Çarşamba)156.Ayaklu (Çarşamba)157.Bahadırlu "158.Bedirlü "159.Boyacılı "160.Canilü "161.Çataklu (nam-ı diğer Kabaklu) (Çarşamba)162.Çobanlu (Çarşamba)163.Dilkülü "164.Halillü "165.İnallu "166.Karacalu "167.Kumar Eli "168. Kumarlu "169.Köselü "170.Musacalu "171.Oğuzlu "172.Saçlu "173.Savcılı "174.Tuğrullu "175.Turmuşlu "176.Ustacalu "177.yaraşlu "178.Yaycılı "179.Yusuflu "180.Büyüklü (Terme)181.Döleklü "182.Emir Hasanlu (Terme)183.Emir Yusuflu "184.Esenlü (Terme)185.Geçmişli "186.Nureddinlü (Terme)187.Oğuzlu "188.Sancaklu "189.Süleymanlu "190.Şehabeddinlü "191. Yaycılı "192.Esen Beğlü (Çarşamba)193.Gökçelü "194.Habillü "195.Hacı Danişmendlü (Çarşamba)196.Bedirlü (2 adet) (Samsun Kazası)197.Balcılı (Samsun Kazası)198.Dikencili "199.Gazili "200.Kulhasanlu "201.Burunlu "202.Tuzaklu / Tozaklu (Samsun Kazası)203.Üreğir (samsun Kazası)204.Ahurlu (Kavak)205.Bayındır "206.Bey Timür (Kavak)207.Bektaşlu "208.Çayırlu "209.Hacılı "210.İdrislü "211.Karlu "212.Kayı "213.Muhsinlü "214.Murat Beylü "215.Zekeriyalı "216.Hacılı (Fatsa ve Korgan)217.Karakoyunlu "218.Kuş Toğan "219.Kuyumculu "220.Sarı Halillü "221.Topallu "222.Tur Ali "223.Üreğir "224.Bayat (Bafra)225.Bıçaklu "226.Dikencelü "227.Hacılar "228.Hasanlu "229.İğdir "230.İkizlü "231.İlyaslu "232.İmanlu "233.İshaklu "234.İskilip "235.Kayalu "236.Kızıllı "237.Müstecaplu "238.Sürmelü "239.Tatarlu "240.Tatarlu "241.Yağı Basan (Bafra)25. Hüdavendigar Sahasında Bulunan Yörük CemaatlerininKazalara Göre Dağılımı [18]Cemaatin Adı Bulunduğu YerAhmedçiler Yörük Cemaati Bey-bâzârıİn-özü Cemaati Bey-bâzârıVirancık Cemaati Bey-bâzârıDerbendcik Cemaati Bey-bâzârıAkça-koyunlu Yörükleri Cemaati BursaSerhanlar Yörük Cemaati BursaAvcılar Cemaati TuzlaYörük Cemaati TuzlaHasunlar Cemaati TuzlaAvcılar Cemaati TarhalaDeli Mustafa Cemaati TarhalaKaracalar Cemaati TarhalaAydın Beylü Cemaati SeferihisarDoğanlı Cemaati SeferihisarKozanlu Cemaati SeferihisarEymir Toğay Cemaati SeferihisarBergama Yörükleri Cemaati BergamaKaracalar BergamaŞehzade Yörükleri Cemaati BergamaYaycılar Cemaati BergamaCanbazan Cemaati BergamaDanişmendlü Cemaati DomaniçEymirler Yörükleri Cemaati MihaliçKeçililer Yörükleri Cemaati MihaliçOrducular Cemaati MihaliçKaracalar Cemaati KebsudKorkudlar Yörükleri Cemaati KebsudKaracalar Cemaati AdranosKorkudlar Cemaati KiteGüde Yörükleri Cemaati Ermeni BazarıSöğüd Yörükleri SöğütKurbancı Yörükleri GöynükHüdavendigâr Sahasında Bulunan Yörüklerin Tabi OlduklarıPadişah Hasları, Evkaf-ı Selatin, Züema ve Sipahiyan,Mirliva Haslarına Göre DağılımıKaza Padişah Hasları Evkaf-ı Selatin Züema ve Sipahiyan Mirliva HaslarıAhmedcilerBeybazarıİn-özü,Virancık,DerbendcikBursaAkçakoyunluSerhanlar(Emir Sultan Evkafı)3TuzlaHasunlar(Sultan Murad Evkafı)Yörük Cemaati,AvcılarTarhalaDeli Mustafa Cemaati(Sultan Murad Evkafı)Karacalar,AvcılarSifrihisarAydınbegli,Doğanlu,Eymir Togan,KozanluBergama BergamaYörükleri,KaracalarŞehzade Yörükleri,Yaycılar Cemaati,Canbazan CemaatiDomaniçDanişmendlüMihaliçEymirler (Hazret-i Emir),Keçililer (Hazret-i Emir),Orducular (Hazret-i Emir)KebsudKaracalarKorkudlar (Hazret-i Emir)AdranosKaracalarKiteKorkudlar (Hazret-i Emir)ErmeniBazarıGüde YörükleriSöğütSöğüd Yörükleri (SultanMurad Evkafı)GöynükKurbancı Yörükleri26. KASTAMONU SANCAĞI YÖRÜKLERİ [19]:1.Kuzkaya (Kastamonu)2.Sofucular (Çağlayık) "3.Türkeşalı "4.Genceli "5.Yunuslu "6.Depeçlü "7.Alpagut (Kızılcalı) "8.Kulaz "9.Tahtacıyan (Küre)10.Ağaççıyan "11.Karagözlü (Araç)12.Kuzgunlu "13.Habiblü "14.Köse Halil "15.Resullar (Kayabaşı) "16.Menteşe Fakih "17.Topraklı "18.Saltuklu "19.Ali Beğlü "20.İhsanlu "21.Eriklü (Taşköprü)22.Akça Kavak "23.Çallu "24.Çatunlar (Çatullar) "25.Kozatlu "26.İliklü "27.Ahiler (Boyabat)28.Alayundlu "29.Bekirlü "30.Borlu "31.Çeliklü "32.Çoraklu "33.Dahitlü "34.Danişmendlü "35.Dikildim Oğlu "36.Dolu Serpaşulu "37.Esen Gazilü "38.Espeyelü "39.Hacı Beylü "40.Hamidlü "41.İshaklu (Ak Melik) "42.Kavaklu "43.Kevkelü "44.Kız Koyanlu "45.Köse İlyaslu "46.Mahmudlu "47.Mehdi "48.Mehmedlü "49.Muradlu "50.Nasırlu "51.Obruklu "52.Keçi Çaylu "53.Saru Ağaç Çayu (Uzunboyunlu) "54.Sazlu Kavak "55.Süleymanlu "56.Taycılar "57.Torga "58.Yassı Viran "59.Yaylakçılar "60.Yusuflu "61.Yemişlü "62.Ağaççıyan (Daday)63.Küreciyan "64.Sofucular "65.Tahtacıyan "66.Mülaziman (Durağan)67.Ehl-i Hırka "68.Afşar (Araç)69.Duraklu "70.İğdir "71.Kara Yörük "72.Kavurga "73.Soğanlu "74.Tatlıca (Süzey) "75.Tuzaklu "76.Üreğir "77.Bağlıca Büki (Boyabat)78.Boyalu "79.Boyaluca "80.Dodurga "81.Erüklü "82.Güllü "83.Hamidlü "84.Karabürcek "85.Kayı "86.Kayı Bükü "87.Kiçi Dodurga "88.Kılınçlu "89.Mahmudlu Bükü "90.Mehmedlü Bükü "91.Salar "92.Salar Obası "93.Şeyhlü "94.Turnalu "95.Yemişli "96. Hoca Beylü "97.Afşar (Daday)98.Ballu "99.Baş İğdir "100.Çayırlı "101.Deveciler "102.Emirlüler "103.Eymür "104.Hızırlu "105.Kara Diken Avşar "106.Kara Hızırlu "107.Karlu "108.Kayı "109.Kınık "110.Yakacık "111.Yakalu "112.Yavlar "113.Yazırca "114.Afşar (Devrekani)115.Ahlatçık "116.Arslanlu "117.Balabanlu "118.Çepni "119.Delü hacılar "120.Elmalu "121.Emir Beylü "122.Halaçlu "123.Haydarlu "124.Hoca Aliler "125.Hoca Beyi "126.İğdir "127.Kanlu Ovacığı "128.Karaman "129.Kınık "130.Osmanlu "131.Salur "132.Sarılar "133.Sungur Çardağı "134.Taylı "135.Yusuflu "136.Sazak "137.Çepni (Durağan)138.Eymür "139.Durağan (göl Kazası)140.Kayalu "141.Sorkun "142.Boy Emir Hosunlu / Hüsünlü (Hoşalay Kazası)143.Emir Yusuflu (Hoşalay)144.Gökçeler "145.Tağlu "146.Afşar (Küre)147.Arslanlu "148.Balaban "149.Çepni "150.Delü Hacılar "151. Deveciler "152.Elmalu "153.Emir Beylü "154.Gökçeler "155.Haydarlu "156.İğdir "157.İskilip "158.Kınık "159.Salur "160.Saraycık "161.Sarular "162.Afşar Özü (Kastamonu)163.Alpagut "164.Bayındır "165.Çavundur "166.Ece Oğlu "167.Melik Eymür "168.Geyiklü "169.Halaçlu "170.Halidlü "171.İsmailli "172.Kara Evli "173.Kayı "174.Saka "175. Saraycık "176.Saru Kavak / Yörük Eri "177.Yıva "178.Yörük Viran "179.Afşar (Taşköprü)180.Akça Kavak/Bey Temür (Taşköprü)181.Akdoğan (Taşköprü)182.Ayvalu "183.Bayat "184.Boyalu "185.Boyalu Halim "186.Dodurga "187.Danişmendlü "188.Doğanşah "189.Kayı "190. Kızık "191.Kızılca "192.Kızılca Elma "193.Kızılca Kaya "194.Kızılcaviran "195.Öyüklü "196.Samanlu Viran "197.Saru Kavak "198.Sofular "199.Üreğir "200.Afşar (Sinop)201.Ağaç Eri "202.Akbaş "203.Akdoğan "204.Armutlu "205.Bağlu "206.Bağlı Bürgi /Börki (Sinop)207.Bayat (Sinop)208.Bayındır "209.Bostancılı "210.Boyalu "211.Boyalıca "212.Boz Bozan "213.Çaldur Beyi "214.Delüler "215.Demirci "216.Dumanlu "217.Ece Meydanı "218.Eymür "219.Hızırlı "220.İl Bulak "221.Kabaklu "222.Karalar "223.Kara Korkut "224.Kara Koyun "225.Kara Pınar "226.Kara Yakup "227. Karlu "228.Kayalu "229.Kayı "230.Kınık "231.Köselü "232.Salur Bey "233.Saraycık "234.Saru Boğa "235.Saru Koca "236.Saruyar "237.Sazak "238.Sazlu "239.Sorkun "240.Yahyalılar "241.Yalçılar "242. Çepni (Ayandon)[1] Sümer, s.346-347[2] Sümer, s.347-348[3] Sümer, s.348-349[4] Sümer, s.350[5] Sümer, s.352[6] Sümer, s.353-360 arası[7] Sümer, 361-364 arası[8] http://www.turkolog.org[9]Suphi Saatçi, "Irak Türkmenlerinde Gündelik Hayat", Yörük ve Türkmenlerde Günlük Hayat Sempozyumu Bildirileri,Yörtürk Vakfı Yayını, Ankara, 2002, s.187[10] Yozgat İl Yıllığı-1998[11] Yunus Koç, "Bozok Türkmenleri",Anadolu'da ve Rumeli'de Yörükler ve Türkmenler Sempozyumu Bildirileri, Yörtürk Vakfı Yayını, Ankara, 2000, s.206[12] Erhan Afyoncu, "Ulu Yörük (1485-1574)", Anadolu'da ve Rumeli'de Yörükler ve Türkmenler Sempozyumu Bildirileri, Ankara, 2000, s.5-6-7[13] Ali Sinan Bilgili, "Tarsus Türkmenleri/ Varsaklar", Anadolu'da ve Rumeli'de Yörükler ve Türkmenler Sempozyumu Bildirileri, Ankara, 2000,s. 39-40[14] Bilgili, s.42-43[15] Bilgili, s.43-44[16] Ali Kenanoğlu; İsmail Onarlı; http://www.hubyar.org/beydili.htm[17] Yalman, Cenupta Türkmen Oymakları,[18] Ömer Düzbakar,Hüdavendigar Sahasında Konar Göçerler, U.Ü. FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİSOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl: 4, Sayı: 4, 2003/1[19] Hanefi Bostan, s.58-59-60-61

×
Yayınımıza abone olun

Sayfamızda yayımlanan yazıları kaçırmamanız için yayınımıza abone olun.
Aboneliğinizi istediğiniz zaman sonlandırabilirsiniz.

Bozgeyikli Dede Kimdir
HALEP TÜRKLERİNİN KALBİ BAKÜ’DE ATIYOR CAN AZERBAY...
 

 Galeri

 Blog Takvimi

Lütfen takvim görünümü hazırlanırken bekleyin