Nigâr Gazeli

Çeşm i değer sîneme ol müjgânı tîr olur,

Müjgânı tîr olur da sîneme bir yâr olur.


Şeb i Arûs zemânı ol sükût u hayâle,

Mahkeme i Kübrâ'da gayrı âh u zâr olur.


Perişân oldum da yâr âşkı pinhân eyledi,

İmdi âfet i dilber... muhibbîyet ar olur.


Selçukî firâk ider bu âhir bâd ı hazân,

Ey Fâil i Zülcelâl... aktâr ı arz nâr olur.


Mert ÖZTAŞ

Telif Hakkı

© Mert Öztaş @tahtaPod.com

GÜNDEME DAİR ''ORDAN BURDAN ŞURDAN''
KARANLIK ODA