tahtapod.com | Blog

İTİRAZIM VAR!

Biz ülkücülerin hastalıklarından biri de otorite kabul edilenlere sınırsız bağlılık ve itaat… Işte buna itirazım var. B...kunda boncuk aramaya mutlaka bir bildiği vardır kılıfına itirazım var. Mutlak bilici diye tek kişiye mutlak itaat edin demeye itirazım var. Sıfırdan başlamak, temiz bir sayfa açmak için sahip olmadığımız pek çok şeyin sağlamasını yeniden yapmalıyız derken eskimiş yüzlerde ışık aramaya itirazım var. Sorgulanmamış bilgi, zamanla dogmatik bir inanca ve ezbere dönüşür. Sorgulanmamış düşünceye itirazım var. İlkeler; evrenseldir, insanı dik tutar, onurlu kılar. Ilkesi olmayanın duruşu olmaz. Ilkesiz duruşlara itirazım var. "Alt düzey bir bakış açısına sahip insanlar kişileri or...
Devamını okuyun
  0 yorum

SİYASET VE AHLAK

Ahlak ile siyaset arasındaki ilişki felsefe tarihinde Aristoteles'ten Farabi'ye kadar birçok düşünürün fikir yürüttüğü bir konu olmuştur. Siyaset, en basit tanımla devleti yönetme sanatıdır. Aynı şekilde devlette toplumsal bir organizasyondur. Bu bağlamda, devleti yönetmenin de ahlaki kuralları vardır. Toplumla ilgili olan her yapıda ortaya çıkan davranışların toplumun genel ahlak kurallarıyla uyumlu olması gerekir. Devleti yönetmenin hukuki kuralları kadar ahlaki ilkeleri de vardır. Ahlaki değerlerin başında "iyi ve kötü" yargıları gelmektedir . Hukuk kuralları kadar toplumda etkisi olan ahlaki kurallara uyumlu davranışlar sergilendiği oranda toplumsal düzende ahenklik oluşur. Devlet birey ...
Devamını okuyun

Telif Hakkı

© Abdullah Alagöz @ tahtaPod.com | Tüm hakları saklıdır.

  0 yorum

İNSAN DENEN VARLIK

​ Bütün sistemler insanoğluna daha iyi bir dünya sunmak amacıyla bir emeğin sonucunda ortaya çıkmıştır. Bütün emeklerin harcandığı İnsan, her şeyin ölçüsü ve aynı zamanda merkezi konumundan hiçbir zaman çıkmamıştır. Bu çabaların merkezindeki insan ise bilinçaltı yıkıcı dürtülerinden çoğu zaman vaz geçememiştir. Yeryüzündeki mutlak varlığın halifesi unvanı kadar en alt mertebedeki varlıkların seviyesine indirgenme durumu da onun hayat hikayesinde hep olagelmiştir. Hiç bir şeyin insan kadar yükseldiğigibi alçaldığında şahit olunmamıştır. Tarih bunun sayısız örnekleri ve acı dramlarıyla doludur. Bütün var olanlar insanoğluna feda edilirken insanoğlu ise kendine cefa hep olmuştur. İnsan üç beş d...
Devamını okuyun

Telif Hakkı

© Abdullah Alagöz @ tahtaPod.com | Tüm hakları saklıdır.

  0 yorum

HUKUK VE KEYFİLİK

​İnsanoğlu tarihi süreç içinde hep keyfiliğe karşı hukukun mücadelesini vermiştir. Hukukun keyfiliğe galip gelmesiyle insanoğlu modern devletleri teşekkül ettirmiş ve medeniyetlerin inşasını gerçekleştirebilmiştir. Peki, hukuk kısaca nedir? Toplumun genel yararını sağlamak için konulan ve kamu gücüyle desteklenen kaide, hak ve kanunların bütünüdür. Bireylerin birbirleriyle, toplumla ve devletle ilişkilerini düzenleyen kurallar manzumesidir. Tanımdan geçen kavramlara dikkat ediniz! Kaideler, hak ve kanun gibi kamu gücüyle desteklenen ve düzenin olmazsa olamazlarından bahsediliyor. Batı da uzun yıllar verilen mücadeleler ve feda edilen milyonlarca insanın kanı üzerine bu kurallar tesis ediliyo...
Devamını okuyun
Etiketler:

Telif Hakkı

© Abdullah Alagoz @ tahtaPod.com | Tüm hakları saklıdır.

  0 yorum