18 Nisan 1997'de Samsun'da doğdu. İlköğrenimini İstiklal İlköğretim Okulu'nda tamamladıktan sonra Samsun Canik İMKB Anadolu Lisesi'nden 2015 yılında mezun oldu. Eğitimine Dokuz Eylül Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde devam etmektedir.

Kurdun Geciken Adımı

Toplumsal gerçekliğin gösterge biçimlerle dışa aktarılması, sanatsal yollarla bu gerçekliğin somutlaştırılması ve duyumsanması noktasında en etkili araçlardan biri sinemadır. Ortaya konan bir sinema filminin kendisinin izleyiciye vermek istediği peşin cevaplar olmakla birlikte sorduğu sorularla da her izleyeni farklı yorumlarla farklı hareket noktalarına taşıması muhtemeldir. Ünlü Yunan ...

Devamını Oku

ULUSLARARASI HUKUKTA İRADECİ KURAM

Uluslararası hukuk kurallarının bağlayıcılıklarını nereden aldıkları veyahut diğer bir deyişle, uluslararası hukuk kurallarının dayanaklarının neler olduğu sorusuna getirilen cevaplar devletler hukuku disiplini içerisinde birbirinden farklı kuramsal çerçevelerin oluşmasını sağlamıştır. Bu kuramsal bakış açıları en genel itibariyle üç başlıkta toplanmaktadır. Bunlar doğal hukuk görüşü, ir...

Devamını Oku

MUSTAFA KEMAL GİBİ HAZIRIZ

​İnsanlık tarihi, toplumların önüne çıkan engelleri büyük mücadeleler sonucu köklü devrimlerle ve toplumsal mücadelelerle aşmasının ve günümüzün modern demokrasi ve özgürlük birikimini inşa etmesinin tarihidir. Dünyanın çeşitli coğrafyalarında çeşitli milletlerin gerçekleştirdiği bu ileri sıçrayışlar kendi coğrafyaları ve toplumlarıyla sınırlı kalmamış diğer coğrafya ve toplumları da etk...

Devamını Oku

İSLAMCI ANAYASAL GELİŞME TEZLERİNİN ELEŞTİRİSİ

​24 Haziran seçimleriyle birlikte ülkemizin içinde bulunduğu tarihsel durum; 1876'dan 1923 Cumhuriyet Devrimine oradan günümüze ulaşıncaya dek egemenliğin saraydan alınıp millete verilme mücadelesinin bütün kazanımlarının tersine evrildiği; egemenliğin yeniden sarayda toplandığı bir sürecin nihayetidir. 2010 Anayasa değişikliği ile başlayıp 2018'de rejim değişikliği ile tamamlanan b...

Devamını Oku

ORTAK AKIL : ANTİ-EMPERYALİST TAVIR

​  ABD'nin, Soğuk Savaş sonrası Ortadoğu siyasetini yönetmek ve bu coğrafyanın ekonomik sömürüsünü sağlamak amacıyla oluşturduğu ve " Yeni Dünya Düzeni " programı çerçevesinde uygulamaya soktuğu Büyük Ortadoğu Projesi günümüzde iflas etmiştir. ABD'nin Körfez Savaşı ile birlikte başlayan, Irak'ın işgaliyle ve sözde "demokrasi ve özgürlük "ithali olarak nitelendirilen Arap Baharı...

Devamını Oku

EĞİTİM VE GENÇLİK

     20.Yüzyılın başlarında emperyalizme karşı verdiğimiz Ulusal Kurtuluş Mücadelesi, Atatürk Türkiye'sinin kurulması ve cumhuriyetin ilan edilmesiyle sosyal, ekonomik ve kültürel alanda da devam etmiştir. Osmanlıdan kalan feodal toplum yapısının yıkılması ve sosyo-ekonomik yapının siyasal, kültürel, eğitsel anlamda da ortadan kaldırılması için büyük devrimler yapılmış, ön...

Devamını Oku

Telif Hakkı

© Kaan Eroğuz @ tahtaPod.com | Tüm hakları saklıdır.

TARİHSEL KÖKENİYLE ULUSUN ZULME KARŞI DİRENME HAKKI

Machiavelli; döneminin Fransa, Almanya, İngiltere gibi güçlü monarşilerinin aksine küçük ve dağınık prensliklerden oluşan İtalya'nın sosyo-ekonomik ve siyasal vaziyetini baz alarak yaptığı çalışmalarda İtalya'da siyasal bütünlüğü sağlayacak, siyasal iktidarı kuracak ve yönetecek güçlü bir prenste olması gereken özellikleri Prens isimli eserinde anlatır. Bu eser bugün dahi siyasal düşünce...

Devamını Oku

Telif Hakkı

© Kaan Eroğuz @ tahtaPod.com | Tüm hakları saklıdır.

TÜRK DEVRİMİNİN DÜŞÜNSEL MİRASI

Padişahın saltanatına karşı Mustafa Kemal Paşa önderliğinde ayaklanan Türk milleti, Mahmud Esad Bozkurt'un ifadesiyle bir "Anadolu İhtilali" gerçekleştirmiştir. İnsanlık, ilkel toplum yapısından modern toplum yapısına ulaştığı süreçteki gelişimini gerçekleştirdiği büyük, ilerici atılımlara borçludur. İngiliz Şanlı Devrimi, Amerikan Bağımsızlık Savaşı, Fransız Devrimi, Bolşevik Devrimi, Ç...

Devamını Oku

Telif Hakkı

© Kaan Eroğuz @ tahtaPod.com | Tüm hakları saklıdır.

ARENDT'DEN GÜNÜMÜZE KÖTÜLÜĞÜN SIRADANLIĞI

Örneğin Vietnam Savaşı görüntülerinin dünyaya servis edilmesiyle başta Amerika'da başlayan savaş karşıtı kitlesel eylemler Amerikan askerini Vietnam'dan çıkmaya zorlayacak güçte etkiye sahipken günümüzde kıyıya vuran çocukları 2 dakikalık haber bültenine sıkıştırabilen bir toplumsal sıradanlaşmadan bahsetmekteyiz. ​ Ülkemizde özellikle totalitarizm üzerine yaptığı çalışmalarıyla tanınan ...

Devamını Oku

Telif Hakkı

© Kaan Eroğuz @ tahtaPod.com | Tüm hakları saklıdır.

 Galeri

 Blog Takvimi

Lütfen takvim görünümü hazırlanırken bekleyin