ULUSLARARASI HUKUKTA İRADECİ KURAM

uluslararsihukuk

Uluslararası hukuk kurallarının bağlayıcılıklarını nereden aldıkları veyahut diğer bir deyişle, uluslararası hukuk kurallarının dayanaklarının neler olduğu sorusuna getirilen cevaplar devletler hukuku disiplini içerisinde birbirinden farklı kuramsal çerçevelerin oluşmasını sağlamıştır. Bu kuramsal bakış açıları en genel itibariyle üç başlıkta toplanmaktadır. Bunlar doğal hukuk görüşü, ir...

Devamını Oku

 Galeri

 Blog Takvimi

Lütfen takvim görünümü hazırlanırken bekleyin