Hekim Hareketi ve “Müjdeler” Üzerine Değerlendirme

GirişBir müddettir sağlık sektöründe yaşanan gelişmelere şahit oluyoruz. Bu gelişmeleri hem bir hukukçu olarak meslekî bir ilgiyle hem de bir hekim eşi olarak yakından takip ediyorum. Bugün cumhurbaşkanı tarafından açıklanan "müjdelere" de değinmek suretiyle yaşanan gelişmelere dair birkaç hususta fikirlerimi ifade etmek istiyorum. Bilvesile tüm tabiplerimizin 14 Mart Tıp Bayramı'nı (hak...

Devamını Oku

DEMOKRASİ, SİVİL TOPLUM ve GREV

Anayasamızın 2'nci maddesi cumhuriyetin niteliklerini sıralarken demokratik bir yönetime sahip olduğumuzu söylüyor. Bir demokrasi olmak ne demektir? Demokratik bir pratik nasıl gelişir? Bizde demokrasi beş yılda bir yapılan seçimle -yeni sistemle birlikte- yönetici kişinin seçildiği bir yönetim sistemi olarak gözüküyor. Bu algılayış sebebiyle halkın tamamının tek bir şahısta tezahürü ola...

Devamını Oku

"Yanlışlıkla" Aşılama

Bugün Twitter'da bir doktorun canlı yayındaki konuşmasını dehşetle dinledim. NTV televizyonunda yapılan bir röportajda Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi bir Profesör tarafından "çocuklara kızamık ve hepatit aşısı yerine yanlışlıkla Covid aşısı yapıldığı ve bu aşının olumlu sonuçlar yarattığı, elde edilen verilerin yakında bilimsel yayın hâline getirileceği" ifade edildi. Her ş...

Devamını Oku

Vücut Dokunulmazlığı Hakkı Sınırsız Mıdır

Yaşamakta olduğumuz pandemi öncelikle tıp ve biyoloji biliminin sahasına giren bir sorundur. Bununla birlikte medenî dünyada ve kurmuş olduğumuz düzende herhangi bir sorunun hukuktan bağımsız ele alınması da güçtür. Gerçekten de yakın dönemde pandemi bağlamında aşı zorunluluğu, test zorunluluğu, çeşitli kısıtlamalar gibi hukuk alanında değerlendirilebilecek konular çokça gündemimize gelm...

Devamını Oku

Sosyal Medya Düzenlemelerine İlişkin

Sosyal medya mecralarında internet kullanıcılarının birer içerik üreticisi hâline gelmeleri, ürettikleri küçük veya büyük çaplı içeriklerle (atılan bir tweet dahi üretilen bir içeriktir!) bir anda binlerce insana seslenebilmeleri hayatımızda pek çok değişikliği ve hâliyle sorunu beraberinde getirdi. Bu sorunların en başında da sosyal medyanın kimi suç tiplerinin işlenmesini kolaylaştırma...

Devamını Oku

TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ BATININ NE TARAFINDADIR?

Giriş Bugün Medyascope'ta "Adını Koyalım" isimli programın 8 Haziran 2021 tarihli yayınını dinliyordum. Ruşen Çakır tarafından Kemal Can'a "Sen milliyetçilik konusunda özel olarak çalışan bir kişi olarak, şöyle bir perspektiften bakalım, Türkiye'deki milliyetçilik batıyı dışlayan bir milliyetçilik miydi, Türk milliyetçiliğinin perspektifi doğuya yönelsek daha iyi olur milliyetçiliği miyd...

Devamını Oku

Postmodernist Bir Hastalık Olarak: Hadsizlik

Çoğu zaman ahlakî erdemlerin başı olarak haddini (sınırını, hududunu, yerini) bilmek ifade edilir. Gerçekten de gerek dinî kökenli öğretilerde gerek mistik anlayışlarda gerekse felsefede ahlakın kişinin kendisini tanımasıyla başlayacağı üzerinde durulur. Kendisini tanımayan, imkânlarını ve kabiliyetlerini bilmeyen kimse sınırını çizemez, nihayetinde çatışma kaçınılmaz olur. "Sosyal medya...

Devamını Oku

İstanbul Sözleşmesi ve Merhamet Politikası

Yaklaşık bir haftadır yoğun bir siyasî gündem mevcut. Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece yayınlanan Resmî Gazete siyasal gündemimizi oldukça yoğun bir şekilde etkiledi. İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin cumhurbaşkanı kararı hem hukuk akademisinin, hem de siyasetin öncelikli gündem maddesi hâline geldi. Biz de bu hususta fikirlerimizi ifade etmek istiyorduk. Ancak akademik çalışmalarımız fik...

Devamını Oku

Haksızlığın Suç Olma Serüveni

Yaşanan birtakım toplumsal olaylardan sonra söz konusu olayın faillerinin ceza almasına yönelik talepler çoğu zaman gündemimizi meşgul etmektedir. Son yıllarda Twitter'ın adete bir "Sosyal Medya Savcılığı" gibi çalışıyor olması bu toplumsal fenomeni bizim için daha görünür kılmıştır. O hâlde haksızlıkların nasıl cezai normlar hâline geldiklerinin serüvenine bir göz atmakta kanaatimizce y...

Devamını Oku

 Galeri

 Blog Takvimi

Lütfen takvim görünümü hazırlanırken bekleyin