XI-XIV. yüzyıllarda Anadolu'da Uygulanan Öldürme Şekilleri

Her tür canlı için hayatın sonu demek olan ölümün hiç şüphesiz birçok nedeni vardır. Meselâ, hastalık, deprem, sel, yıldırım/şimşek çarpması gibi doğa olayları bunun en belli başlısıdır. Fakat tarih boyunca en acımasız ölüm sebebi kuşkusuz bir canlının başka bir canlının yaşamına son verme şekli yani onu öldürmesidir. Dönemin kaynaklarında geçen bilgiler ışığında XI-XIV. yüzyıllar ararsı...

Devamını Oku

XII-XIII. Yüzyıllarda Anadolu'daki Düğün Törenlerine Bir Bakış

 Düğün kelimesi etimolojik olarak Türkçe"düğümlemek, bağlamak" anlamına gelen"tügün"den gelmektedir. Çeşitli dillerde farklı kelimelerle ifade edilse de aslında eski çağlardan itibaren düğün bir nevi, kadın ve erkeğin birlikte yaşamasını yasal ve dini açıdan onaylayan evlilik akdini duyurma/kutlama seremonisidir. Aynı zamanda toplumların eğlence anlayışı, örf adetlerinin yanı sıra i...

Devamını Oku

Selçuklu ve Bizans Kaynaklarında Sakatlar, Engelliler

XI-XIII. Yüzyıl Anadolu'sunda Selçuklu ve Bizans Kaynaklarında Sakatlara/Engellilere Dair Bilgiler   Beşeriyetin en önemli problemlerinden biri olan engellilik en basit ifadeyle de doğuştan veya sonradan ortaya çıkan bedensel, zihinsel faaliyetlerdeki kısıtlılık demektir. Ancak ister doğuştan, ister sonradan olsun insanın ruhsal ve fiziksel işlevlerindeki bozukluk onu toplumun ...

Devamını Oku

Selçuklu Doğu Roma İlişkilerini Etkileyen Unsurlara Dair

Doğu-Roma olarak IV. yüzyıldan itibaren dünya tarihinde yer alan bu siyasi oluşum gerek devlet teşkilatı gerekse kültür olarak komşuları olan Sasaniler ve İslam Dünyasından etkilendiği kadar etkilediği için onların hâkim olduğu coğrafyada tarih sahnesine çıkan Selçuklu hanedanlığı üzerinde de izler bırakması kaçınılmaz bir durumdur. Askeri ve diplomatik temaslarla başlayan ilk münasebetl...

Devamını Oku

Türkiye Selçuklu Sultan Ve Meliklerinin/Şehzâdeler Hapis Hayatı

Türkiye Selçuklu Devleti bilindiği gibi 1071 Malazgirt Zaferi'nin ardından kitleler halinde Anadolu'ya göç eden Türkmenlerin Selçuklu hanedanından Arslan Yabgu'nun oğlu Kutalmış'ın neslinden gelen Süleyman Şah etrafında teşkilâtlanmaları sonucunda kurulmuştur. Adı geçen devletin yaklaşık iki yüz otuz yıl kadar hüküm sürmesinde hiç şüphesiz başa geçen sultanların payı büyüktür. Türkiye Se...

Devamını Oku

İPEK YOLU VE BİZANS

İlkçağdan başlayarak tarihte önemli bir yer tutan ipek yolu özellikle ortaçağa ekonomik, siyasî ve kültürel anlamda damgasını vurmuştur. Adı geçen yol zaman- zaman farklı kollara ayrılsa da ana güzergâh olarak Çin'den başlayıp Orta-Asya ve İran üzerinden Mezopotamya'ya oradan da Akdeniz kıyısındaki Antakya vasıtasıyla Avrupa'ya kadaruzanmaktadır. Yaklaşık bin yıl kadar hüküm süren ve mod...

Devamını Oku

XI-XIV. Yüzyıllar Arasında Anadolu'da Uygulanan Askeri Hilelere Dair

Geçmişten günümüze Asya ile Avrupa arasında önemli bir kavşak başka bir ifade ile köprü konumunda olan Anadolu coğrafyası aynı zamanda önemli tarihi hadiselerin de beşiği olmuştur. Çoğu zamantarihe yön veren hatta seyrini değiştiren bu hadiselerin bir çoğu da askeri mücadeleler sonucunda vuku bulmuştur. Nitekim Ortaçağın son çeyreği olarak kabul edebileceğimizXI-XIV. yüzyıllar Anadolu'nu...

Devamını Oku

İbn Battûta’ya Göre Anadolu Coğrafyası Ve Yol Güzergâhları

Ortaçağın en büyük Müslüman, seyyah, coğrafyacı ve bazılarına göre de ilk antropologlarından biri olarak kabul edilen İbn Battûta 25 Şubat 1304(17 Recep 703) yılında Fas'ın Tancaşehrinde doğmuştur. Asıl adı Ebû Abdullah Muhammed b. Abdullah b. Muhammed b. İbrahim el-Levâtî et-Tancî'dir. 14 Haziran 1325(2 Recep 725) tarihinde haciçin Tanca'dan yola çıkan İbn Battûta yaklaşık 28 yıl boyunc...

Devamını Oku

Bir Türkiye Selçuklu Sultanın Tebaası İle Olan İlişkilerine Dair

Üzerinde yaşadığımız toprakları bize vatan kılan ve Küçük Asya/Asia Minor ya da Doğu Roma/Diyar-ı Rum olarak bilinen bu coğrafyaya batılılar tarafından Türkiye adının verilmesini sağlayan Türkiye Selçuklu Devletinin Yükseliş dönemi hükümdarı I. Alâeddin Keykubad (1220-1237)'ın tebaası ile olan münasebetleri üzerinde duracağız. Günümüz idarecilerine de rol model olması ümidi ve konun raha...

Devamını Oku

 Galeri

 Blog Takvimi

Lütfen takvim görünümü hazırlanırken bekleyin