GERÇEĞE DOĞRU

Piri Reis: Doğrudur ama eksiktir Oğuz Han. Bölgede yaşayan halk kuşatma sırasında düşman kuvvetlere yardım etmiştir. Yardım etmekle kalmamış Ordugaha haberci gönderip boyunduruk altında yaşamaya devam etmek istediklerini bildirmişlerdir. Bende bunun cezası olarak askerlerime şehri yağmalattım ihanetin cezasını insaflı olarak uyguladım.

Kubad Paşa: Size o adanın alınması emri kim tarafından verildi Piri Reis? Bunları da anlatın kimin doğrudan emrini çiğnediğinizi anlatın? O adanın stratejik önemi çok büyüktür. Tarih boyunca İngiltere Portekiz ve biz Osmanlıların neden o adayı almak istediğini bilmez miydin? Adını verdiği Hürmüz körfezi İran anakarasına ok atımı uzaklıkta. Gücü zayıflayan Portekiz'in Müslüman tüccarlara kurduğu baskıyı ortadan kaldıracak ve Müslüman tüccarların rahat rahat Basra yolunu tekrar kullanabileceklerdi. Sağlayacağımız üstünlüğü ve adanın alınma emrini Bizzat Sultan Süleyman Han sana bildirmediler mi?

Devamını Oku

Telif Hakkı

© Serdar Demirtaş | tahtaPod.com - tüm hakları saklıdır.

  0 yorum

SONUN BAŞLANGICI

İlk Söz;

Türk Devletleri Mahkemesi;

Türk Devletleri Başsavcısı tarafında değerlendirilen şikâyetlerin dava dosyasını oluşturması ile birlikte yüksek mahkemeye taşıması neticesinde tarafların ve şahitlerin dinlenerek kararın Yüce Türk Milletine bırakıldığı bir mahkemenin zabıt notları niteliğindedir.

Mahkeme salonu alışılmış salonlara göre daha büyük ve genişti, heyetin arkasında duvarın tamamını kaplayan bir Türk bayrağı ve sancaklara takılmış 16 Türk devletinin bayrakları bulunmaktaydı. Müşteki ve sanıklar için ayrı bir alan ve ortada tanıkların dinlenebilmesi için özel bir alan bulunuyordu.

Devamını Oku

Telif Hakkı

© Serdar Demirtaş | tahtaPod.com - tüm hakları saklıdır.

  0 yorum