Yazı düzenekleri

​İnsanlar bilgi, duygu ve düşüncelerini söz ile aktarırlar ve evreni bildikleri söz ölçüsünce algılayıp anlayabilirler. Yazı da "sözün" bir yere tutturularak saklanması yöntemlerinden biridir.

Dünya tarihinde yazı dediğimiz araç birkaç tasnife ayrılır. Türkiye'de genel olarak hepsine alfabe denmekle birlikte, aslında bütün yazı dizgeleri alfabe değildir.

Bu yazı, yazı dizgeleriyle ilgili tam bir bilimsel yazı değil. Ancak doğru bir anlayışın oluşması için yazı sistemleri ile ilgili iyi bir bilgi sağlamasını amaçlıyor. 

Yazı dizgelerini önce ikiye ayırmak gerekiyor. 

Devamını okuyun
  0 yorum

Altay dilleri

Son zamanlarda bir moda var, herkes benzetme, ayrıştırma, akıllıca açıklanamayacak diğer bazı yöntemlerle sözcük çözümleyerek dil bilimiyle ilgili yargılar çıkarmaya çalışıyor. Doğrusu bu modayı yayanlar arasında dünya çapında tanınmış dil bilimciler de yok değildi ama şimdi onları çekiştirmeye gerek yok.  Dil bilimi yalnızca sözcük çözümleme üzerinden işlemez. Dil bilimi dilde önemli birkaç konu başlığıyla ilgilenir: ses bilgisi (phonetic/phonology), hece yapısı (syllable), sözcük ve eklerinin yapısı (morphology), söz varlığı (vocabulary), söz dizimi (syntax), dil bilgisi (grammar). Diller incelenir ve gruplanırken bu konu başlıklarına göre bir ölçüm oluşturulur ve bunların tümü dengel...
Devamını okuyun

Telif Hakkı

© mehmet levent kaya

  0 yorum