TARİH ve GÜNÜMÜZ PERSPEKTİFİNDE %1 MESELESİ

​%1 neyi bekliyor? ​İkinci Abdülhamid tahta çıktıktan hemen sonra Avrupa tarzında ilk anayasamız yapılmıştı.  İlk anayasamızın 18. maddesi şöyle idi..."Devletin resmi dili Türkçe'dir ve Osmanlı fertlerinden her birinin devlet hizmetinde istihdam olunmak için resmi dili bilmesi şarttır"Meclis açıldıktan kısa bir süre sonra devletin resmi dili Türkçe olmasına rağmen ermeni ve rumlar&n...
Devamını Oku
  0 yorum