ATSIZ Basılmayan Makaleleri-Togan Yayıncılık

Öncelikle kitabın her Türk gencinin ve öyle zannediyorum ki bu gençliğinde her neslinin düşünce dünyasında,hayat düsturunda,ilmi konularda yön ve katkı payı sağlayacak bir eser olduğundan bahsetmeliyiz.

Eser adı ile ilişik,Nihal Atsız'ın makalelerinden oluşan bir kitap.Bilge,bizi hem dönemin karmaşık siyasetiyle hem dalkavuklarıyla hem de kaleminin gücü,Türkçülüğünün eşsiz imanı ile tanıştırıyor.Kitap yeni bir baskı olmamakla birlikte kült veyahut da baş ucu-olamayacak kadar kalın olsa da- olarak adlandırılan cihetten.

632 sayfalık bu eserin neredeyse her sayfası size birşeyler katacaktır,neredeyse diyorum çünkü eleştireceğim konuya yavaşça gelmek istiyorum.

İşin esası benim gözümde çok kıymeti harbiyesi bulunmasada yinede 'olmasa iyi olurdu' diyebileceğimiz kusurları var.

İlki olarak kitabın hiçbir dipçeye sahip olmaması,buna ilaveten kitap sonunda da bir açıklama kısmının olmaması bazı kelimelerin okumayı kimselere göre zorlaştırabilir.

Bir diğer ayrıntı birçok yazım yanlışlarının bulunması.Şu "neredeyse" kelimesinin gerekçesine gelirsek,aynı makalenin eserde birkaç kez yer alması konusundan bahsetmem gerek. 

Yinede güzel ve kıymetli üstadımızın eşsiz kaleminden yazılıp tarihte yer bulan makalelerinden oluşan bu kitap son tahlilde zihinlerde ve kitaplıklarda yer etmeyi hak ediyor. 

05/06/2016 

Talat

Kitap kesinlikle okuyan,birikimi olan,entellektüel kesimin daha haz alıp ve dahi idrakine varabileceği bir eser olmakla birlikte,bahsi konu olan vasıflara vakıf olan ancak "sığ" görüşe sahip kesimin bu 'seküler milliyetçi' tavırdan haz etmeyeceği de su katılmaz bir gerçekliktir. Buna göre,bu kitabı okurken arka kapağındaki tanımla "nihilizmin leziz örneklerini" hazmedebilmeli,sanata katı bir bakışla girişmemeliyiz. Kesinlikle edebi değeri yüksek ve günümüzde dengi pek nadir olan müstesna bir eser olarak görüyorum.