YABANCI DİL ÖĞRETEBİLME İHTİMALİ

​Türk eğitim tarihinde eğitimin bir kamu vazifesi olması Tanzimat'tan sonraya denk gelir. İmparatorluk döneminde din odaklı eğitimin, batı usullere göre biçim aldığı görülür. Bu zamana kadar Enderunlar haricinde yabancı dil eğitimi için gereksinim duyulmamıştır. Batılılaşma hareketi ile birlikte açılan Galatasaray Lisesi yabancı dil öğretimi açısından bir dönüm noktasıdır. Dili Fransızca...
Devamını Oku

Telif Hakkı

© Nejat Kurtuluş @ tahtaPod.com | Tüm hakları saklıdır.

  0 yorum

ARZ EDERİM

"Sizleri Fatih'in İstanbul'u fethettiği ruhla selamlıyorum" diyerek başladığı konuşmayı "namazı dosdoğru kıl" diyerek bitirdi. Sayın Cumhurbaşkanı sadece Arif Nihat Asya ile kalmadı ve Necip Fazıl Kısakürek'ten de ekleme yapmayı unutmadı.  Gençlere 600 yıllık kitapları, belgeleri okumaları gerektiğini vurgularken yabancı dil olarak sadece İngilizce değil Arapça gibi dillerin de öğre...
Devamını Oku

Telif Hakkı

© Doğan Ay @ tahtaPod.com | Tüm hakları saklıdır.

  0 yorum