AZERBAYCAN

ermenivahseti

Yangınına körük bizden
Yan diyorlar Azerbaycan.
Alacağız her gün sizden
Can diyorlar Azerbaycan.

Rusya gizli bakıp bakıp
Ermenistan yakıp yıkıp
Bebeklere kurşun sıkıp
Kan diyorlar Azerbaycan.

Çan çalarken yapıp hile
Pusu kurup bile bile
Dile gelen nefret ile
Kin diyorlar Azerbaycan.

Anan, baban, dost, eşine
Zulmederek kardeşine
Ocağına, ateşine
Sön diyorlar Azerbaycan.

Doğrun sana tek hediye
Sorar zalim sorar niye
Dokuz köyden kovul diye
On diyorlar Azerbaycan.

Engin Yeşilyurt
18 Ekim 2020

×
Yayınımıza abone olun

Sayfamızda yayımlanan yazıları kaçırmamanız için yayınımıza abone olun.
Aboneliğinizi istediğiniz zaman sonlandırabilirsiniz.

CANIM ÜLKEM: DEVLET İLE ALLAH'IN YER DEĞİŞTİRMESİ
ASKIDA EKMEK, ASKIDA MİLLİYETÇİLİK

İlgili İletiler

 

 Galeri

 Blog Takvimi

Lütfen takvim görünümü hazırlanırken bekleyin