Mustafa Kemâl Paşa

Yüce Başbuğu Mustafa Kemâl Paşa'nın kurtuluş çağrısı üzerine...

Anadolu'da uzak, sessiz bir köyde gece yarısı kırk ileri gelen beğ toplandı, kırk suâl soruldu, kırk karar alındı.
Eline pusat alan cepheye koşadır dediler
Koşadır
Bu buyruk ululardan ulu paşadır dediler
Paşa
Mustafa Kemâl paşa
Yaşa yaşa çok yaşa!

Kurtuluş şarttır milletim, dirilin
Kalleş postalı çiğnemesin ar'ımı, namusumu direnin
Gökte dalgalanmıyorsa yıldız ve hilâl
Değildir yediğin aş helâl
Yaptığın her uğraş boşadır
Boşa
Kulak verin yükselen bu sese;
Yaşa yaşa çok yaşa
Mustafa Kemâl Paşa!

Ulu bir tepede sarışın kurt
Gök mavi gözleriyle
İzliyordu acunu
Türk töresidir bu
Her yüzyılda Gök, Börü yollar
Yeryüzüne şeref kılar
Paşadır dediler bu gelen
Paşadır
Adıyla namlı Mustafa Kemâl paşa
Yaşa yaşa çok yaşa!

Bizim köye ilk adı çıktı
Dik yokuşlardan
Sarp kayalarda yankılandı öz adı
Dağı, tepeyi sardı şanı
Kurtlara, kuşlara haber saldı
Düşman şaşadır dediler
Şaşadır
Şaşa
Adı bile titretmiştir yağıyı
Mustafa Kemâl paşa
Yaşa yaşa çok yaşa!

Bizim il'e bahar geldi, güzün ardı bahar
Kurtkaya'dan, tâ Kuşkaya'ya kadar
Serpildi namı dalga dalga
Ver elini ey Hazar!
Kavuşmakta hasret, sılaya
Tebriz, Ankara'ya
Aşadır dediler
Aşa
Dağları aşa
Adı yüce Mustafa Kemâl paşa
Yaşa yaşa çok yaşa!

Gök kutsadı özünde gözlerini
Kurt duruşlu, vakur bakışlı
Türk'ün keskin kılıcı
Hainin bağrında
Adı bile yürek yakışlı
Gayrı durmak yok dediler
Geçedir başa Başa
Önde yalın kılıç Başbuğu
Mustafa Kemâl paşa
Yaşa yaşa çok yaşa!

Yurdu sarmış kutludur emeli
Ölüm olmuş yiğide son emiri
Dediler soyuda, boyuda
Erdir Kemâl'i
Selânik içlerinden bir efe çıkıvermiş
Bizim köye ilk adı düşmüş
Gökten rahmet rahmet
Hain bir mevzi boğuyorken yurdu
Tanrı göndermiş gök yeleli
Gök Kurdu
Oğuz soyu ardına saf durdu
Yaşadır dediler
Yaşa, yaşa!
Ey ulu Başbuğu
Mustafa Kemâl paşa
Yaşa yaşa çok yaşa!

Telif Hakkı

© Nazmi Sancar Yıldırım

BİR BAŞKA FRANSIZ İHTİLALİ
YANKI VE GERÇEK

İlgili İletiler

 

Yorumlar (0)

Henüz Yorum Yapılmamış