İstanbul Hükümeti Anadolu'da başlayan isyanları bastırması için Çanakkale kahramanı, padişahın fahri yaveri Mustafa Kemal'i Başmüfettiş sıfatıyla Samsun'a göndermişti.Ordu derdest edilmiş halk sindirilmişti.Saltanat ve hilafet makamındakiler el pençe itilafların karşısında duruyorlardı.

Tarihler 16 Mart 1920'yi gösteriyordu İstanbul resmen işgal olunmuş durumda idi işgale Türk Ocakları ile başlanmıştı.Türk'ü nereden vuracağını iyi biliyordu mel'ūn.

Unuttukları bir şey vardı Aziz Türk Milleti her zaman bir Başbuğ yetiştirmişti.Bir şeyler yapmak lazımdı.Bağımsızlık ateşini yakmak için bir Başbuğ lazımdı.

Aziz Türk Milleti her zaman kendi içerisinde bir Başbuğ yetiştirmişti.Bekleyin biri daha geliyor bekleyin Mustafa Kemal geliyor!

Anadolu'nun dört bir yanında başlayan bağımsızlık ateşi itilafları rahatsız ediyordu. Havza, Amasya, Erzurum ve Sivas'la halk gözlerini açmış vatanseverler buyruk bekliyordu.3.Kolordusuyla Albay Refet Beğ ve Şark Fatih'i 15.Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Paşa emrindeydi.

Ata topraklarımız tamamen işgal edilmiş saltanat,hilafet anlamı kalmamış sözcüklerden ibaret durumdaydı.Bir şeyler yapmak lazımdı bir avuç vatansever önlerine aldıkları bir Başbuğ ile Ya İstiklal Ya Ölüm mefkûresine inanarak çıkmışlardı yola.Türk asla esaret kabul edemezdi her birimiz Oğuz Kaan dengiydik.

Samsun'da yakılan ateş itilafları rahatsız ettiği gibi Sarayıda bir hayli rahatsız etmişti!

İsmet Paşa önderliğinde 1. ve 2.İnönü savaşlarıyla sadece Yunan'ı bozguna uğratmak değil,Aziz Türk Milletinin makûs talihinide yenmeyi başarmıştık.Kütahya-Eskişehir savaşı istediğimiz gibi olmasada Melhame-i Kübra için hazırdık.Kurtuluş harbimizin dönüm noktası olacaktı bu savaş.

Ulu Başbuğ'un "Hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır o satıh bütün vatandır.Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz"şiârıyla yola çıkan Aziz Türk Milleti yine Yunan'ı bozguna uğratmayı başarmıştı.

Beklenen gün gelip çatmıştı.Saldırı sırası bizimdi.Günlerden Salı Tarih 29 Ağustos 1922'yi gösteriyordu adeta bir Sultan Alparslan edâsıyla İstiklal Harbinin son savaşı veriliyordu.Yunan bozguna uğruyordu.Bir ses yükseliyordu gökleri yırtarcasına "Ordular,ilk hedefiniz Akdeniz'dir,ileri!"…

19 Mayıs'ta yaktı Kür Şad gibi bağımsızlık ateşini ve 29 Ağustos'ta Sultan Alparslan gibi devirdi o mel'ūn zilletini!

Ulu Önder Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyorum…

Tanrı ulu Türk Budununu korusun ve yüceltsin!