Çilingir

İçimdedir her başlangıç bilirim

Bismillahım her kapıya çilingir

Öldükçe seni söyler dirilirim

Allah birdir, Allah birdir, Allah bir…

24/02/2005

Ankara