Japon Turancılığı Büyük Asyacılığının Doğuşu

​ Ural-Altay dil gurubunun  Altayik   kolunda bulunan Japonca ve Türkçe benzer özellikler gösterir. Japoncanın yapısal özellikler (eklemeli dil olduğu, cümle yapısının ve bazı çekim ve yapım kurallarının benzerliği.) bakımından Türkçeye benzer özelliklere sahiptır .  Japonya'da Turancı hareket Birinci Dünya Savaşı sonrasında gelişmeye başladı. 1920'lerin başında Macar Turancı Barathosi Balogh Benedek ile ilk Japon Turancı Imaoka Juichiro tarafından başlatılan bu hareket, ilk etapta Japon toplumunda ve siyasi çevrelerde beklenen ilgiyi uyandırmasa da, 1931 Mançurya Olayı'ndan sonra şiddetini artırdı, daha geniş kesimlerde yankı bulmayı başardı. Turancılık, özellikle Türkistan C...
Devamını okuyun
  0 yorum

Sabah Gazetesi’nin Müslüman Türkler’in katili Çin yanlısı tavrı!

​Yayın çizgisinin temelini  Doğu Türkistan karşıtlığı oluşturan  sözde  muhafazakarların Çin yanlısı gazetesi  sabah  Doğu Türkistan bağımsızlık hareketini karalamak için   Doğu Türkistanmda  İşgalcı olan Çinin ağzını kullanıyor.Adeta Çin komünist partisinin  yayın organı  Halkın Günlüğü Gazetesi.. Türkiyede  Çin yanlılarını sadece Perinçek grubu(  Vatan  Partisi, Aydınlık Gazetesi, Teori  Dergisi..V.s)olarak bilirdik,Fakat Doğu Türkistanlıların katili Çin Kızıl faşizmine sempatı duyan sözde muhafazakarlarda varmış, Sabah gazetesi bunlardan  biri.​ Sabah gazetesinde  çıkan Doğu Türkistanla ilgili haberlerde hep Çin ağ...
Devamını okuyun
  0 yorum

ÇİNİN BATI BÖLGE TEORİSİ (BÜYÜK TÜRKİSTAN POLİTİKASI) TÜRK DÜNYASINA TEHDİTTİR

Çinin Büyük Türkistan ve Tüm Türk dünyası için nasıl büyük bir tehdit olduğu,Çinin yayılmacı emellerine hizmet eden Batı bölge teorisi (Büyük Türkistan Politikasın)da göze çarpıyor. .Batı bölgeteorisinin teorisyeni Liu Yazhou'dur. Çin Halk Cumhuriyeti ordusunda Tuğgeneral aynı zamanda, Çin Savunma Üniversitesi Rektörü, Çin Halk Cumhuriyeti eski Devlet Başkanı Li Xian Nian'nın damadıdır. Liu Yazhou,İlk olarak 2010 yılında kaleme aldığı bu yazı daha sonra kendisi tarafından güncelleştirilmiştir. Doğu Türkistan başta olmak üzere Büyük Türkistan coğrafyasının Çin için stratejik önemini tarihi ve güncel şartlara göre yorumlayarak, günümüzde Çin Devleti'nin Büyük Türkistan politikasının oluşumuna ...
Devamını okuyun
  0 yorum

UYGUR SORUNUN ÇÖZÜMÜ UYGUR HALKININ KENDİ KADERİNİ TAYİN HAKKIYLA ÇÖZÜLEBİLİR

​Çin'in kuzeybatısında yer alan ve resmi adı  Uygur Özerk Bölgesi olan Doğu Türkistan'da, kökeni çok eskilere dayanan ulusal sorun can yakmaya devam ediyor. Çin devletinin Uygur halkına yönelik baskı ve asimilasyon politikaları son yıllarda şiddetli çatışmalara neden oldu. Nisan ayında yeniden tırmanan gerginlik artarak devam ediyor, en küçük kıvılcımda etnik çatışmalar alevleniyor. Çinli egemenler, ulusal ve demokratik hakları için mücadele eden Uygurları sokak ortasında yargısız infazlarla, toplu katliamlarla, idam cezalarıyla yıldırmaya, sindirmeye çalışıyorlar. Ancak Uygur halkı tepkisini tekrar tekrar ortaya koymaktan vazgeçmiyor. Son olarak 28 Temmuzda Yarkent bölgesinin İlişku ke...
Devamını okuyun
  0 yorum

Doğu Türkistan Sorununun Kökeni

​Türkiyede  bazı  boş kafalar  Doğu Türkistandaki  Çin sömürgeciliğne  karşı ayaklanmanın ABD  gizli servisi CİA'nin desteğiyle olduğu tezini savunurlar.Halbuki  Doğu Türkistandaki Çin kolonizmine karşı ayaklanmanın tarihi ABD'nin bu sorunula ilgilenmediği  çok eskilere dayanır. Çin'in Doğu Türkistan'ı işgal ederek koloni haline getirme girişimi Mançur Hanedanı döneminde, 18.yy ortalarında başlar. Doğu Türkistanlılar Çin istilasına karşı koymaya çalıştılar; ellerindeki imkanlar ölçüsünde mücadele ettiler. Mançurlar silah ve asker sayısı bakımından çok üstün durumda olmalarına rağmen, Doğu Türkistanlılar'ın sert direnişi karşısında zor durumda kaldılar....
Devamını okuyun
  0 yorum

ÇİN ESİRİ MÜSLÜMAN HALKLAR

​Çin işgalindeki  bölgelerde  yaşayan Müslüman kökenli halkların çoğunluğu  Türktür. Türk olmayan  Taciklerin  konuştukları  dil  itibariyle  Farslarla  akrabalığı  vardır. ve  Hui Müslümanları Çinli,  Dongşiang ' lar ( Dongxiangzu) ve  Bao'anlar ( Bao'anzu )lar Moğol kökenlidir. Çin'deki Müslüman milliyetlerin yaşadıkları bölgeler göre Tatar ve Özbek Türk nüfusunun yarısından fazlasının kentlerde yaşadığı anlaşılır iken, Dongşiang ve Salurlarda bu oranın %10'un altında olduğu görülmektedir. Çin'deki en büyük iki Müslüman grup olan Döngenler ile Uygurlarda ise durum daha da farklıdır. Kentlerde yaşayan Döngenlerin oranı tahmine...
Devamını okuyun
  0 yorum

Hemşinliler

Türk kültürünün bir parçası olan Hemşinlilerin Kültürü'nde Büyük Türkistan kaynaklı birçok Göktanrı inancın izlerine rastlarız.göze çarpan bu Göktanrıcı kaynaklı inançlar:Sayı kurmak(ölünün Başında meziyetlerini anlatarak ağlamak) Ölünün mezarına yiyecek ve su koymak ve Hemşin'in köy ve yaylarında uygulanan''Ablik- bublik-Babra-bubrik'' denen güneş duası günümüze kadar devam Müslümanlaşmış Kuman Kıpçak Türklerinin bir izi olarak Hemşin kültüründe halen yaşıyan eski Türk inançlardır. Hemşin kültürü içindeki diğer öğeler Anadolu'nun pek çok yerinde olduğu gibi, bölgedeki pek çok evin kapsına asılan koç boynuzu ile ilgili olarak Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nden öğretim ...
Devamını okuyun
  0 yorum

ÇİN'İN TÜRKİYE'DEKİ ETKİ AJANLARI

​Çinin Türk kamuoyunu etkilemek için kullandığı geniş bir etki ajanı  kitlesi var, bunların  kimi  emekli asker, sanatçı ve gazeteci kimliği taşır. Türkiyede Çinin etki ajanları çeşitli siyası kimlikleri taşır kimi Türkçü, kimi İslamcı kimi  solcu, kimi liberal kimliklerini taşır. Türkiyedeki Çin karşıtlığının ABD güdümlü olduğu  palavrasına sarılırlar.Doğu  Türkistanın bağımsızlığını savunmayı  Nato güdümlü  Türk milliyetçiliği diye suçlarlar. Çin'in "Bir Kuşak Bir Yol" adıyla pazarlamaya çalıştığı Yeni ipek yolu  emperyal projesini 21.yüzyılın en büyük projesi diye savunurlar  ,halbuki Çin'in ortaya attığı "21. Asrı...
Devamını okuyun
Etiketler:
  0 yorum

Cesur Yürekli Uygur Kadın kahramanı Nazugum

​Uygur  Türkleri tarihe şan veren birçok kadın kahraman çıkarmışlardır. İparhan, Emçek hocam, Nazugum vs... Doğu Türkistan'da yaşayan Nazugum'ün öyküsü bu. Görmediğimiz, yok saydığımız veya unuttuğumuz acıları anlatan hazin bir yaşam öyküsüdür. Onun yaşam öyküsü Türk Milletinin sürgün ve soykırımlarına, yaşadığı tarihi drama şahitlik ediyor.. ​ Nazugum… Kar erir, su bulanık, Peki, saflık nerede? Kurtarıcım nerede? Ölüme mahkûm oldum. Dağlar ve taşlar arasında. Nicedir saklanıyorum. Annem yok, babam da yok. Kimsem yok. Yüzümde gözyaşı yok. Ayrılmamız bellidir. Bir başlangıç ​​var, sonu yok. Gerçek adı Çolpangül'dü, 19.yüzyıl başlarında Doğu Türkistanın kadim...
Devamını okuyun
  0 yorum

ÇİNDE SAPKINLIĞIN HOMOSEKSÜELLİĞİN TARİHİ

​Yerleşik  medeniyet olarak bilinen Çinde  sapkınlığın homoseksüelliğin tarihi çok eskilere gider,Çinliler arasında sapkınlık höşgörüyle karşılanırdı..Çin medeniyetine hayranlık duyanlar  aslındaÇin medeniyetinin her türlü sapkınlığı barındıran bir İbneler medeniyet olduğunu bilmezler. Çin'de homoseksüelliğin tarihi M.Ö. üçüncü yüzyıla kadar gider. Bunlardan biri de adını tarihe kazıtmayı başarmış olan vezir Lonyang Jun'du. Erken Han Tarihi kitabından anlaşıldığı kadarıyla son Erken Han hükümdarı Aidi birçok erkekle düşüp kalkıyordu ve hatta bir defasında hoşuna giden bir erkekle birlikte olup onun kolunda uyuyup kaldığı sırada yabancı bir heyetle görüşmeye gelmesi bildirildiğ...
Devamını okuyun
  0 yorum