FATİH'E SAYGI PROJESİ

​ Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarının " Eğitimde teknoloji kullanımıyla ilgili dünyada uygulamaya konulan en büyük ve en kapsamlı eğitim hareketidir" diyerek duyurduğu Fatih Projesi için, 2010 yılında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ve Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun katılımıyla imzalar atıldı. "Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi" anlamına gelen, projenin baş harflerinden oluşan Fatih Projesine, Fatih Sultan Mehmet'i çağrıştırdığı için bu ad verilmiş. Projenin amacı, öğrenmeyi kalıcı hale getirip, fırsat eşitliği sağlamaktı. Anlayacağımız her sınıfa akıllı tahtalar konulacak, böylece dersler elektronik ortamda işlenip, saklanıp, payla...
Devamını okuyun
252 Okuma
3 yorum

KÜÇÜK BİR MOLA

​ Yapılan araştırmaya göre, okulda en çok erkek öğrenciler, çok film izleyenler ve anne babaların eğitim düzeyi düşük olan çocuklar kaza geçiriyor. Kazaların çoğu dikkatsizlikten kaynaklanıyor; yine büyük çoğunluğu okul bahçesinde ve Salı günü oluyor. Bu kazalar en çok düşme sonucunda ve kendisinden sonra ikinci sırada ise akranlarından kaynaklanıyor. En çok 12-14 yaş aralığında olan çocuklar yaralanmakta olup, ailelerin büyük çoğunluğu çocuklarına okul kazaları ile ilgili bilgilendirme yapıyor. Belki de en önemli olan veri ise bu kazaların, yaralanmaların açık ara teneffüslerde olması, ikinci sırada ise Beden Eğitimi derslerinde... (*) Her ne kadar yaralanmalar Beden eği...
Devamını okuyun
402 Okuma
0 yorum

ÖĞRETMENE SAYGI, DEVLETE SAYGI-2

​Eğitimde gıptayla baktığımız ülkelerin başarıları öğretmene verilen değer oranındadır. Tarihimizde de gıpta ile bakılacak dönemlerimiz olmuştur elbette. Bunlardan biri de Cumhuriyetimizin kuruluşundan 1950'ye kadar olan dönemdi. Doğaldır ki öğretmenlik mesleğinin saygınlığı için özel bir çaba sarf edilmiş ve eğitimdeki atılımlar da peşi sıra gelmişti. 1950'lerden sonraki dönemlerde öğretmen statüsünün zayıflatılması sonucunda eğitim işlerinde de işler pek yolunda gitmemiştir. Öyle ki 1950'den günümüze Avni Akyol dışında öğretmen kökenli bakanımız bile bulunmamaktadır. Sağlık Bakanı doktordan olur, Maliye Bakanı ekonomiciden olur, Adalet Bakanı avukattan olur ama Milli Eğitim Bakanı öğretmen...
Devamını okuyun
290 Okuma
0 yorum

ÖĞRETMENE SAYGI, DEVLETE SAYGI-1

​ Öğrenci disiplininin ve öğretmen saygınlığının tartışıldığı bu günlerden tam 93 yıl önce de İstanbul Erkek Lisesi'nde Arapça dersi öğretmenine karşı yapılan bir saygısızlıktan hareketle yaşanan bir olay ülke gündemine oturur. Türkiye'nin köklü okullarından biri olan, birçok ilkleri yaşatan İstanbul Erkek Lisesi'nin tarihi 1884 yılında kurulan Numune-i Terakki Mektebi'ne kadar gider. Bu adı ise 1923 yılında alır ve Beyazıt'taki Fuat Paşa Konağı'na nakledilir. 1933 yılında Atatürk 'ün isteği ile günümüzdeki binasına yerleşir. (1) 1925 yılı Ekim ayında lise ikinci sınıfta okuyan bir grup öğrencinin Arapça dersi öğretmeninin sandalyesine şaka amacıyla iğne koymaları, olayın kısa sürede okul iç...
Devamını okuyun
751 Okuma
0 yorum

CAHİL CESARETİ

​ Cahil cesareti deyip geçmeyin. Bu kavrama ait bireylerin topluma büyük etkisi olup, güvenle birleşince hadsizlik ortaya çıkmaktadır. Hatta bu etkiyi ciddiye alan, Cornell Üniversitesi'nden Justin Kruger ve David Dunning adlı iki psikoloğun bu konuyla ilgili araştırmaları 2000 yılında kendilerine psikoloji dalında Nobel Ödülü kazandırmış. Genel olarak "Yetkin olmayan insanlar, vardıkları yanlış sonuçlar ve talihsiz seçimlerin yanlışlığını anlayabilecek kapasiteye sahip değillerdir." Hipotezini savunurlar. Dunning-Kruger etkisi 1999 yılında Cornell Üniversitesi'nde psikolog alanında çalışan Justin Kruger ve David Dunning tarafından, kendilerini yeterli ve yetersiz olarak gören kişilerin olay...
Devamını okuyun
261 Okuma
2 yorum

ÖZEL OKULLAR ÖZEL Mİ

​Dünyada okul kavramının popüler hale gelmesinde Sanayi Devriminin etkisi büyüktür. Sanayileşmeyle birlikte zengin burjuvanın çocukları özel okullarda nitelikli eğitim alırken, işçi sınıfının çocuklarının da devlet okullarında iş gücü ihtiyacını karşılayacak eğitimi oluşturdular. Bu toprakların özel okullarla tanışması Cumhuriyet öncesine dayanır. Hatta sıbyan mektepleri ve medreseler bile özel nitelikteki okullardır. Devlet sadece askerlerin ve yöneticilerin eğitimini üstlenmiş, bunların dışında kalan kesimin eğitimini ise vakıflara ve tüzel kişilere bırakmışlardır. Ancak bugünkü anlamda özel okulculuk Tanzimat döneminden sonra başlar(*). Batılılaşma hareketi ile birlikte önce Rumlara, daha...
Devamını okuyun

Telif Hakkı

© Nejat Kurtuluş @ tahtaPod.com | Tüm hakları saklıdır.

244 Okuma
0 yorum

HAYIR, DEMEYİ ÖĞRETELİM

​ Çocuklar bazı nedenlerden dolayı "hayır" demeyi pek tercih etmezler. Özellikle arkadaşları arasında aitlik durumlarının zarar göreceğini düşünürler. Ancak çevreden gelebilecek olumsuz durumlar karşısında kararlı bir hayır diyebilmeli çocuk. Hayır demenin kendisini arkadaşlarından uzaklaştırmayacağını, bilakis saygı göreceğini öğretmeliyiz. Bunu nasihat kanalıyla değil, model davranışlarla veya çeşitli etkinliklerle başarmalıyız. Hayır demesini öğrenmesi için iki önemli neden vardır. Birincisi kötü alışkanlıklar, ikincisi istismar. Çocuklarımızın evdeki makul hayırlarına saygı göstermek çok önemli. Siz üzülecek veya kızacaksınız diye hayır demeyi tecrübe etmezlerse, çevresinde de hayır diye...
Devamını okuyun

Telif Hakkı

© Nejat Kurtuluş @ tahtaPod.com | Tüm hakları saklıdır.

259 Okuma
0 yorum

OKULDA SANAT EĞİTİMİ

​ Sanat çok boyutlu bir alandır. İnsanın doğumundan ölüme kadar hayatın içindedir. İnsanı diğer canlılardan farklı kılar, yetenekleri ortaya çıkarır sanat. Toplumu da toplum yapar. Toplumun yaklaşımında izdüşümü sunar. İnsanda yaratıcılığa ve estetiğe ulaşmada etkisi çok fazladır. İneğe veya tavuğa klasik müzik dinletip verimi arttırdığına inanarak sanatı önemsediğimiz algısını yaratmak doğru değildir. Mozart'ı da mezarında ters döndürmemeliyiz, böyle bir hakkımız yok. Tabii ki herkesin sanatçı olmasına gerek yok, ama her şeye sanatsal, eleştirel ve estetik bakmak gibi bir ilişkiye her bireyin ihtiyacı var. İşte bu ihtiyacı karşılamalıdır eğitim. Kültürel bir olgudur sanat. Bilim kadar öneml...
Devamını okuyun
217 Okuma
2 yorum

SORUNLU ZORUNLU EĞİTİM

​ Zorunlu eğitimin dünyada 200 yıllık bir geçmişi olduğunu var sayıyoruz. Felsefi olarak Eflatun'a kadar gerilere kadar gitmek mümkün. Ancak sistematik olarak itaat ve disiplini öğreten zorunlu eğitim 19.yüzyılda ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda endüstri devrimine de denk gelir. Eflatun'un ideal vatandaş yetiştirme düsturuyla örtüşür. Ulus devletlerin olmazsa olmazlarındandır. Ancak bunun süresi milletlere göre farklılık göstermektedir. Bizdeki zorunlu eğitim süresinin bu kadar uzun olması ülke gerçekleriyle örtüşüyor mu, kısaca attığımız taş ürküttüğümüz kurbağaya değiyor mu? Bizim zamanımızda zorunlu eğitim beş yıldı, sonra sekiz, en son da on iki yıl oldu. Zorunlu eğitimi yirmi beş yıla çık...
Devamını okuyun

Telif Hakkı

© Nejat Kurtuluş @ tahtaPod.com | Tüm hakları saklıdır.

325 Okuma
3 yorum

MUHALEFETİN EĞİTİME ETKİSİ

​ Eğitimimiz 28 Şubat 1997 yılından itibaren ağır hasarlar alarak günümüze kadar geldi. Ancak en büyük hasarı son on iki yılda aldığımız bir gerçek. Bunu sadece biz demiyoruz, mevcut iktidarın kendisi de itiraf ediyor zaten. En büyük hasarı da Fetö elemanlarının verdiğini gördük, ancak o günlerin geride kaldığını var sayıyoruz, öyle ümit ediyoruz. Bu sorunların neler olduğu ile ilgili konulara daha önceki yazılarımızda az çok değinmiş, hasar tespiti yapmıştık zaten; yapmaya da devam edeceğiz kuşkusuz. Olumlu adımlar da atıldı mutlaka, ancak bunların sayısı çok az ne yazık ki. Eğitimin siyaset üstü bir alan olduğunu düşünerek muhalefetin de bu hususta katkı sağlaması gerekmektedir. İktidarın ...
Devamını okuyun

Telif Hakkı

© Nejat Kurtuluş @ tahtaPod.com | Tüm hakları saklıdır.

231 Okuma
2 yorum
©  Tüm Hakları Saklıdır | tahtapod.com | tahtapod.net | tahtapod.org