1981 yılında İstanbul'da doğdum. 2002'den beri öğretmenlik yapıyorum.

Yayınlanmış eserlerim:
-Bozkırın Savaşçısı (roman)
-Türkistan'dan Hindistan'a Uzun Yolculuk (roman)
Yakında basılacak olan Bozkırın İsyânı (roman)

Yer aldığım editöryal eserler:

- Tarih Tarih Almanağı
- Yeni Nesil Ülkücüler: MHP ve Kürt Sorunu Üzerine
- Adsız Bir Kahraman - Mustafa Kayabek (İki Mustafâ: Mustafâ Kayabek ve Mustafâ Sarıbaş)
Fotoğrafçılık alanında ise 2009 yılında CNR Expo tarafından düzenlenen fotoğraf yarışmasında ve 2010 yılında düzenlenen "Turuncu İstanbul" adlı fotoğraf yarışmasında sergi ödülleri, ayrıca 2012 ve 2013 yıllarında Kadıköy Kültür Sanat Derneği tarafından düzenlenen Kadıköy Fotoğraf ve Şiir Yarışmaları'nda her iki dalda da 2. ve 3. olduğum gibi mansiyon ve sergi ödülleri kazandım.

KURDUN GÖZÜ

Türk milleti, vatanı ve bayrağını korumak uğruna, hâin teröristlere karşı gözünü fedâ eden Kür Şad yürekli, kurt bakışlı Gâzî Yunus Tuaç'a Börü Han, çok öfkeliydi. Uzun uzun uluyor, oradan oraya koşturuyordu. Han Tengri'nin doruklarındakiler buna bir anlam veremiyordu. Kür Şad, Çingis Kağan'a bakıyor; Alp Arslan, Enver Paşa'ya bakıyor; Mustafâ Kemâl Paşa, Motun Yabgu'ya (Mete) bakıyordu. Şehîdler de neler olduğunu anlamamıştı. O sırada Börü Han, büyük bir öfke ve hırsla târihin ulularının önünden geçti. Hepsi onu ilk kez böyle görüyordu. Şehîdlerin önünden de aynı şekilde geçti. Sâdece Hotenli Zeynep, Tel Âferli Fâtıma, Kerküklü Mehmet, Karabağlı Ali Haydar, Bayırbucaklı Kemâl, Kırımlı Ahmet...
Devamını okuyun
183 Okuma
0 yorum

AFRİN

- Kuvvâ-i Millîye'den Kürd milliyetçiliğine - Afrin, 2014 yılında terör örgütü PKK'nın Sûriye kolu PYD tarafından ilân edilen "özyönetim" ile tekrar gündemimize girdi. Türk Silâhlı Kuvvetleri'nin Özgür Sûriye Ordusu ile berâber Afrin'e yönelik başlattığı harekât ile de Türk ve dünyâ gündeminin merkezine oturdu. Bununla birlikte yaşananları anlayabilmek için Afrin'in coğrafyasına ve târihine bakmak gerekiyor. Afrin, Türkiye'nin Hatay ve Kilis illeri arasında yer alan Sûriye'ye âid bir yerleşimi birimidir. Günümüzde Haleb iline bağlı olan Afrin'in merkez nüfûsu, 2004 verilerine göre 32 798 iken ilçenin tamâmının nüfûsu ise 172 095'dir [1] . Eldeki son resmî ve objektif nüfûs bilgisi bu olduğu ...
Devamını okuyun
147 Okuma
0 yorum

Hrant Dink Cinâyetine Farklı Bir Bakış...

​ Hrant Dink konusuna pek girmek istemesem de, bu konuda da oldukça farklı düşünen biri olarak yazmam gerektiğini biliyorum. Öncelikle Hrant Dink'in öldürülmesi, Ermenî diasporasının, Fethullahçı hâinler eliyle Türklere vurduğu en büyük darbedir. Bu bir komplo teorisi değil, gerçeğin ta kendisidir. Durumu görmek için Hrant Dink'ten biraz bahsetmek gerekir. Hrant Dink. Ermenî millîyetçisi bir Marksist'tir. Bu noktada çizgi olarak Hınçak çizgisindedir. Bilindiği gibi Hınçak da, Marksist çizgidedir ve tam adı "Ermenî Sosyal Demokrat Hınçak [Çan] Partisi"dir. Bununla berâber Dink, kendisini nisbeten bağımsızlaştırabilmiş biridir. Kendisi bir yanda "Türk'ten boşalacak zehirli kan" ifâdesiyle Türk...
Devamını okuyun
148 Okuma
0 yorum

Tonyukuk'a...

​ Tonyukuk'a… Yarın Erk amcanın ölümünün birinci yıldönümü… Yâni Erk amcasız tam bir yıl geçmiş. Dile kolay… On üç yıl önce yüz yüze tanışmıştık. Bu süreçte öğretmenim olmuş, fikirlerimin olgunlaşmasını sağlamış, Türk yazısını öğretmiş, Türkçülüğün ne olduğunun bir örneği olmuştu. Bununla birlikte Erk amca ile ilk temâsım, on yedi yıl evvel tonyukuk.net sitesi üzerinden olmuştu. Mâlum internetin öneminden dolayı amca, interneti öğrenmekle kalmamış, internet sitesi düzenlemeyi de öğrenmişti. Tonyukuk.net sitesi üzerinden yazılar yazıyor, şi'rlerini yayınlıyordu ve hattâ Türk yazısı, sanal ortama ilk defâ yine Erk amca ile taşınmıştı. Dolayısıyla herhâlde internet üzerinden olsa da, Türk yazıs...
Devamını okuyun

Telif Hakkı

© Kutlu Altay Kocaova @ tahtaPod.com | Tüm hakları saklıdır.

121 Okuma
0 yorum

​İDİL BOYUNUN NEVRÛZU: NARTUKAN

Nartukan, Nardugan, Nartoğan ya da Nardoğan… Türklerde bir çeşit kış bayramı olduğu söylenmekte ve 22 Aralık târîhinde kutlandığı iddiâ edilmektedir. Son yıllarda, her yılbaşında, Noel'in Türk kökenli olduğu düşüncesiyle gündeme getirilmektedir. Peki, gerçekten böyle bir bayram var mı? Varsa içeriği ne? Ne zamân kutlanıyor? Nartukan bayramı, Türkler arasında gerçekten kutlanmaktadır. Ancak kesinlikle, 22 Aralık târîhinde kutlanmamaktadır. Nartukan, Çuvaş Türkleri'nin Nevrûz'a verdikleri bir isimdir ve "ateşin doğuşu" anlamına gelmektedir. Başkurt Türkleri de, Nardugan ismi ile anmaktadırlar. Burada ateşten kastedilen güneştir. Kışın bitişini ve havaların ısınmasını anlatır. Nevrûz ya da Yeñi...
Devamını okuyun

Telif Hakkı

© Kutlu Altay KOCAOVA @ tahtaPod.com | Tüm hakları saklıdır.

157 Okuma
0 yorum

BİR CUMHÛRİYET İRONİSİ: BİTMEYEN TARTIŞMA -Tanrı mı, Allâh mı?-

​ Geri kalmış toplumların en büyük sorunlarından ve geriliğinin işâretlerinden biri de, tartışmaları hep sözcükler üzerinden yürütmeleri ve bir türlü konuların özüyle ilgilenmemeleridir. Günümüzde maâlesef, bunu Türkiye'nin bütün kesimlerinde, hâlâ görebiliyoruz. Türkiye'nin cumhûriyet döneminde en uzun süre devâm eden, en anlamsız ve saçma tartışması, Allâh mı, yoksa Tanrı mı tartışmasıdır. Ancak ilginç bir şekilde bu tartışma, Türklerin dînî kurallara göre yönetilen yüzlerce yıl boyunca gündeme gelmeyip, laik kurallara göre yönetilen dönemde başlamış olmasıdır. Bu üzerinde durulması gereken bir durumdur ve bunu yapacağım. İşin İslâm ilâhiyâtı açısından yorumuyla -benim alanım, konum ve ilg...
Devamını okuyun

Telif Hakkı

© Kutlu Altay Kocaova @ tahtaPod.com | Tüm hakları saklıdır.

495 Okuma
0 yorum

​SAVAŞÇININ DOKUZ İLKESİ'NE DÂİR

Geçtiğimiz ekim ayında çok değerli bir kitâb, hayâtımızdaki yerini aldı. Üstelik başucu kitâbı olacak derecede güçlü, önemli ve değerli bir kitâb olarak… Savaşçının Dokuz İlkesi, değerli Mete Aksoy'un, liderlik, strateji, askerlik, iş dünyâsı ve benzeri alanlarda okuduğu, incelediği yüzlerce eserin sonucunda ortaya çıkan bir sistematik yapı… Şimdiye kadar birçok kitâb yazısı yazdım. Ancak hiçbirine bu şekilde giriş yapmadım. Böylece kitâbın beni ne kadar etkilediğini göstermek istiyorum. Historia Yayınları'nın henüz yayınladığı ilk kitâbla böyle bir başarı yakalamasını da tebrîk etmek gerekir. Yazar Mete Aksoy ise zâten gerek Türkiye'de, gerek ABD'de yaptığı çalışmalar ve ortaya koyduğu eser...
Devamını okuyun

Telif Hakkı

© Kutlu Altay Kocaova @ tahtaPod.com | Tüm hakları saklıdır.

194 Okuma
0 yorum

​KÜRD REFERANDUMU VE TÜRKİYE-IRAK SINIRI

Bu madde ile Türkiye ve Irak, birbirlerine karşı hiçbir olumsuz propagandaya izin verilmeyeceğini belirtmiş oluyor. Ancak birçok açıdan çok önemli olan madde, uzun yıllar evvel hükmünü yitirmiştir. Hattâ diyebiliriz ki, 1991 yılındaki Çekiç Güç ve Irak'ın 36. paralelin kuzeyine çıkmasının yasaklanmasıyla, Irak'ı vuran uçakların Türkiye'den havalanması, Barzânî ve Talâbânî gibi Kürd liderlerin Irak aleyhine Türkiye tarafından desteklenmesi, hem maddenin hükümsüz kalmasını, hem de bu maddeyi ihlâl edenin Türkiye olduğunu göstermektedir. Önümüzdeki pazartesi günü, Ortadoğu târihinin en önemli olaylarından biri yaşanacak. Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi lideri Mesûd Barzânî, bölgesinin bağımsızl...
Devamını okuyun

Telif Hakkı

© Kutlu Altay Kocaova @ tahtaPod.com | Tüm hakları saklıdır.

18056 Okuma
0 yorum

​CAZİM GÜRBÜZ'E AÇIK MEKTÛP

  Bayburt Postası adlı yerel gazetedeki köşenizde son iki yazınızı Atsız Hoca'ya ayırmışsınız ve Hoca'ya karşı eleştirel bir gözle yaklaştığınızı söylüyorsunuz. Hattâ doğrusunu da, yanlışını da yazdığınızı söylüyorsunuz. Elbette isteyen herkes, istediği kişi hakkında, hakâret etmediği sürece, istediğini söyleyebilir. Ancak bakalım, söyledikleriniz ne kadar doğru? İlk olarak "Türkçülüğü tarikat, Atsız'ı da şeyh ettiler" yazınız üzerinden hareket edelim. Bu yazınızda "Atsız çuvallamıştır" diyorsunuz ve bunu akılcı bir eleştiri olarak görebiliyorsunuz. Öncelikle çuvallamak gibi argo bir sözcük ile eleştiri yaptığınızı sandığınız an, eleştirinin ne olduğunu zerre anlamadığınız belli oluyor....
Devamını okuyun

Telif Hakkı

© Kutlu Altay Kocaova @ tahtaPod.com

679 Okuma
0 yorum

HAÇLI SEFERLERİ'NİN BİLİNMEYEN TARAFI: HAÇLI ORDULARI'NIN HAÇLI TÜRKLERİ

Haçlı Türklerin büyük çoğunluğunu Kumanlar oluştururken, çok az bir kısmını da Hristiyan olan Peçenek, Oğuz ve benzeri Türk boyları oluşturmuştur. Bu noktada bâzı Haçlı kroniklerinden ve dönemin Arap kaynaklarından alıntılar yapacağım. ​ Şimdiye kadar Haçlı Seferleri ve Haçlılarla ilgili sayısız çalışma yapılmıştır. Aynı şekilde bu savaşların taraflarından birini oluşturan Türklerle ilgili de sayısız çalışma yapılmıştır. Ancak Haçlı Seferleri'ne Haçlı ordularının içerisinde katılan Hristiyan Türklerle ilgili bir çalışma yapılmamıştır. Ancak, elbette ki, bu konuda bir çalışma olmaması, bu konudaki gerçekliğin üzerini örtemez. Son dönemde yazılan Haçlı Seferleri ile ilgili kaynaklarda bu konu ...
Devamını okuyun

Telif Hakkı

© Kutlu Altay Kocaova @ tahtaPod.com | Tüm hakları saklıdır.

494 Okuma
0 yorum
©  Tüm Hakları Saklıdır | tahtapod.com | tahtapod.net | tahtapod.org