1981 yılında İstanbul'da doğdum. 2002'den beri öğretmenlik yapıyorum.

Yayınlanmış eserlerim:
-Bozkırın Savaşçısı (roman)
-Türkistan'dan Hindistan'a Uzun Yolculuk (roman)
Yakında basılacak olan Bozkırın İsyânı (roman)

Yer aldığım editöryal eserler:

- Tarih Tarih Almanağı
- Yeni Nesil Ülkücüler: MHP ve Kürt Sorunu Üzerine
- Adsız Bir Kahraman - Mustafa Kayabek (İki Mustafâ: Mustafâ Kayabek ve Mustafâ Sarıbaş)
Fotoğrafçılık alanında ise 2009 yılında CNR Expo tarafından düzenlenen fotoğraf yarışmasında ve 2010 yılında düzenlenen "Turuncu İstanbul" adlı fotoğraf yarışmasında sergi ödülleri, ayrıca 2012 ve 2013 yıllarında Kadıköy Kültür Sanat Derneği tarafından düzenlenen Kadıköy Fotoğraf ve Şiir Yarışmaları'nda her iki dalda da 2. ve 3. olduğum gibi mansiyon ve sergi ödülleri kazandım.

BİR CUMHÛRİYET İRONİSİ: BİTMEYEN TARTIŞMA -Tanrı mı, Allâh mı?-

​ Geri kalmış toplumların en büyük sorunlarından ve geriliğinin işâretlerinden biri de, tartışmaları hep sözcükler üzerinden yürütmeleri ve bir türlü konuların özüyle ilgilenmemeleridir. Günümüzde maâlesef, bunu Türkiye'nin bütün kesimlerinde, hâlâ görebiliyoruz. Türkiye'nin cumhûriyet döneminde en uzun süre devâm eden, en anlamsız ve saçma tartışması, Allâh mı, yoksa Tanrı mı tartışmasıdır. Ancak ilginç bir şekilde bu tartışma, Türklerin dînî kurallara göre yönetilen yüzlerce yıl boyunca gündeme gelmeyip, laik kurallara göre yönetilen dönemde başlamış olmasıdır. Bu üzerinde durulması gereken bir durumdur ve bunu yapacağım. İşin İslâm ilâhiyâtı açısından yorumuyla -benim alanım, konum ve ilg...
Devamını okuyun

Telif Hakkı

© Kutlu Altay Kocaova @ tahtaPod.com | Tüm hakları saklıdır.

300 Okuma
0 yorum

​SAVAŞÇININ DOKUZ İLKESİ'NE DÂİR

Geçtiğimiz ekim ayında çok değerli bir kitâb, hayâtımızdaki yerini aldı. Üstelik başucu kitâbı olacak derecede güçlü, önemli ve değerli bir kitâb olarak… Savaşçının Dokuz İlkesi, değerli Mete Aksoy'un, liderlik, strateji, askerlik, iş dünyâsı ve benzeri alanlarda okuduğu, incelediği yüzlerce eserin sonucunda ortaya çıkan bir sistematik yapı… Şimdiye kadar birçok kitâb yazısı yazdım. Ancak hiçbirine bu şekilde giriş yapmadım. Böylece kitâbın beni ne kadar etkilediğini göstermek istiyorum. Historia Yayınları'nın henüz yayınladığı ilk kitâbla böyle bir başarı yakalamasını da tebrîk etmek gerekir. Yazar Mete Aksoy ise zâten gerek Türkiye'de, gerek ABD'de yaptığı çalışmalar ve ortaya koyduğu eser...
Devamını okuyun

Telif Hakkı

© Kutlu Altay Kocaova @ tahtaPod.com | Tüm hakları saklıdır.

122 Okuma
0 yorum

​KÜRD REFERANDUMU VE TÜRKİYE-IRAK SINIRI

Bu madde ile Türkiye ve Irak, birbirlerine karşı hiçbir olumsuz propagandaya izin verilmeyeceğini belirtmiş oluyor. Ancak birçok açıdan çok önemli olan madde, uzun yıllar evvel hükmünü yitirmiştir. Hattâ diyebiliriz ki, 1991 yılındaki Çekiç Güç ve Irak'ın 36. paralelin kuzeyine çıkmasının yasaklanmasıyla, Irak'ı vuran uçakların Türkiye'den havalanması, Barzânî ve Talâbânî gibi Kürd liderlerin Irak aleyhine Türkiye tarafından desteklenmesi, hem maddenin hükümsüz kalmasını, hem de bu maddeyi ihlâl edenin Türkiye olduğunu göstermektedir. Önümüzdeki pazartesi günü, Ortadoğu târihinin en önemli olaylarından biri yaşanacak. Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi lideri Mesûd Barzânî, bölgesinin bağımsızl...
Devamını okuyun

Telif Hakkı

© Kutlu Altay Kocaova @ tahtaPod.com | Tüm hakları saklıdır.

17907 Okuma
0 yorum

​CAZİM GÜRBÜZ'E AÇIK MEKTÛP

  Bayburt Postası adlı yerel gazetedeki köşenizde son iki yazınızı Atsız Hoca'ya ayırmışsınız ve Hoca'ya karşı eleştirel bir gözle yaklaştığınızı söylüyorsunuz. Hattâ doğrusunu da, yanlışını da yazdığınızı söylüyorsunuz. Elbette isteyen herkes, istediği kişi hakkında, hakâret etmediği sürece, istediğini söyleyebilir. Ancak bakalım, söyledikleriniz ne kadar doğru? İlk olarak "Türkçülüğü tarikat, Atsız'ı da şeyh ettiler" yazınız üzerinden hareket edelim. Bu yazınızda "Atsız çuvallamıştır" diyorsunuz ve bunu akılcı bir eleştiri olarak görebiliyorsunuz. Öncelikle çuvallamak gibi argo bir sözcük ile eleştiri yaptığınızı sandığınız an, eleştirinin ne olduğunu zerre anlamadığınız belli oluyor....
Devamını okuyun

Telif Hakkı

© Kutlu Altay Kocaova @ tahtaPod.com

621 Okuma
0 yorum

HAÇLI SEFERLERİ'NİN BİLİNMEYEN TARAFI: HAÇLI ORDULARI'NIN HAÇLI TÜRKLERİ

Haçlı Türklerin büyük çoğunluğunu Kumanlar oluştururken, çok az bir kısmını da Hristiyan olan Peçenek, Oğuz ve benzeri Türk boyları oluşturmuştur. Bu noktada bâzı Haçlı kroniklerinden ve dönemin Arap kaynaklarından alıntılar yapacağım. ​ Şimdiye kadar Haçlı Seferleri ve Haçlılarla ilgili sayısız çalışma yapılmıştır. Aynı şekilde bu savaşların taraflarından birini oluşturan Türklerle ilgili de sayısız çalışma yapılmıştır. Ancak Haçlı Seferleri'ne Haçlı ordularının içerisinde katılan Hristiyan Türklerle ilgili bir çalışma yapılmamıştır. Ancak, elbette ki, bu konuda bir çalışma olmaması, bu konudaki gerçekliğin üzerini örtemez. Son dönemde yazılan Haçlı Seferleri ile ilgili kaynaklarda bu konu ...
Devamını okuyun

Telif Hakkı

© Kutlu Altay Kocaova @ tahtaPod.com | Tüm hakları saklıdır.

432 Okuma
0 yorum

​YUNANİSTAN'IN İSTANBUL'U İŞGÂL GİRİŞİMİ

30 Temmuz târihinde Müttefik devletler, aralarında toplanıp Yunanistan'a karşı neler yapacaklarını konuştular. Fransa, sertlikle karşılık verilmesini isterken; İtalya, Yunan harekâtının beklenilmesini istiyordu. İngiltere ise yumuşak bir tavırla durdurabileceklerini düşünüyordu . 31 Temmuz târihine gelindiğinde Yunanistan, resmî olarak Îtilâf Devletlerine başvurdu ve İstanbul'un işgâli için izin istedi. İstiklâl Savaşı'nın sonucunu etkilemesi açısından, maâlesef kaynaklarımızda yer almayan, çok önemli bir olay var. Yunanistan'ın İstanbul'u işgâl isteği ve girişimi… 1922 yılının Temmuz ayı, Anadolu'daki bütün kesimler için oldukça hareketli geçmiştir. Bir yanda Anadolu'da Tekâlif-i Millîye em...
Devamını okuyun

Telif Hakkı

© KUTLU ALTAY KOCAOVA @ tahtaPod.com | Tüm hakları saklıdır.

389 Okuma
0 yorum

TÜRKLERİN MÜSLÜMÂNLAŞMASI

Yeni bir dînin kabûlü noktasında misyonerlerin rolünü inkâr etmek, büyük bir hat'a olur. Ancak burada bahsettiğimiz, Hristiyan misyonerliğinden çok farklı bir misyonerliktir. Daha ziyâde dervişlik şeklindedir. ​ Türklerin Müslümânlaşması üzerine çeşitli iddiâlar mevcûddur. Bu konuda sayısız kitâb ve makâle yazılmıştır. Kimine göre Türkler, kendi istekleriyle Müslümân olmuştur. Kimine göre Arablar tarafından kılıç zoru ile Müslümân yapılmışlardır [1] . Bu iki iddiâ, içerisinde bir takım doğrular barındırmakla berâber, genel olarak yanlıştır. Türklerin Müslümânlaşma sürecini, yedi basamakta incelemek gerekir. 1. Rakîb ve düşmân boylara karşı üstünlük elde etmek isteyen ba'zı Türk boylarının, s...
Devamını okuyun

Telif Hakkı

© KUTLU ALTAY KOCAOVA @ tahtaPod.com | Tğm hakları saklıdır.

820 Okuma
0 yorum

ASRIMIZIN KÜR ŞAD’I

Türklüğün kaderini değiştiren kahramân Türk evlâdı, asrımızın Kür Şad'ı Ömer Halisdemir'in azîz hâtırâsına Kür Şad, ölmüştü. Ölmüş, ancak yenilmemişti. İşte, cesedi yerde yatıyordu. Vey ırmağının kenarında yüzlerce Çinli asker, bu muhteşem bedenin etrâfında toplanmıştı. O ân, hepsinin gözlerini göklere çeviren bir ses duyuldu... "Bugün bedenim düşer. Ama bin üç yüz yıl sonra bir yiğit, adımı diriltir; bir başkası da rûhumu diriltir ve siz yine yenilirsiniz..." Hepsi irkilmişti. Hiçbiri Türkçe bilmiyordu ama duydukları sesin mânâsı yüreklerine işlemişti. * * * Kür Şad, Börü Han ile konuşuyordu. "Vakit geldi, rûhumuzu dirilten yiğidi karşılayalım"... "Vakit geldi" sözü ile berâber Atsız da gel...
Devamını okuyun

Telif Hakkı

© KUTLU ALTAY KOCAOVA @ tahtaPod.com | Tüm hakları saklıdır.

597 Okuma
0 yorum

ŞİDDET, TERÖR VE ÜNİVERSİTELER

​ - Başta Fırat Çakıroğlu olmak üzere terör örgütü PKK ve diğer terör örgütleri tarafından katledilen bütün milliyetçi öğrencilerin hâtırâsına…  "Faşistler, devrimci kardeşlerimize saldırmış"… Yıllar evvel, üniversitede üçüncü sınıfta iken (2000-2001) duyduğum ve hiç unutmadığım bir cümle… Peki, faşistler kim; devrimci kardeşleri kim? Öcalan'ın 1999'da tutuklanmasından sonra okuduğum Marmara Üniversitesi Göztepe kampüsünde bir yanda "devrimci kardeşlerinin" (üstelik bu sözü söyleyen bir Türk'tü), "Kâtil TC, Kürdistan'dan def ol", "Halklara özgürlük, Kürdistan'a statü" gibi sosyalist (!) sloganlar; bir yanda "Müslümân kardeşlerinin", "Hak yol İslâm", "Laik devlet, hesap verecek", "Başört...
Devamını okuyun

Telif Hakkı

© Kutlu Altay Kocaova @ tahtaPod.com | Tüm hakları saklıdır.

729 Okuma
0 yorum

KANLI GÖZYAŞI

Rûhu, henüz odanın içindeydi. Hemen yanında da kardeşleri ile anne ve babasının rûhları duruyordu. Hepsi de büyük bir şaşkınlıkla evlerine, evlerindeki bu kişilere ve kendi cesetlerine bakıyorlardı. - Tel Âfer'de 1920 yılında İngilizlere, sonrasında Arablara, 2003'te ABD'ye, 2014'ten beri de IŞİD kâtillerine karşı direnen ve katledilen Türkmenlere, Türk çocuklarına - ​ Ağlamayı unutalı çok olmuştu… Bir gün mü, ay mı, yıl mı, o da bilmiyordu. Aslında sâdece birkaç dakîka… Ancak şu yaşadıkları karşısında her dakîka, bir yıldı ve dolayısıyla birkaç yıldır ağlamıyordu. Henüz küçüktü. Annesi, onu bundan dokuz yıl evvel doğurmuştu. Evin en büyük kızı idi. Adı Fâtımâ idi. İki kardeşi daha...
Devamını okuyun

Telif Hakkı

© Kutlu Altay Kocaova @ tahtaPod.com | Tüm hakları saklıdır.

451 Okuma
0 yorum
© Tüm Hakları Saklıdır | tahtapod.com | tahtapod.net | tahtapod.org
Bumerang - Yazarkafe