BÖLÜCÜ TERÖR VE MİLLETLEŞME SÜRECİMİZ

Bölücü terör olarak ifade edilen hadise, Osmanlıdan günümüze iktidarların popülist uygulamaların, öngörüsüzlüklerin ve Cumhuriyetle başlayan milletleşme sürecinin tamamlanamamasından kaynaklanmaktadır.Dolayısıyla bu sorunu bütüncül yaklaşımla, Türk toplumunun ve bölge halkının da sosyal yapısını dikkate alarak ancak doğru teşhisler ile çözebiliriz. Osmanlı devletinden Türkiye Cumhuriyeti'ne devredilen bu sorunun ortadan kalkması için şimdiye kadar yapılan çalışmalar, çoğunlukla güvenlik tedbirlerinin ötesine geçmemiştir ve yetersiz kalmıştır. Bu nedenle daha farklı bir yol ve yöntemin belirlenmesi gerekmektedir. Bu açıdan bölücü terör sorununu çözecek ve Türk toplumunu bütünleştirecek yeni b...
Devamını okuyun

Telif Hakkı

© Abdullah Alagöz @ tahtaPod.com | Tüm hakları saklıdır.

163 Okuma
0 yorum

KUDÜS BAŞKENT OLMUYOR GÜCÜN ADALETİ GERÇEKLEŞİYOR(!)

​ İsrail devletinin kurulmasıyla Ortadoğu coğrafyasının kalbine bir hançer sokulmuştur. Sürekli sınırlarını genişleten, birleşmiş milletlerin onlarca kararına rağmen işgal ettiği yerlerden vaz geçmediği gibi yeni yerler işgal eden bir İsrail devleti var karşımızda. Katliamlar, insanların yurtlarından edinmesi, çocuk -yaşlı demeden her türlü işkencenin yapılması ne İslam dünyasında ne de batı dünyasında bir karşılık bulamamaktadır. Dolayısıyla gücün adaleti geçerliliğini bu coğrafyada korumaya devam etmektedir. Diğer yandan bir türlü aşiret –mezhep kültüründen kurtulamayan ve milletleşme sürecine giremeyen bir Arap dünyası var. Bir yandan İsrail'in kayıtsız şartız destekçisi bir ABD diğer yan...
Devamını okuyun

Telif Hakkı

© Abdullah Alagöz @ tahtaPod.com | Tüm hakları saklıdır.

320 Okuma
0 yorum

İNSAN DENEN VARLIK

​ Bütün sistemler insanoğluna daha iyi bir dünya sunmak amacıyla bir emeğin sonucunda ortaya çıkmıştır. Bütün emeklerin harcandığı İnsan, her şeyin ölçüsü ve aynı zamanda merkezi konumundan hiçbir zaman çıkmamıştır. Bu çabaların merkezindeki insan ise bilinçaltı yıkıcı dürtülerinden çoğu zaman vaz geçememiştir. Yeryüzündeki mutlak varlığın halifesi unvanı kadar en alt mertebedeki varlıkların seviyesine indirgenme durumu da onun hayat hikayesinde hep olagelmiştir. Hiç bir şeyin insan kadar yükseldiğigibi alçaldığında şahit olunmamıştır. Tarih bunun sayısız örnekleri ve acı dramlarıyla doludur. Bütün var olanlar insanoğluna feda edilirken insanoğlu ise kendine cefa hep olmuştur. İnsan üç beş d...
Devamını okuyun

Telif Hakkı

© Abdullah Alagöz @ tahtaPod.com | Tüm hakları saklıdır.

165 Okuma
0 yorum

HUKUK VE KEYFİLİK

​İnsanoğlu tarihi süreç içinde hep keyfiliğe karşı hukukun mücadelesini vermiştir. Hukukun keyfiliğe galip gelmesiyle insanoğlu modern devletleri teşekkül ettirmiş ve medeniyetlerin inşasını gerçekleştirebilmiştir. Peki, hukuk kısaca nedir? Toplumun genel yararını sağlamak için konulan ve kamu gücüyle desteklenen kaide, hak ve kanunların bütünüdür. Bireylerin birbirleriyle, toplumla ve devletle ilişkilerini düzenleyen kurallar manzumesidir. Tanımdan geçen kavramlara dikkat ediniz! Kaideler, hak ve kanun gibi kamu gücüyle desteklenen ve düzenin olmazsa olamazlarından bahsediliyor. Batı da uzun yıllar verilen mücadeleler ve feda edilen milyonlarca insanın kanı üzerine bu kurallar tesis ediliyo...
Devamını okuyun
Etiketler:

Telif Hakkı

© Abdullah Alagoz @ tahtaPod.com | Tüm hakları saklıdır.

263 Okuma
0 yorum

NEDEN İYİ PARTİ, NEDEN MERAL AKŞENER?

Siyasi partiler ve liderleri topluma yapacakları hizmetleri bir program dâhilinde ilan ederek toplumun karşısına çıkarlar. Dolayısıyla partilerin toplum nezdinde değerlendirilmesinin ölçüsü programı, lideri, kadroları ve geçmiş uygulamalarından hareketle güvenilirlikleridir . İYİ PARTİ Türkiye'nin sosyolojik l ihtiyaçları sonucu ortaya çıkmıştır. İYİ PARTİ, ortaya çıkan çözümsüzlüklere çözüm bulma, tıkanıklıkları aşma ve toplumsal düzeni yeniden tesis etme iddiasıyla siyasi arena da yerini almıştır. Programıyla diğer siyasi partilerden tamamen farklıdır. Her şeyden önce topluma bakışı ayrıştırıcı değil bütünleştiricidir. Toplumda etnik ve mezhep kimliklerini saymaya başlarsanız içini neyle d...
Devamını okuyun

Telif Hakkı

© tahtaPod.com | Tüm hakları saklıdır.

1228 Okuma
0 yorum

NATO SERÜVENİMİZ

​ Son günlerde NATO ile ilişkilerimizle ilgili ülkemizde çok yönlü tartışmalar yapılmaktadır. Bütün bu tartışmaların çıkış notası ise içinde bulunduğumuz bu ittifakın aleyhimize dönüştüğü tepkisinden kaynaklanmaktadır. Bu konularda yapılan eleştirilerin büyük çoğunluğunun haklı yönü fazlasıyla vardır. NATO gibi ittifaklara Türkiye'nin içinde bulunduğu orta ölçekli ülkeler isteyerek değil milli güvenliklerini sağlama almak için girmişlerdir. Osmanlı devleti, milli güvenliği tehdit edildiğinde zaman zaman İngiltere ve Rusya ile ittifaka girme ihtiyacını duymuştur. Bugün Suriye ve Irak 'ta ortaya çıkan fiili durum karşısında Türkiye, içinde bulunduğu NATO ittifakıyla değil başka bir süper güç o...
Devamını okuyun

Telif Hakkı

© Abdullah Alagöz @ tahtaPod.com | Tüm hakları saklıdır.

709 Okuma
0 yorum

NİHAT GENÇ YARATIĞINA CEVAP

​ Nihat Genç sol jargona uyan ve hiçbir zaman Türk milletinin kadim kültürünü içselleştirememiş bir ruh halini bizi yanıltmadan yine tezahür ettirdi. Türk milliyetçilerinin vatanseverliğini, inanmışlıklarını ve dahası cesaretini Nihat Genç ve türedilerinin sorgulaması hakkı da hâddi de değildir. Bugün Dursun ÖNKUZU'nun ölüm yıl dönümü. Dursun Önkuzu'nun nasıl kahpe işkencelerinizle şehit edildiğini biliyor musun? Sormazlar mı nice milliyetçi-ülkücü fidanlar vatan ,millet, bayrak için toprağın kara bağrına nazlı hilal uğruna girerken sen ve yoldaşların neredeydiniz? Onlar Ne Amerika ne Rusyane Çin Her şey Türklük için nidalarıyla vatan sathında haykırırken sen ve türedilerin içki masalarına o...
Devamını okuyun

Telif Hakkı

© Abdullah Alagöz @ tahtaPod.com | Tüm hakları saklıdır.

1935 Okuma
0 yorum

İYİ PARTİ TÜRK MİLLETİNİN MİLLİ VE SİVİL TOPLUM HAREKETİDİR

​ İYİ PARTİ kurulmadan evvel başlayıp kurulduktan sonrada devam eden karalama kampanyalarını ibretle izlemekteyiz. Efendim, İYİ PARTİ dış destekli bir projedir. İyi PARTİ bilinmeyen kaynaklardan finanse edilmektedir. Bütün bu karalamaların olduğu İYİ PARTİ hakkında en doğru bilgiyi partinin tüzüğü programı ve teşkilatlanmasını inceleyerek cevap vermeye çalışalım; İYİ PARTİ Programında amacını şöyle belirtmektedir: AMACIMIZ 1.Cumhuriyetin kuruluş felsefesini, değerlerini ve üniter yapıyı korumak 2.Çağdaş medeniyeti yakalamak 3.Sevgi ve saygı dilini hâkim kılmak 4.Parlamenter sistemi yeniden tesis ederek yaşatmak 5.Denge ve kontrol ilkesi üzerinde kurulu kuvvetler ayrılığını yeniden kurmak 6.F...
Devamını okuyun

Telif Hakkı

© Abdullah Alagöz @ tahtaPod.com | Tüm hakları saklıdır.

1059 Okuma
0 yorum

TOPLUMSAL DEĞİŞME VE İYİ PARTİ

​ Sosyal bilimlerde değişme kavramı var olan halden farklı hale geçmek olarak tanımlanır. Fiziki değişim kadar sosyal değişimde bir gerçektir. Fiziki değişimin nasıl kuralları varsa sosyal değişimin de kuralları vardır. Önemli olan o olguları tespit ederek değişimi ve değişimle ortaya çıkacak olgularla ilgili öngörüleri kestirebilmektir. Toplumsal değişme, bütün toplumların zorunlu olarak yaşadıkları ve önüne geçilmez bir süreçtir. Toplumsal değişmenin yönü ilerleme olduğu gibi gerileme de olabilir. Buradaki durum, değişme ve gelişme kavramları arasındaki farkla açıklanmaktadır. Toplumların değişmesinin yönü ileriye doğru da olabilir geriye doğru da. Ancak, toplumlar zaman zaman geriye doğru...
Devamını okuyun

Telif Hakkı

© Abdullah Alagöz @ tahtaPod.com | Tüm hakları saklıdır.

867 Okuma
0 yorum

DÖŞENEN İHANET TAŞLARI KARŞISINDA İYİ PARTİ NE YAPACAK?

​ Türk milleti tarihinin hiçbir döneminde olmadığı kadar çok yönlü ihanet oyunlarıyla karşı karşıyadır. Dışarıda, ülkenin etrafı iktidarın basiretsizlik ötesi diyebileceğimiz icraatları sonucu kuşatılmıştır. İçeride ise Türk milletinin egemenliği, devleti ve vatanı tartışılmaya açılmıştır. Adalet,ordu ve eğitim kurumları Halaç pamuğu gibi sağa sola savrularak içi boşaltılmıştır. Üslup ise yaralayıcı, ötekileştirici ve linç edici bir noktaya varmıştır.Dün Ergenekon'a, yargıya, Fetö terör örgütünün oyunlarına ve ihanet sürecinin tehlikesine dikkat çekenler hain ilan ediliyordu. Bugünde tek kişinin Yasama, Yürütme ve Yargı erklerini tek elde toplamasına itiraz edenler aynı akıbette uğruyor. Diğ...
Devamını okuyun

Telif Hakkı

© Abdullah Alagöz @ tahtaPod.com | Tüm hakları saklıdır.

863 Okuma
0 yorum
© Tüm Hakları Saklıdır | tahtapod.com | tahtapod.net | tahtapod.org
Bumerang - Yazarkafe