HEDEF RABİA, İSTİKAMET KIZILELMA !!!

Tahrir meydanında ithal edilen Rabia işareti, hem yerli hem milli hemde Türk'ün kızılelma'sı oldu(!) Turan türküleri söylendi,Milliyetçi hafıza yeniden keşfedilmeye başlandı. Cami avlularında kasa kasa kırmızı elmalar halka dağıtıldı. Nede olsa "İstikamet Kızılelma…" İktidarın propaganda tv'si önceden hazırlanmış bir kurguyu devreye sokuyor. "Tanrı" kelimesinin bile orduda yasaklandığı T.C tabelalarının söküldüğü, Türkçe isimlerin yerine etnik bölücü isimlerin vatan coğrafyasını süslediği, TRT6 ile kürtlerin milletleşmesi için en az pkk kadar tehlikeli bir süreci tetikleyip yayın yaptığı bir süreçte bunlar oluyor. "İstikamet kzılelma" Daha önce Cemaatte ve PKK'ya ülkeyi teslim eden bu zat ve...
Devamını okuyun
1147 Okuma
0 yorum

AKP’YE KARŞI İKTİDAR YOLU…

Cumhuriyet tarihinde ilk kez AKP ile devletin bütün imkanları muhalefete karşı kullanılmaktadır. Basın-yayını da istediği yandaşlarına devlet kredisiyle vererek demokrasilerde dördüncü güç olan basını da yanına almış oldu. Dolayısıyla AKP'ye karşı  muhalefet partilerinin varlığını devam ettirebilmesi ve iktidar olma iddiasını sürdürebilmesi için topluma açılan kapıların çoğu kapatılmıştır. Ne ulusal basın ne de kitle iletişim araçlarıyla muhalefetin sesini halka duyurması mümkün değildir. Devletin gücünü muhalefette karşı baskı unsuru olarak kullanmak ve karşı çıkanları acımasızca ekarte etmek AKP'nin var oluş gayesine dönmüştür. Ülkenin iç ve dış politikasını "yap boz" oyununa dönüştür...
Devamını okuyun
1122 Okuma
0 yorum

İYİ PARTİ’NİN KAVRAM HARİTASI

Kavramlar tıpkı insanlar gibi doğar büyür ve zamanla işlevini yitirerek ölürler. Kavramlara yüklenilen anlamlar zaman içinde anlam kayması yaşayabileceği gibi anlamı genişleyebilir, daralabilir ya da itici hale gelebilir. Dolayısıyla dünya görüşünüz ya da projeleriniz ne kadar ideal olursa olsun o projeyi ifade etmede kullanacağınız kavramlar belirleyici olacaktır. Örneğin bugün "ideoloji" kelimesi bir grubun, sınıfın ya da zümrenin dünya görüşü iken toplum nezdinde çağrışımı despotizm, fanatizm ve militarizm kavramlarıyla iç içe girmiştir. Önemli olan tanımın doğru ya da yanlışlığı değil toplumda nasıl algılandığı gerçeğidir. Cumhurbaşkanının Amerika kıtasını Müslümanlar keşfetti." Söz...
Devamını okuyun
1071 Okuma
0 yorum

AFRİN HAREKATI VE DEVLET AKLI

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin bölgesine karşı giriştiği harekatta başarılı olmasını, bu harekatın ordumuzun muzafferiyetiyle sonuçlanmasını cenabı haktan niyaz ediyor ve dua ediyoruz. Sonuçta Türk ordusunun giriştiği bir harekatın iktidarı muhalefeti olmaz. Güneyimizi kuşatan ve bekamızı ilgilendiren emperyal oyunu bozmak Türk devleti, hükumeti ve milletinin öncelikli sorunudur. Devletler, bekasını ilgilendiren konuları kısa orta ve uzun vadeli politikalarla bertaraf etme stratejisini hep uygulayagelmişlerdir. Ortadoğu üzerinde oyunlar sadece bugün değil iki yüzyıldır uygulanmaktadır. Emperyal güçlerin bu oyunlarını, küçük ve orta ölçekli ülkeler farklı ittifaklarla dengeleyerek ötelemeye...
Devamını okuyun
1519 Okuma
0 yorum

İYİ PARTİ CESURLAR HAREKETİDİR

Türk milleti tarihinin hiçbir döneminde olmadığı kadar içten ve dıştan kuşatılmış durumdadır. Adalet mekanizması felç olmuştur. Yerel mahkemeler Anayasa mahkemesinin kararlarını tanımamaktadır. Hükumet Anayasa mahkemesine resti çekmekte, kadın ölümleri, çocuk tacizleri sıradan olaylara dönüşüp kanıksanmaktadır. Tek kişi diktası, keyfi uygulamalarla halkı ikiye bölmüş, muhalif ses çıkaranlar değişik yaftalarla ekarte edilmektedir. Liyakat yerine partizanlık alabildiğince uygulanmakta, dini değerler mezeye dönüşmüş, milli değerler sistematik bir şekilde vatan sathında silinmektedir. Ekonomi hormonlu müdahalelerle ayakta tutulmak istenmekte, tarım ve hayvancılık bitmiş, köyler sanki savaştan çı...
Devamını okuyun
911 Okuma
0 yorum

YERLİ VE MİLLİ NE DEMEKTİR?

​ AKP Hükümetlerinin özellikle Cumhurbaşkanının ağzında pelesenk haline gelen yerli ve milli kavramları ne demektir? Hakikatten yerli ve milli kavramlarının sınırı nedir, siyasi iktidar bu kavramların neresindedir? Bu soruları hiçbir önyargıya girmeden, ideolojik yaklaşımlardan kaçınarak irdelemeye çalışalım. YERLİ KAVRAMI; adından da anlaşılacağı üzere ilgili yerde üretilen ve günümüze kadar gelen maddi manevi değerler olarak anlaşılmaktadır. Yerli kavramı bir de ilgili coğrafyaya özgün olup o coğrafyayı diğer coğrafyalardan ayırt eden bir özellikte göstermektedir. Kavramı bu şekilde özetledikten sonra AKP zihniyeti neden bu kavrama son zamanlarda sarılma ihtiyacını duydu?Onu yine bu arızal...
Devamını okuyun
618 Okuma
0 yorum

AKP EN BÜYÜK DARBEYİ YÜCE DİNİMİZE VURDU

Türk milletinin en belirgin hasletlerinden biri de dürüstlük ve değerlerine bağlılığı olarak hep öne çıkmasıdır. Böylesi ulvi hasletler toplumun en önemli vasfı olduğu kadar da istismar noktasında maalesef en zayıf halkası olarak karşımıza çıkmaktadır. Yıllarca mütedeyyin insanları hor gören, ötekileştiren ve cüzamlı gibi yaftalayan anlayışlara karşı toplumsal tepki bu değerleri savunduğunu ileri sürenlerin (bugünkü AKP'nin) iktidara gelmesini sağladı. Evet, toplumumuz dürüst, İslami hayat tarzına saygılı, milli ve manevi değerlerine bağlı insanların toplumu yönetmesine adeta susamıştı. Şiirler, kasideler, marşlar söyleniyor ve Hz peygamberin hayatından örnekler anlatılarak propaganda yapılı...
Devamını okuyun
323 Okuma
0 yorum

SAHTE ÜMMETÇİLERİN SİYASİ MACERASI KARŞISINDA İYİ PARTİ

Yetmişli yıllarda fikir akımlarının en zinde olduğu yıllar olarak tarihimize geçmiştir. Milliyetçi ve sol gruplar gibi milli görüş hareketinin filizlendiği yıllar olarak bilinmektedir. Müslüman kardeşlerin (İhvanı Müslimin'in) öğretisi ülkemizde de o yıllarda filizlenmeye başlamıştı. Ünlü ideologlarının Hasan el-Benna başta olmak üzere eserleri Türkçeye tercüme ediliyor, Milli gençlik teşkilatlarında okutuluyor, geleceğin ütopyasının hayalleri ile bir nesil yetişiyordu. Öğreti, ekonomik, siyasi, kültürel ve politik gerçeklikten mahrum geçmişin özlemi ile geleceğin inşası üzerinde temellendiriliyordu. Oysa kitleleri sürüklemek için öne sürülen düşüncenin gerçekliğinden çok popülist olup olmam...
Devamını okuyun
138 Okuma
0 yorum

ZİNCİRLERİ KIRMAK YA DA ZİNCİRLERE ESİR OLMAK

Herkes gündelik konuşmalarında ya da siyasi konularda konuşurken AKP 'yi diğer partiler gibi ele alarak en büyük hatayı yapmaktadır. AKP bir parti olmanın çok ötesine geçmiştir. Bunu anlamadan yapacağımız her çaba beyhude olur. AKP, Cumhuriyetle özgürleşen iradelere yeniden zincir vurmak, yeşeren fikirleri zihinden silmek ve yeni bir zihin formatı geliştirmek için çabalıyor. Camiden kışlaya, eğitimden ekonomiye, sağlıktan kitle iletişime kadar yeni bir zihin inşa etme derdinde. Kendi arka bahçesi olacak okullar açması, yurtlar kervanını devralması, burjuva sınıfı oluşturması boşuna değildir. Hür iradeye zincir vurarak biat eden sözde dindar özde kindar bir nesil ve insan prototipi oluşturma ...
Devamını okuyun

Telif Hakkı

© Abdullah Alagöz @ tahtaPod.com | Tüm hakları saklıdır.

97 Okuma
0 yorum

İYİ PARTİ’NİN BÜROKRASİ ANLAYIŞI

Devlet, somut olarak gösterilmeyen ancak bürokrasi ile görülebilen bir büyük sosyal kurumdur. Bu sayede devlet ancak bürokrasi ile ete kemiğe bürünüp, topluma görünebilir. Devletin insanlara görünen yüzü bu sebeple çok önemlidir. İyi görünen bürokrasi devleti iyi, kötü görünen bürokrasi de devleti kötü gösterir. Bürokrasi, devlet olmanın en önemli vasıflarındandır. Bürokraside hiyerarşi ve uzmanlığı bitirirseniz devletin temeline dinamit atmış olursunuz. Bürokrasi, devletin hafızası, hiyerarşisi ve uzmanlar kadrosunun toplumda görülen yüzüdür. Bürokrasi, İYİ PARTİ ile yeniden eşitlik, adalet ve liyakat esaslarına göre şekillenerek iktidarın değil Türk milleti adına devletin görevini ifa edec...
Devamını okuyun

Telif Hakkı

© Abdullah Alagöz @ tahtaPod.com | Tüm hakları saklıdır.

167 Okuma
0 yorum
©  Tüm Hakları Saklıdır | tahtapod.com | tahtapod.net | tahtapod.org