tahtapod.com | Blog

Hemşinliler

Türk kültürünün bir parçası olan Hemşinlilerin Kültürü'nde Büyük Türkistan kaynaklı birçok Göktanrı inancın izlerine rastlarız.göze çarpan bu Göktanrıcı kaynaklı inançlar:Sayı kurmak(ölünün Başında meziyetlerini anlatarak ağlamak) Ölünün mezarına yiyecek ve su koymak ve Hemşin'in köy ve yaylarında uygulanan''Ablik- bublik-Babra-bubrik'' denen güneş duası günümüze kadar devam Müslümanlaşmış Kuman Kıpçak Türklerinin bir izi olarak Hemşin kültüründe halen yaşıyan eski Türk inançlardır. Hemşin kültürü içindeki diğer öğeler Anadolu'nun pek çok yerinde olduğu gibi, bölgedeki pek çok evin kapsına asılan koç boynuzu ile ilgili olarak Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nden öğretim ...
Devamını okuyun
  0 yorum

Khalkedonya: Bir Körler Ülkesi

images-8
Doğadaki milyonlarca canlı çeşitliliğinin bir parçası olan insan türü, varoluşundan bugüne -belki de ebediyete değin- her yönüyle çözümleyemediği doğayı ve yaşamı kavrayabilmek, kısacık yaşamını anlamlandırabilmek için kendince sayısız söylenceler türetmiş ve kendi zuhuru olan söylencelere inanarak akıl ve gerçekliği reddetmiştir. Bu söylence zafiyeti, insan türünün kendini doğadan ayrı ve üstün görmesinin bir dışavurumudur. Hümanizm ve dini öğretiler, insanın doğanın bir parçası olmadığını, mükemmel, gökten zembille inmiş 'eşref-i mahluk' olduğunu öğütler. Böyle olunca insan, kendini merkeze konumlandırır, varoluşunda ve eylemlerinde sürekli bir fevkaladelik arar. Ulusların doğuş efsaneleri...
Devamını okuyun
  0 yorum

ERK KULLANICILARI MİLLİ HAFIZADAN NE İSTİYOR?

milliKutuphane

​Ulusların hafızası arşivleri ve arşiv niteliğindeki kurumlarda saklıdır, Türkiye'nin bu anlamda temel kurumları mevcuttur. Cumhuriyet öncesi devlet kayıtları Osmanlı Arşivlerinde, Cumhuriyetten bu güne devletin hafızası Cumhuriyet arşivlerindedir.Devletin iş akışından bağımsız olarak da Türkiye'de yayımlanmış her türlü yayından örnek barındıran, ulusal ve uluslar arası yayım faaliyetini izleyen, bünyesinde bilim, sanat edebiyat koleksiyonları oluşturup korunması genişletilmesi faaliyetinde bulunan Milli Kütüphane bu kurumlarımızın önde gelenleri.

Devamını okuyun
  0 yorum

İNSANLIK ve İYİLİK

"Ben lokantada oturmuşken telefonla konuşan bir adam birden sevinç çığlıkları atmaya başladı. Konuşmasını bitirdikten sonra garsona: -Burada olanlara hepsine benden pilav üstü kebap ver! 18 yıl aradan sonra baba olacağım! Bir kaç gün sonra aynı adamı sinemaya giderken elinde 3-4 yaşında bir çocukla bilet kuyruğunda gördüm. Çocuk ona baba diyordu. Adamın yanına gidip o günkü işinin hikmetini sordum. Adam utana sıkıla olayı anlattı. -O gün yan masada yaşlı bir çift vardı. Yaşlı kadın menüye baktıktan sonra eşine: 'keşke bu gün pilav üstü kebap yiyebilsek' dedi. Kocası da hanımının yanında utanarak ancak çorba alacak paralarının olduğunu söyledi. Bunu duyunca üstüme kaynar su dökülür gibi oldu....
Devamını okuyun
  0 yorum

BAYRAMINIZ BAYRAM OLA

​ MUTLU BAYRAMLAR "Sevdiğini kaybedince, insanın yüreğinde kırk mum yanarmış. Sonra her geçen günde mumlardan biri sönermiş. En sonunda geriye bir mum kalırmış. O tek mum, yaşam boyu sönmezmiş, insan ölünceye dek içinde yanarmış… … İnsan sevdiklerini yitire yitire yaşar; yıllar geçtikçe, yanan ve sönen mumlar birbirine karışır… Öyle ki gönlünde hangi mum kimin için yanıyor bilemezsin; mumun alevinde sevdiğinin kimliğini göremezsin, yalnız belli belirsiz bir acının dumanı titreşir… … Zaman geçtikçe acı uslanır, akıllanır, bilgeleşir; hüzne dönüşür; yara..." İlhan Selçuk Kimin içinde yanıp duran bir mum yok ki? Kiminde sevgiliye yanar kiminde vatana kiminde kaybettiği insanlara. Farklı farklı ...
Devamını okuyun
Etiketler:
  0 yorum

GARANTİLİ GEÇİRİŞ...

Bakmayın iktidarın, yol yaptık, köprü yaptık, hava alanı diye övünmelerine.

Aslında medya ve inşaat başta olmak üzere her sektörde kendi sermaye sınıfını oluşturdu.

Birde bu yol ve köprülerin yıllık araç ve yolcu geçiş garantileri var ki; tükenmeyen kazanç kapısı.

Medya, devlet kurumlarından reklam garantili; yol, köprü ve hava alanları araç ve yolcu garantili…

Belirlenen süre içinde üzerinde mutabakat sağlanmış sayıda araç geçişi olmazsa, hazine  eksiği kadar parayı o şirkete ödüyor.

Bildiğimiz kadarıyla ticarette kâr etmek de var, zarar etmek de. Fakat bu öyle güzel, öyle tadından yenmeyen uygulama ki; zarar etmek, kaybetmek diye bir şey yok.

Sistem kazan-kazan üzerine kurulmuş. Kazan kazan kazanıyorlar…

Devletin malı…

Oh! Suyundan da…

Devamını okuyun
  0 yorum

UYGUR MUTFAĞI VE UYGUR ULUSAL KİMLİĞİ

​Türk tarihinin kadim Türk  boyu  olan Uygurlar  medeniyette  zirveye çıkmış,Dünyave Türk  medeniyetine  katkıları olan asil bir Türk boyudur.Bir  ulusun  milli kimliğinin korunmasında  milli mutfağının  yaşatılmasının büyük rolü vardır.Doğu Türkistanı  işgal eden Çin Uygur Mutfağını Çinlileştirmeye çalışsada Uygur Mutfağı günümüze kadar  varlığını israrla sürdürüyor. Uygur adı Türkçe kaynaklarda, Orhon yazıtlarında ilk defa 716 yılındaki olaylar sırasında, Uygur İlteberi'nin ismi vasıtasıyla zikredilmiştir. Bu sırada Uygurlar, Kök Türk (Göktürk) hâkimiyetini tanımak istemeyerek Kök Türk ülkesinin doğusuna, muhtemelen de Çin sınırla...
Devamını okuyun
  0 yorum

ÇILGIN

Bir partinin yıllardır ezici bir üstünlükle iktidarda kalma sebebi ve övünç kaynağı olan, "yolları-köprüleri" ilk ciddi yağmurda yıkılıp yok oluyorsa malzeme, işçilik, eğitim ve ahlakdaki eksikliğin boyutunu siz düşünün... *** Meselâ her fırsatta,  "ayyaş" diyerek hakaret ettiğimiz adamın yaptığı demir yolunu yandaşa makyajlatıp, "Ülkeyi demir ağlarla ben ördüm ben!" diye gürlüyoruz. Trenin ilk seferinde ne ray kalıyor orta da, ne de vagon... Ölen, yaralanan ve sakat kalan onlarca vatandaşımız da cabası… Milyarları cebe indiren yandaş müteahhidin, rayları toprağın üzerine dizdiği ortaya çıkıyor ama onun suçu yok. Suçlu yağmuru yağdıran… *** Öncekilerin yaptığı h...
Devamını okuyun
  0 yorum

SAİD-İ NURSİ'NİN MÜSLÜMANLARA KURDUĞU BÜYÜK TUZAKLARDAN BİRİ; "MÜSLÜMAN İSEVİLER"

​Said Nursi, (Saidi-Kürdi),islam ile Hristiyanlığı birleştirmek üzere çok uğraşmıştır. İslam'ın içine Hristiyanlara ait pek çok inancı hatta  hürafe  ve  Yahudi  mistizmi   Kabaladan  alıntıları   sokmak çin sinsi bir çaba göstermiştir. ​ Din cahili  Saidin Risale-i Nur denen eserlerde kuran ayetlerin nasıl tahrif ettiğini  aynı şeyi hadislerede de yaptığını   tahrif ettiği hadislerden bir ikisine bakalım: "Ve vasfuke's-Sa'îdu fi'l-Kitâbi'l-Mecîd. Ente mevsûfun yâ Sa'îde'n-Nâsi min Rasûlillâhi (...) Yani: (Ey Said Nursî!) Senin Kitab-ı Mecid'de vasfın "es-Said"dir. Sen, Rasulullah tarafından vasfedilmişsin, ey insanların saidi! Bu cümley...
Devamını okuyun
  0 yorum

MADUR O

​ Birkaç gün önce Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya C-4 yüklü iki adet İnsansız Hava Aracı(İHA) ile suikast(!) girişiminde bulunuldu… *** Hafıza tazelemek adına söyleyeyim, benzer bir suikast girişimi de geçtiğimiz yıl Suudi Arabistan'da yaşanmış ve bu başarısız girişim sonucunda "Geleneksel Suudi Yönetim Tarzı" baskılar daha da artırılarak olayla ilgisi olsun veya olmasın farklı düşünen, muhalif bilinen herkesin kafası koparılmıştı. Çok ilginç değil mi, Venezuela ve Suudi Arabistan ikisi de baskı ile yönetilen ülke? İkisinde de İHA'lı başarısız suikast girişimi… *** Vatandaş galiba, etten duvarların arkasında kurulu saraylarda yaşayan bu arkadaşların yanına yaklaşıp aşk ile sarılam...
Devamını okuyun
  0 yorum