tahtapod.com | Blog

ANDIMIZ OLSUN...

​ Danıştay 8. Dairesi, 18 Ekim 2018 Perşembe günü oy çokluğu ile nihayet Milli Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Öğrenci Andı" maddesini yürürlükten kaldıran 12. maddesini iptal ederek 8 Ekim 2013 tarihinden beri yasaklı olan "Öğrenci Andı" nın ilköğretim okullarında tekrar okutulmasının yolunu açtı. Önce bu kararı veren Danıştay 8. Dairesindeki bilinçli hakimleri tebrik ederim. Ayrıca öğrenci andı yasağını Türk Milleti adına mahkemeye taşıyıp amansız bir mücadele veren vatanseverleri de tebrik ederim. O mücadeleyi veren ve bu imzayı atan eller öpülür. Haberden anlaşıldığı üzere bunu kabul etmeyip imzalamayan hakimlerde olmuş ki, bu da onların sorunu. Bu birinci adımdı, sırada ş...
Devamını okuyun
  0 yorum

Japon Turancılığı Büyük Asyacılığının Doğuşu

​ Ural-Altay dil gurubunun  Altayik   kolunda bulunan Japonca ve Türkçe benzer özellikler gösterir. Japoncanın yapısal özellikler (eklemeli dil olduğu, cümle yapısının ve bazı çekim ve yapım kurallarının benzerliği.) bakımından Türkçeye benzer özelliklere sahiptır .  Japonya'da Turancı hareket Birinci Dünya Savaşı sonrasında gelişmeye başladı. 1920'lerin başında Macar Turancı Barathosi Balogh Benedek ile ilk Japon Turancı Imaoka Juichiro tarafından başlatılan bu hareket, ilk etapta Japon toplumunda ve siyasi çevrelerde beklenen ilgiyi uyandırmasa da, 1931 Mançurya Olayı'ndan sonra şiddetini artırdı, daha geniş kesimlerde yankı bulmayı başardı. Turancılık, özellikle Türkistan C...
Devamını okuyun
  0 yorum

Sabah Gazetesi’nin Müslüman Türkler’in katili Çin yanlısı tavrı!

​Yayın çizgisinin temelini  Doğu Türkistan karşıtlığı oluşturan  sözde  muhafazakarların Çin yanlısı gazetesi  sabah  Doğu Türkistan bağımsızlık hareketini karalamak için   Doğu Türkistanmda  İşgalcı olan Çinin ağzını kullanıyor.Adeta Çin komünist partisinin  yayın organı  Halkın Günlüğü Gazetesi.. Türkiyede  Çin yanlılarını sadece Perinçek grubu(  Vatan  Partisi, Aydınlık Gazetesi, Teori  Dergisi..V.s)olarak bilirdik,Fakat Doğu Türkistanlıların katili Çin Kızıl faşizmine sempatı duyan sözde muhafazakarlarda varmış, Sabah gazetesi bunlardan  biri.​ Sabah gazetesinde  çıkan Doğu Türkistanla ilgili haberlerde hep Çin ağ...
Devamını okuyun
  0 yorum

ÇİNDE SAPKINLIĞIN HOMOSEKSÜELLİĞİN TARİHİ

​Yerleşik  medeniyet olarak bilinen Çinde  sapkınlığın homoseksüelliğin tarihi çok eskilere gider,Çinliler arasında sapkınlık höşgörüyle karşılanırdı..Çin medeniyetine hayranlık duyanlar  aslındaÇin medeniyetinin her türlü sapkınlığı barındıran bir İbneler medeniyet olduğunu bilmezler. Çin'de homoseksüelliğin tarihi M.Ö. üçüncü yüzyıla kadar gider. Bunlardan biri de adını tarihe kazıtmayı başarmış olan vezir Lonyang Jun'du. Erken Han Tarihi kitabından anlaşıldığı kadarıyla son Erken Han hükümdarı Aidi birçok erkekle düşüp kalkıyordu ve hatta bir defasında hoşuna giden bir erkekle birlikte olup onun kolunda uyuyup kaldığı sırada yabancı bir heyetle görüşmeye gelmesi bildirildiğ...
Devamını okuyun
  0 yorum

UYGUR MUTFAĞI VE UYGUR ULUSAL KİMLİĞİ

​Türk tarihinin kadim Türk  boyu  olan Uygurlar  medeniyette  zirveye çıkmış,Dünyave Türk  medeniyetine  katkıları olan asil bir Türk boyudur.Bir  ulusun  milli kimliğinin korunmasında  milli mutfağının  yaşatılmasının büyük rolü vardır.Doğu Türkistanı  işgal eden Çin Uygur Mutfağını Çinlileştirmeye çalışsada Uygur Mutfağı günümüze kadar  varlığını israrla sürdürüyor. Uygur adı Türkçe kaynaklarda, Orhon yazıtlarında ilk defa 716 yılındaki olaylar sırasında, Uygur İlteberi'nin ismi vasıtasıyla zikredilmiştir. Bu sırada Uygurlar, Kök Türk (Göktürk) hâkimiyetini tanımak istemeyerek Kök Türk ülkesinin doğusuna, muhtemelen de Çin sınırla...
Devamını okuyun
  0 yorum

O HALDEN BU HALE

​ Dün gibi hatırımda; 6 Haziran 2015 Seçimlerini AKP kazansaydı, terör bitecek ve artık şehit cenazesi gelmeyecekti. Ekonomi düzelecek, dünya bizi kıskanmaya devam edecek ve hiçbirimizin anası ağlamayacaktı. Devletin bekası için AKP'nin yine tek başına iktidar olması çok gerekliydi falan, filan… Olmadı… Tamam, kabul, suç bizde… Doğrusu bu vaatlere pek inanmadık ve oy verip AKP'yi tek başına iktidar yapmadık… *** Çıkan meclis tablosunda "anahtar" parti MHP oldu( "kilit parti" yakıştırmasını sevmiyorum çünkü kilide herkes bir anahtar sokar veya birileri bir maymuncuk uydurabilir). MHP'nin diğer partilerle koalisyon yapmasına ben de karşıydım. Ve o meclis aritmetiğinde AKP-MHP koalisyonu çok ak...
Devamını okuyun
  0 yorum

DEĞİŞİM Mİ DEDİNİZ?

Değişim ihtiyacına ve değişimenıze karşı çıkan insanlar mutlaka bulunur etrafımızda. Bu insanlar değişim istiyormuş gibi davranırlar lakin değişimden de hızla kaçarlar. Değişimden kaçan insanlar bu kaçış için bir yığın gerekçe ileri sürer. Oysa gerçek gerekçeleri hiç de ortaya koydukları gerekçeler değildir. Peki bu insanlar niçin değişimden kaçarlar: Alışkanlıklardan vazgeçmenin zorluğu. İnsanlar alışkanlıklarını bir çırpıda atamazlar. O alışkanlıklarda geçmişleri hayalleri hikayeleri vardır. Bunlardan vaz geçmek cesaret ister. Demek ki değişimde de cesaret ister. Mevcut durumdaki üstünlüklerin veya çıkarların kaybolacağı korkusu. Değişime karşı olmanın en büyük gerekçelerinden biri. Mevcut...
Devamını okuyun
  0 yorum

Serzeniş I

Yakına gel hele, uzakta durma,
Kızgın kızgın bakma, arkadan vurma,
Dinle sözlerimi, kötüye yorma,
Sana tuzak kuran kel ben değilim.

Devamını okuyun
Etiketler:
  0 yorum

OKU, ANLA, DÜŞÜN, UYGULA

​Kul Rabb'inin emirlerine kayıtsız şartsız itaat eder, yasaklarına kayıtsız şartsız uyar, dolayısıyla: Rabb'imiz "Oku!" demiş, ben de "Oku!" diyorum, Rabb'imiz "Dinle!" demiş, ben de "Dinle!" diyorum, Rabb'imiz "Düşün!" demiş, ben de "Düşün!" diyorum, Rabb'imiz "Aklet!" demiş, ben de "Aklet!" diyorum, Rabb'imiz "Öfkeni yut!" demiş, ben de "Öfkeni yut!" diyorum, Rabb'imiz "İnfak et!" demiş, ben de "İnfak et!" diyorum, Rabb'imiz "Yanlışta ısrar etme!" demiş, ben de "Yanlışta ısrar etme!" diyorum, Rabb'imiz "Asla zanda bulunma!" demiş, ben de "Asla zanda bulunma!" diyorum, ... Bu liste böyle uzar gider, muradı olan açar, Kur'an'a bakar. Orada 6236 adet "açık = mübin" İlâhi mesaj var insanlığa. ...
Devamını okuyun
  0 yorum

TENGRİCİLİK , ŞAMANİZM VE DEİZM DEĞİLDİR

Tengricilik Şamanizm değildir ​ Deizm, tüm dinleri reddeden tek Tanrı inancıdır. Deistler, Tanrı'nın evreninin işleyişine karışmadığına inanırlar. Tengricilik ise panteist bir inançtır. Panteizm, Tanrı'nın evrenin kendisi olduğunu savunan bir görüşdür. Panteistler, deistler ya da teistler gibi, kişileştirilmiş evren üstü bir Tanrı'ya inanmazlar. Tanrı'nın, evrenin kendisi olduğuna inanan Tengriciler, evrendeki her şeyin Tanrı'nın parçaları olduğunu ve Tanrı'nın kişinin içinde olduğunu kabul ederler. Bu inanç, kişinin Tanrı ile bütünleşip, Tanrı'nın kişide varlık bulması; kişinin varlığının Tanrı'nın varlığı içinde erimesi demektir. Tüm çoğul, tekin içindedir. Tanrı ile insan bir bütündür, bi...
Devamını okuyun
  0 yorum