tahtapod.com | Blog

Hikâyelerin izinde şaman, demirci ve kadın...

63299575
​ Türklerin ataları muhtemelen demir çağının başlarında anaerkil aile yapısından ataerkilliğe geçiş yapmaya başlamıştır. Her kadın kendi ocağının bekçisi, koruyucusu ve şifacısıdır. Zamanla bu şifacılık, koruyuculuk kamlık kurumunu doğurmuş olabilir. Bu durumda ilk şamanlar kadındır. Bu gün bile Anadolu'da alternatif tıpta kullanılan halk ilaçlarına kocakarı ilacı, ya da hurafelere kocakarı inancı diyoruz. Herodot'un aktardığına göre İskit dini inancında ocak ruhu Tabiti dişil bir ruhtur. Ocak her zaman kadınla ilişkilendirilir. Sibirya mitolojilerinde Şamanlığın tanrı tarafından gönderilmiş bir kartal aracılığı ile insanlara öğretildiğine inanılmış; Kartal, Dünya'ya kendi sureti ile iner am...
Devamını okuyun
  0 yorum

GAGAUZ TÜRKLERİNDE KURT BAYRAMI / CANAVAR YORTUSU

gagavuz
Gagauzlar, her yıl 10- 17 Aralık tarihleri arasında Canavar Yortuları adı ile bilinen kurt bayramını kutlamaktadırlar. Kasım ayına ise Moldova Gagauzları tarafından canavar ayı da denilir 21 Kasım-4 Aralık arasında ayrıca bir de Topal Kurt Günü kutlanmaktadır. Gagauzlar bu ay geldiğinde yaylaktan inerler ve canavar yortusu için özel kutlamalar düzenlerler. Kutlama süresi köyden köye hatta aileden aileye 2-7 gün arasında değişmekte ve bu günlerde oruç tutulmaktadır. Gagauzlar Hristiyan olduktan sonra bile atalarının kutsal totemini unutmamış ve onu başka hiçbir Hristiyan teamülünde görülmeyen bir bayramla yeni dinlerine katmışlardır. Kurt bayramında birtakım yasaklar vardır, kadınla...
Devamını okuyun
  1 yorum

AYBÜKE

ak saçlıların elinde dombıra
bir telinde sen varsın diğerinde ben
türküsünde bin asırlık öykü
ne güzeldi
Kırım bozkırında tozlanıp
Hazar gölünde yıkanmak
nasılda tutuşmuştu damlalar teninde
Sibirya buzuluna
taşımıştın güneşi bedeninle
suya doymuştu Taklamakan çölü
sadece biz yanmıştık Aybüke​

Devamını okuyun
  3 yorum