tahtapod.com | Blog

​ORTAÇAĞ AVRUPA'SINDA CADI AVI

Dy-7kFiWoAAjlO_20190305-112553_1
CADILIK ŞAMANİZM BENZERLİĞİ ÜZERİNE NOTLAR Engizisyon mahkemeleri ilk kurulduğu zamanlarda heretik inançlıları yargılayıp, günahlarından arındırmak amacı taşıyor ve yer yer halk arasında yaşayan paganizmle mücadeleye uğraşıyordu. Engizisyonun bu işlevi daha sonra Almanya'da başlayıp tüm Avrupa'yı kasıp kavuracak bir cadı avına dönüştü. Halk şifacıları, büyücüler heretik kâfirler olarak nitelendirilip günahlarından arındırıldılar. Günahlardan arınmanın en temiz yolu ise yakılarak öldürülmekti. Engizisyon insanları tövbe etmeye çağırıyor ve suçlu bulduklarını işkence ile arındırıyordu davanın sonucu her ne olursa olsun mahkûm en az bir kez işkenceden geçmek zorundaydı. İdam edilenlerin mal var...
Devamını okuyun
  0 yorum

BARAK BABA

Dui12_xWkAA4UzD
Moğolların önünde büyük bir kalabalıkla Anadolu'ya gelen orta Asya Şamanları bu yörede  halk sufizmini oluşturdular. Dilenci Kalender ve Haydari gibi derviş grupları, daha 12.yy sonlarında İslam dünyasının çeşitli yerlerinde görünmeye başlamıştı. Anadolu ve İran'ın batısındaki Barak Baba müritleri, yerel olarak kontrol altında tutulan, bu dini zahidlik akımının erken ve en önemli temsilcileri idi. Barak Baba, Tokat'ın yerlisi idi. Babası bir komutan, amcası ise ünlü bir katipti. Barak Baba Kendisini bekleyen muhtemel parlak geleceği tepip Sarı Saltuk dergahına intisap ederek dervişlik yolunu seçmişti; Bir keresinde Sarı Saltuk'un ağzından çıkardığı lokmayı alıp yeyince ona Barak "kıllı ...
Devamını okuyun
  0 yorum

TENGRİCİLİK , ŞAMANİZM VE DEİZM DEĞİLDİR

​ Deizm, tüm dinleri reddeden tek Tanrı inancıdır. Deistler, Tanrı'nın evreninin işleyişine karışmadığına inanırlar. Tengricilik ise panteist bir inançtır. Panteizm, Tanrı'nın evrenin kendisi olduğunu savunan bir görüşdür. Panteistler, deistler ya da teistler gibi, kişileştirilmiş evren üstü bir Tanrı'ya inanmazlar. Tanrı'nın, evrenin kendisi olduğuna inanan Tengriciler, evrendeki her şeyin Tanrı'nın parçaları olduğunu ve Tanrı'nın kişinin içinde olduğunu kabul ederler. Bu inanç, kişinin Tanrı ile bütünleşip, Tanrı'nın kişide varlık bulması; kişinin varlığının Tanrı'nın varlığı içinde erimesi demektir. Tüm çoğul, tekin içindedir. Tanrı ile insan bir bütündür, birbirinden ayrılamaz. Bu özelli...
Devamını okuyun
  0 yorum

ŞAMANİK BİLİMKURGU BÖRÜ

ŞAMANİK BİLİMKURGU BÖRÜ

"Börü" adlı animasyon dizisi geliyor

​Uzun zamandır olağanüstü yaratıklar içeren diziler ve sinema filmleri moda idi. Sanırım bunların başlangıcı Buffy the Vampire Slayer ile  1997 senesinde başladı. Sonrasında spin off ları türedi.Supernatural on seneyi devirdi.  The Vampire Diaries 'in altı seneyi devirmesi sonrasında The Originals başladı, o başlayalı da iki sene oldu  tam bu arada kanadalılar da olağanüstü karakterler içeren dizi işine Bitten ile girdiler. Bitten üç sene sürdü.

Bitten'in benim hoşuma giden yanı ise kadın karakterin baskın unsur olması idi. Üstelik bunlar kurtadam ve kurt kadınlardı. izlememiş olanlar için spoiler vermeyeyim ama bizim efsanelerimizi eller sanatla yüceltiyordu.

Yıllardır gerek sinemada gerek oyunlarda gerekse de kitaplarda yabancı milletlerin mitolojilerine konuk olur, kendi tarihlerinden beslenerek ortaya çıkardıkları eserleri okur ya da izleriz. Bu zaman zarfında hepimizin aklından öyle ya da böyle mutlaka aynı düşünce geçmiştir: Böyle bir şeyi biz neden yapmıyoruz? Neden kendi tarihimizi ve kültürümüzü kullanarak kaliteli yapımlar ortaya koyamıyoruz?

Öyle değil mi ya? Geriye dönüp baktığımızda ne Osmanlılar ne Çanakkaleler ne Dede Korkutlar ne Göktürk Efsaneleri yattığını görürüz mazimizde. Ama bunları kullanarak bir şeyler ortaya çıkaranların sayısı az, kaliteli bir iş ortaya koyabilenlerin sayısıysa hepten az olagelmiştir. Şimdiye dek… Çünkü Börü adlı animasyon dizisi buna bir son vermek için geliyor!

Devamını okuyun
  0 yorum