tahtapod.com | Blog

NOSTALJİ DUYGUSU ÜZERİNE

Nostalji duygusu üzerine düşündüğüm konulardan bir tanesidir. İnsanlar neden geçmişlerindeki anılara sempati beslerler? Neden eskilerden gelen müzikler içimizde garip duygular yaratır? Çocukluğumuza, gençliğimize ilişkin bir nesne bizi eskilere götürür, ama bu yolculuk mutlu / huzurlu bir yolculuktur. Bu mutluluğun / huzurun kaynağı nedir? Bu zamana kadar nostalji duygusunu Schopenhauer'dan esinlendiğim şöyle bir teoriyle izah ediyordum: İnsan süjesi / anlamlandıran ben, kendinden-şey bir varlık olarak, bugündedir. Benliğimiz şu andadır, anı yaşar. Geçmişe dönüp baktığımızda algılayan bende gerçekleşen eylem, zihne depo edilmiş bir takım verilerin algılayan ben tarafından algılanmasıdır. Şöy...
Devamını okuyun
  0 yorum

Sakıncalı Nostaljiler

"Bugün 'post-modern' sıfatını pejoratif anlamda kullananlar modernleşmenin ortodokslarıdır." Besim F. Dellaloğlu       Hilmi Yavuz, Okuma Notları adlı kitabında yer alan, Nostalji ve Modernizm başlıklı notunda, nostaljiyi (geçmişseverlik) dönemlere ayırır: "Modern toplumlarda nostalji, geleneksel'e; postmodern toplumlardaysa modern'e (burjuva ideallerine) duyulan özlem oluyor." Ve ardından, bu dönemsel ayrımın bizdeki karşılığını şöyle özetler: "…Osmanlı'ya (geleneksel'e) duyulan nostalji modernizm'e; Cumhuriyet ideallerine (modern'e) duyulan nostalji ise, postmodernizme karşı gösterilen tepki sayılabilir." Gerçekten de öyle: Türkiye'de postmodernizme dönük -aceleci, ön yargıl...
Devamını okuyun
  0 yorum