tahtapod.com | Blog

BARAK BABA

Dui12_xWkAA4UzD
Moğolların önünde büyük bir kalabalıkla Anadolu'ya gelen orta Asya Şamanları bu yörede  halk sufizmini oluşturdular. Dilenci Kalender ve Haydari gibi derviş grupları, daha 12.yy sonlarında İslam dünyasının çeşitli yerlerinde görünmeye başlamıştı. Anadolu ve İran'ın batısındaki Barak Baba müritleri, yerel olarak kontrol altında tutulan, bu dini zahidlik akımının erken ve en önemli temsilcileri idi. Barak Baba, Tokat'ın yerlisi idi. Babası bir komutan, amcası ise ünlü bir katipti. Barak Baba Kendisini bekleyen muhtemel parlak geleceği tepip Sarı Saltuk dergahına intisap ederek dervişlik yolunu seçmişti; Bir keresinde Sarı Saltuk'un ağzından çıkardığı lokmayı alıp yeyince ona Barak "kıllı ...
Devamını okuyun
  0 yorum